Year 2020, Volume 5 , Issue 1, Pages 319 - 321 2020-06-23

Two Important Stops in the Nationalization Process
Milletleşme Sürecinde İki Önemli Durak: Halide Edib ve Yakup Kadri'nin Romanları Ekseninde Türk Edebiyatının Ulus-Devlet Oluşumuna Etkisi

Kamil PARIN [1]


Modern çağın başlangıcı olarak kabul edilen Rönesans ve Reform hareketleri, bireysel düşünce ve ifade imkânları sağladığı için, modern devletlerin oluşumunu etkileyecek teorik gelişmelerin de ateşleyicisi olarak kabul edilir. Günümüz devletlerinin oluşumlarını ve bugün dayandıkları ulus-devlet modelinin gelişmesinde etkili olan faktörlerin başında Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi ve bunların sonucunda ortaya çıkan kapital ekonomik sistem sayılabilir. Ulus-devlet kavramı, ilk olarak 16. yüzyılda Batı Avrupa’da, feodal düzenden merkezî devlet düzenine geçişte ortaya çıkar. Ulus-devlet modeli, Fransız İhtilali’nden sonra dünyayı etkisi altına alan milliyetçilik akımının doğal bir sonucudur. Ulus-devletin temelleri ise “ulus” kavramının ve bu kavramın yarattığı ortak bilincin üzerine inşa edilir. Gökalp, ulusların oluşumunu, Durkheim sosyolojisinden esinlenen bir şemayla, üç aşamalı bir sürecin sonucu olarak görür. Buna göre, dil ve ırk birliğine dayalı kabile toplumundan, din birliğine yaslanan ümmete, oradan da kültür (hars) ve uygarlıkla (medeniyet) tanımlanan ulusa erişilir. (Ünüvar, 2017, s. 31) Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’ndan Almanya ile birlikte yenik çıkar. Savaş sonunda İtilaf Devletleri ile imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hükümleri bahane edilerek, kısa süre içinde yurdun dört bir yanı İtilaf kuvvetleri tarafından işgal edilmeye başlanır. Başlayan işgallere karşı verilen Kurtuluş Savaşı, nihayetinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti de bir ulus-devlet olarak teşekkül eder. (Akçam, 2017, s. 56) Bu teşekkülde edebiyatın, özellikle de romanın etkisi oldukça büyüktür. Bu dönemde milliyetçi söyleme sahip olan yazarların başında Halide Edib ve Yakup Kadri gelir. Onur Hasdedeoğlu da bu iki yazarın romanlarının Türk ulus-devletin inşasındaki etkisini/katkısını inceler.
  • Akçam, Taner (2017). “Türk Ulusal Kimliği Üzerine Bazı Tezler”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 4, ed. Tanıl Bora vd., 5. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 53-62.
  • Hasdedeoğlu, Onur (2019). Halide Edib ve Yakup Kadri'nin Romanları Ekseninde Türk Edebiyatının Ulus-Devlet Oluşumuna Etkisi, İstanbul: Kesit Yayınları.
  • Ünüvar, Kerem (2017). “Ziya Gökalp”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 4, ed. Tanıl Bora vd., 5. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 28-35.
Primary Language tr
Subjects Literature
Published Date Haziran 2020
Journal Section KİTAP TANITIM YAZILARI
Authors

Orcid: 0000-0002-4529-4589
Author: Kamil PARIN (Primary Author)
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 10, 2020
Acceptance Date : May 3, 2020
Publication Date : June 23, 2020

Bibtex @book review { soylemdergi701532, journal = {Söylem Filoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-0502}, address = {soylemdergi@hotmail.com}, publisher = {Yusuf ÇETİN}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {319 - 321}, doi = {}, title = {Milletleşme Sürecinde İki Önemli Durak: Halide Edib ve Yakup Kadri'nin Romanları Ekseninde Türk Edebiyatının Ulus-Devlet Oluşumuna Etkisi}, key = {cite}, author = {Parın, Kamil} }
APA Parın, K . (2020). Milletleşme Sürecinde İki Önemli Durak: Halide Edib ve Yakup Kadri'nin Romanları Ekseninde Türk Edebiyatının Ulus-Devlet Oluşumuna Etkisi . Söylem Filoloji Dergisi , 5 (1) , 319-321 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/soylemdergi/issue/55150/701532
MLA Parın, K . "Milletleşme Sürecinde İki Önemli Durak: Halide Edib ve Yakup Kadri'nin Romanları Ekseninde Türk Edebiyatının Ulus-Devlet Oluşumuna Etkisi" . Söylem Filoloji Dergisi 5 (2020 ): 319-321 <https://dergipark.org.tr/en/pub/soylemdergi/issue/55150/701532>
Chicago Parın, K . "Milletleşme Sürecinde İki Önemli Durak: Halide Edib ve Yakup Kadri'nin Romanları Ekseninde Türk Edebiyatının Ulus-Devlet Oluşumuna Etkisi". Söylem Filoloji Dergisi 5 (2020 ): 319-321
RIS TY - JOUR T1 - Milletleşme Sürecinde İki Önemli Durak: Halide Edib ve Yakup Kadri'nin Romanları Ekseninde Türk Edebiyatının Ulus-Devlet Oluşumuna Etkisi AU - Kamil Parın Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Söylem Filoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 319 EP - 321 VL - 5 IS - 1 SN - -2548-0502 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Söylem Filoloji Dergisi Milletleşme Sürecinde İki Önemli Durak: Halide Edib ve Yakup Kadri'nin Romanları Ekseninde Türk Edebiyatının Ulus-Devlet Oluşumuna Etkisi %A Kamil Parın %T Milletleşme Sürecinde İki Önemli Durak: Halide Edib ve Yakup Kadri'nin Romanları Ekseninde Türk Edebiyatının Ulus-Devlet Oluşumuna Etkisi %D 2020 %J Söylem Filoloji Dergisi %P -2548-0502 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Parın, Kamil . "Milletleşme Sürecinde İki Önemli Durak: Halide Edib ve Yakup Kadri'nin Romanları Ekseninde Türk Edebiyatının Ulus-Devlet Oluşumuna Etkisi". Söylem Filoloji Dergisi 5 / 1 (June 2020): 319-321 .
AMA Parın K . Milletleşme Sürecinde İki Önemli Durak: Halide Edib ve Yakup Kadri'nin Romanları Ekseninde Türk Edebiyatının Ulus-Devlet Oluşumuna Etkisi. SFD. 2020; 5(1): 319-321.
Vancouver Parın K . Milletleşme Sürecinde İki Önemli Durak: Halide Edib ve Yakup Kadri'nin Romanları Ekseninde Türk Edebiyatının Ulus-Devlet Oluşumuna Etkisi. Söylem Filoloji Dergisi. 2020; 5(1): 319-321.