PDF BibTex RIS Cite

The Negative Impacts of Divorce on Children and the Ways to Cope with Them

Year 2007, Issue: 11, 99 - 108, 01.12.2007

Abstract

Divorce is a societal event being lived frequently in
modern societies. The ending of the marriage institution
by married partners having children impacts the children
to a great extent. The research studeis show that the
children prefer living in a problematic family atmosphere
to divorcing of their parents. If the divorce of the married
partners is inevitable, in this case, the partners should
behave logically and consciously against their children in
order not to damage them seriously. They should explain
the situation to their children in a simple language
before the divorce and help them get accustomed to this
serious event gradually. A lot of children feel that they
are responsible for their parents’ divorce. Besides, they
frequently have negative feelings such as fear, sorrow,
refusing, decreasing level in school success, desire for
having their parents make peace between them,
loneliness, sleeping problems etc. To cope with these
problems and feelings, they need help from their both
parents. There are rules for divorced partners to solve
the problems which may be lived by the children after
divorce. Even the parents obey these rules, it is possible
that the children will be influenced in any case.
Sometimes, the divorced parents behave unconsciously
and inattentively and the childern do not get affected
seriously. There are two reasons for this: one of them is
that every child does not get influenced by every event
at the same rate and the other is that even the
influences of the event are equal, the reactions and the
response time may be different

References

 • ARIKAN, Çiğdem, Halkın Boşanmaya İlişkin Tutumları Araştırması, T.C. Başbakanlık Aile ve Araştırma Ku- rumu Başkanlığı Yayınları, Ankara 1996.
 • ATAKAN, Semiha Arsoy, “Boşanma Sürecinde Yanan Evre- ler”, Aile Yazıları 4, T.C. Başbakanlık Aile ve Araştır- ma Kurumu Başkanlığı Yayınları, Ankara 1991.
 • Elissa P. BENEDEK, Catherine F. BROWN, Boşanma ve Çocuğunuz: Çocuğunuzun Boşanmanızla baş et- mesine Nasıl Yardımcı Olursunuz? Çev: Serap Kat- lan, HYB Yayıncılık, Ankara 1997.
 • SALK, Lee, Çocuğun Duygusal Sorunları, Çev: Erzem Onur, 7. Basım, Remzi Kitabevi, Ankara 1998.
 • ŞENOL, Selâhattin, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı, HYB Yayıncılık Ankara 2006.
 • T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu. 2001 Yılı Aile Ra- poru, Ankara 2002.
 • YAVUZER, Haluk, Resimleriyle Çocuk, Remzi Kitabevi, İs- tanbul 1992.
 • YÖRÜKOĞLU, Atalay, Çocuk Ruh Sağlığı, 17. Baskı, Özgür Yayın Dağıtım, İstanbul 1992.
 • WALCZAK,Yvette, Sheila Burns, Boşanma ve Çocuk Üzerine Etkileri, Özgür Yayınları Eğitim Serisi.
 • COOLLANGE, Christiane, Boşanma Salgını, Çev: Sevim Atken,, İkinci Basım, Ankara 1997.

Boşanmanın Çocuklar Üzerine Olumsuz Etkileri ve Bunlarla Başetme Yolları

Year 2007, Issue: 11, 99 - 108, 01.12.2007

Abstract

Boşanma, günümüz toplumlarında sıkça yaşanılan toplumsal bir olaydır. Çocuklu eşlerin evlilik birliğini sona erdirmeleri, ailede en fazla çocukları etkilemektedir. Yapılan araştırmalar, çocukların problemli bir aile ortamında yaşamayıanne-babalarının boşanmasına tercih ettiklerinigöstermektedir. Eşlerin boşanması kaçınılmazise, çocuklarının bu durumdan en az zararla çıkmalarını sağlamak için ebeveynlerin bilinçli vebirlikte hareket etmeleri gerekmektedir. Boşanma öncesinde konu basit bir dille onlara anlatılmalı ve duruma alışmaları sağlanmalıdır. Ebeveynlerinin boşanmasından birçok çocuk kendini sorumlu hissetmektedir. Bundan başka korku,üzüntü, gerileme, okul başarısında düşme, ebeveynlerini barıştırma arzusu, yalnızlık, reddetme, uyku sorunları gibi birtakım olumsuz duygular da çocuklarda sıkça rastlanılan sorunlar arasındadır. Onların bu duygularıyla baş etmede her iki ebeveynin de desteğine ihtiyaçları vardır. Boşanma aile birlikte çocukların yaşayabileceği problemlerin üstesinden gelmek için ailelerin uygulamasıgereken kurallar vardır. Bu kurallara uyulması halinde bile çocukların olumsuz etkilenmesi önlenemeyebilir. Bazen de çok dikkatsiz davranılırama çocuklar fazla etkilenmez. Bunun iki sebebivardır; birincisi her çocuk her olaydan aynı oranda etkilenmez, ikincisi olayın etkileri eşit olsa bile tepkiler ve tepkinin zamanı farklı olabilir.

