Author Guidelines

Örnek Makale Şablonu (TR) indiriniz

Makale Gönderimi Telif Hakkı Formu & Çıkar Çatışması Formu için tıklayınız

YAZIM KURALLARI

Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisinde yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar Microsoft (office) programında yazılmalıdır.

Çalışmanın başlığı (bold ve ortada olmalıdır), yazar(lar) ad ve soyadı, e posta adresi, unvanı, kurum,  ülke olmalıdır. Ayrıca yazışmadan sorumlu yazarın ismi, posta adresi, e-mail adresi, telefon numarası bu kısımda bold olarak açıkça belirtilmelidir. Çalışma yüksek lisans veya doktora tezinden özetlenmiş ve kongrede sunulmuş ise dip not olarak yazılmalıdır.

Çalışmanın başlığı, Özet, Anahtar Kelimeler (Türkçe - ingilizce özet ve anahtar kelimeler), Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç – Öneriler, Kaynaklar şeklinde düzenlenmelidir. Tüm başlıklar ve cümle başlıkları sola yaslı, bold ve kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde düzenlenmelidir.

Çalışma metni 1.5 satır aralıklı olarak ve her sayfanın sağ ve sol tarafından 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Çalışmanın tamamı Bookman Old Style yazı karakteri ile yazılmalıdır.

·         Yazı formatı olarak Başlık 12 punto,

·         Özet ve abstract kısımları 8 punto,

·         Metin ise 11 punto

TELİF HAKKI DÜZENLEMESİ

Yazılardaki düşünce ve öneriler ile kaynakların doğruluğundan tümüyle yazarlar sorumludur. Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez. Yazarlar makalelerinin telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, basıma kabul edilen makalelerin telif hakkını Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisine devreder.  Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu makalenin yayımlanması konusunda yetkili kılınır. Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır:

Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmiş haklar.

Makaleyi satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı.

Yazarın gelecekteki kitaplar ve dersler gibi çalışmalarında derginin kaynakça olarak belirtilmesi şartıyla, makalenin tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı.

Yazı yayıma kabul edildikten sonra yazarlar Makale Gönderimi ve Telif Hakkı Formunu (doldurulup, imzalanmış) sistem üzerinden göndermelidirler. Yayımlanan makalenin etik, hukuki ve diğer tüm sorumlulukları yazara aittir.

 

İNTİHAL
Dergide intihal kabul edilmemektedir.

Dergide kabul edilen maksimum benzeşim oranı % 25 olmakla birlikte bir kaynaktan en fazla % 5 benzeşim oranına müsaade edilmektedir.

Benzeşim oranı  Ithenticate & Turnitin grammarly & Intihal.net gibi yazılımların yardımı ile yapılmalıdır. 

Ek dosya olarak tam metin, telif hakkı formu ile birlikte sisteme yüklenmelidir. 

 

             Sorumluluk Reddi: Dergide yer alan yazıların sorumlulukları yazarlara aittir. Dergimizde çifte kör hakemlik yapılmakta olup Tubitak ve Cope kriterleri esas alınmaktadır.


Not: 2020 yılı itibari ile yazım ve yayın kuralları değişmiştir. Yayımlanan makaleleri dikkate almamanız önerilir. Örnek yazım şablonuna göre hazırlanması gerekmektedir.