Year 2020, Volume 5 , Issue 1, Pages 137 - 148 2020-06-23

Metin şerhi kavramı çok kapsamlı anlamlandırma potansiyeline sahip olması nedeniyle değişik disiplinlerce farklı şekillerde tanımlanmıştır. Şerh kelimesi Arapça kökenli olması ve İslami gelenekle ilgili olması bakımından anlamlandırma ve şerh uygulama usulleri de özellikle ve öncelikle İslami ilimler çerçevesinde ve Arapça sarf, nahiv, belagat kuralları gözetilerek belirlenmiştir. Şerhin sözlük anlamı, yarmak, açıklamak, izah etmek olup terim anlamı ise keşfetmek ve beyan etmek, anlaşılması güç bir metni beyân, tefsîr ve keşf etmek, bir durumu açıklığa kavuşturmak, kapalı ve gizli şeyleri ortaya çıkarmak’tır.
Şerh, tefsîr, tevil, manzum metin şerhi, mensur metin şerhi
  • AKAR Metin, Su Kasidesi Şerhi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2000. AKSOYAK İ. Hakkı, “Metin Şerhi”, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2002. CEYLAN Ömür, Tasavvufî Şiir Şerhleri, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2000. DİLÇİN Cem, “Fuzulî’nin Bir Gazelinin Şerhi ve Yapısal Yönden İncelenmesi” Ankara Üniversitesi DTCF-Türkoloji Dergisi, C: 9, S: 1 (1991), s. 43-98. DURU Rafiye, Modern Metin Çözümleme Teknikleri Bakımından Şerh Geleneği ve İsmail Hakkı Bursevî, Ege Üniversitesi, SBE, doktora tezi, İzmir 2007. GÜLTEKİN Hasan, “Karşuna Turup El Bağlayalar Yârân “Saf Saf”, Erdem, S: 56 (2010), s. 69-102. KILIÇ Atabey, “Dağılmış İncileri Toplama: Şerh Tasnifi Denemesi”, Klâsik Türk Edebiyatı Üzerine Makaleler, Turkish Studies Yayınları, Ankara, 2007, s. 416-37. KILIÇ Sadık, “Müfessirin Donanımı ve Tefsirde Temel İlkeler”, Tefsir Ders Kitabı, Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum (trs), s. 1-27. KORTANTAMER Tunca, “Gül Kasidesi”, Eski Türk Edebiyatı Makaleler, Akçağ Yayınları, Ankara 1993. KORTANTAMER Tunca, “Teori Zemininde Metin Şerhi Meselesi”, Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, C: 8 (1994), s. 1-10. SARAÇ M. A. Yekta, “Şerhler”, Türk Edebiyatı Tarihi(editörler: Talat Sait Halman ve diğerleri), C. 2, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2006, s. 121-32. TARLAN, A. Nihad, Fuzûlî Divanı Şerhi I-III, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1985. YILMAZ Ozan, “Klâsik Şerh Edebiyatı Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C: 5, S: 9 (2007), s. 271-304.
Primary Language tr
Subjects Literature
Published Date Haziran 2020
Journal Section MAKALELER: Edebiyat Çalışmaları
Authors

Orcid: 0000-0002-9711-392X
Author: Hasan GÜLTEKİN (Primary Author)
Institution: ADNAN MENDERES UNIV
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 2, 2020
Acceptance Date : May 9, 2020
Publication Date : June 23, 2020

Bibtex @review { soylemdergi697493, journal = {Söylem Filoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-0502}, address = {soylemdergi@hotmail.com}, publisher = {Yusuf ÇETİN}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {137 - 148}, doi = {10.29110/soylemdergi.697493}, title = {Metin Şerhi}, key = {cite}, author = {Gülteki̇n, Hasan} }
APA Gülteki̇n, H . (2020). Metin Şerhi . Söylem Filoloji Dergisi , 5 (1) , 137-148 . DOI: 10.29110/soylemdergi.697493
MLA Gülteki̇n, H . "Metin Şerhi" . Söylem Filoloji Dergisi 5 (2020 ): 137-148 <https://dergipark.org.tr/en/pub/soylemdergi/issue/55150/697493>
Chicago Gülteki̇n, H . "Metin Şerhi". Söylem Filoloji Dergisi 5 (2020 ): 137-148
RIS TY - JOUR T1 - Metin Şerhi AU - Hasan Gülteki̇n Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29110/soylemdergi.697493 DO - 10.29110/soylemdergi.697493 T2 - Söylem Filoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 148 VL - 5 IS - 1 SN - -2548-0502 M3 - doi: 10.29110/soylemdergi.697493 UR - https://doi.org/10.29110/soylemdergi.697493 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Söylem Filoloji Dergisi Metin Şerhi %A Hasan Gülteki̇n %T Metin Şerhi %D 2020 %J Söylem Filoloji Dergisi %P -2548-0502 %V 5 %N 1 %R doi: 10.29110/soylemdergi.697493 %U 10.29110/soylemdergi.697493
ISNAD Gülteki̇n, Hasan . "Metin Şerhi". Söylem Filoloji Dergisi 5 / 1 (June 2020): 137-148 . https://doi.org/10.29110/soylemdergi.697493
AMA Gülteki̇n H . Metin Şerhi. SFD. 2020; 5(1): 137-148.
Vancouver Gülteki̇n H . Metin Şerhi. Söylem Filoloji Dergisi. 2020; 5(1): 137-148.