References

 • ARIKAN, Çiğdem, Halkın Boşanmaya İlişkin Tutumları Araştırması, T.C. Başbakanlık Aile ve Araştırma Ku- rumu Başkanlığı Yayınları, Ankara 1996.
 • ATAKAN, Semiha Arsoy, “Boşanma Sürecinde Yanan Evre- ler”, Aile Yazıları 4, T.C. Başbakanlık Aile ve Araştır- ma Kurumu Başkanlığı Yayınları, Ankara 1991.
 • Elissa P. BENEDEK, Catherine F. BROWN, Boşanma ve Çocuğunuz: Çocuğunuzun Boşanmanızla baş et- mesine Nasıl Yardımcı Olursunuz? Çev: Serap Kat- lan, HYB Yayıncılık, Ankara 1997.
 • SALK, Lee, Çocuğun Duygusal Sorunları, Çev: Erzem Onur, 7. Basım, Remzi Kitabevi, Ankara 1998.
 • ŞENOL, Selâhattin, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı, HYB Yayıncılık Ankara 2006.
 • T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu. 2001 Yılı Aile Ra- poru, Ankara 2002.
 • YAVUZER, Haluk, Resimleriyle Çocuk, Remzi Kitabevi, İs- tanbul 1992.
 • YÖRÜKOĞLU, Atalay, Çocuk Ruh Sağlığı, 17. Baskı, Özgür Yayın Dağıtım, İstanbul 1992.
 • WALCZAK,Yvette, Sheila Burns, Boşanma ve Çocuk Üzerine Etkileri, Özgür Yayınları Eğitim Serisi.
 • COOLLANGE, Christiane, Boşanma Salgını, Çev: Sevim Atken,, İkinci Basım, Ankara 1997.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Dr. Nesrin TÜRKARSLAN This is me

Publication Date December 1, 2007
Published in Issue Year 2007 Issue: 11

Cite

APA
TÜRKARSLAN, D. N. (2007). Boşanmanın Çocuklar Üzerine Olumsuz Etkileri ve Bunlarla Başetme Yolları. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 11(11), 99-108. https://doi.org/10.21560/spcd.50096
MLA
TÜRKARSLAN, Dr. Nesrin. “Boşanmanın Çocuklar Üzerine Olumsuz Etkileri Ve Bunlarla Başetme Yolları”. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol. 11, no. 11, 2007, pp. 99-108, doi:10.21560/spcd.50096.
Chicago
TÜRKARSLAN, Dr. Nesrin. “Boşanmanın Çocuklar Üzerine Olumsuz Etkileri Ve Bunlarla Başetme Yolları”. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 11, no. 11 (December 2007): 99-108. https://doi.org/10.21560/spcd.50096.
EndNote
TÜRKARSLAN DN (December 1, 2007) Boşanmanın Çocuklar Üzerine Olumsuz Etkileri ve Bunlarla Başetme Yolları. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 11 11 99–108.
ISNAD
TÜRKARSLAN, Dr. Nesrin. “Boşanmanın Çocuklar Üzerine Olumsuz Etkileri Ve Bunlarla Başetme Yolları”. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 11/11 (December 2007), 99-108. https://doi.org/10.21560/spcd.50096.
AMA
TÜRKARSLAN DN. Boşanmanın Çocuklar Üzerine Olumsuz Etkileri ve Bunlarla Başetme Yolları. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. December 2007;11(11):99-108. doi:10.21560/spcd.50096
Vancouver
TÜRKARSLAN DN. Boşanmanın Çocuklar Üzerine Olumsuz Etkileri ve Bunlarla Başetme Yolları. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2007;11(11):99-108.
IEEE
D. N. TÜRKARSLAN, “Boşanmanın Çocuklar Üzerine Olumsuz Etkileri ve Bunlarla Başetme Yolları”, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol. 11, no. 11, pp. 99–108, 2007, doi: 10.21560/spcd.50096.
JAMA
TÜRKARSLAN DN. Boşanmanın Çocuklar Üzerine Olumsuz Etkileri ve Bunlarla Başetme Yolları. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2007;11:99–108.