Year 2020, Volume 5 , Issue 1, Pages 1 - 11 2020-03-25

Konduitle Desteklenmiş Flotasyon Kolonunda Hava Holü Çapının Flotasyon Performansına Etkisi

Kürşat ŞEKERCİ [1] , M. Cihat TUNA [2]


Genel olarak flotasyon minerallerin fiziksel-yüzeysel farklılıklarından yararlanılarak geliştirilen bir metotdur. Bu metot ince taneli katıların sıvı içinde oluştururulan hava-gaz kabarcıklarına yapışarak sıvı yüzeyine çıkarılıp ayrıştırılması şeklinde gerçekleştirilen bir cevher zenginleştirme yöntemidir. Flotasyon işleminin temelinde kolon (hücre) içerisinde büyük oranda hava kabarcığı oluşturulması vardır. Bu işlem için farklı yöntemlerden yararlanılmaktadır. Konduitler, savaklar ve venturiler havalandırma işlemi için başlıca yararlanılan hidrolik yapılardır. Bu yapılar çoğunlukla yüksek basınç ve su hızı ile çalışmaktadırlar. Buna mukabil bu yapılarda oluşacak hidrodinamik değişimler hava kabacıkları havalandırma verimi üzerinde önemli farklılıklara yol açabilmektedir. Bu çalışmada konduitle desteklenmiş flotasyon kolonunda hava holü çapının flotasyon performansına etkisi üzerinde durulmuştur. Çalışma ile geleneksel flotasyon metotlarında köpürtücü ve kimyasallar kullanarak elde edilen hava kabarcıkları, konduitle desteklenen yeni geliştirilmiş bir flotasyon seti ile herhangibir kimyasal yada köpürtücü kullanılmadan elde edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda konduit üzerine bırakılan hava deliğine eklenen 3 farklı hava alma holü (baca) çapının, flotasyon performansına etkisi yüksek çözünürlüklü kameralar kulanılarak incelenmiştir. Yapılan deneyler hol çapının flotasyon performansı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ve genel olarak hol çapı arttıkça flotasyon performansının da arttırdığını göstermiştir.
Flotasyon, Hidrolik yapılar, , Havalandırma, , konduit
  • Aytaç, A., (2017). “Kapaklı Konduitli Flotasyon Hücreleri Fiziksel Parametrelerinin Havalandırma Performansına Etkisi”. Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 72, Elazığ.
  • Baylar, A., Özkan, F. & Ünsal, M., (2007). “Serbest Yüzeyli Akım Sistemleri ile Sularda Hızlandırılmış Oksijen Transferi”. III. Ulusal Su Mühendisliği Bildiriler Kitabı, s 37. İzmir.
  • Baylar, A., Özkan, F. & Ünsal, M., (2007). “Suların Havalandırma Veriminin Arttırılmasında Kullanılabilecek Basınçlı Akım Sistemleri”. III. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu 10-14 Eylül İzmir.
  • Çilek, C.E., (2006). Mineral Flotasyonu, SDÜ Basımevi, Isparta.
  • Özkan, F., (2005). “Basınçlı su borularında hava iletimi ve oksijen transferinin incelenmesi”. Doktora Tezi. F.U. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
  • Şekerci, K., (2017). “Konduitle Desteklenmiş Flotasyon Kolonunda Hava Alma Holü Fiziksel Özelliklerinin Flotasyon Performansına Etkisi”. Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi. 89, Elazığ.
  • Tuna, M.C. & Aytaç, A., (2017). “Aeration Performance in Flotation Cells Supported by Conduits”. Academia Journal of Engineering and Applied Sciences, Special Issue, 3-13.
  • Tuna, M.C., Ozkan, F. & Baylar, A., (2014). “Experimental investigations of aeration efficiency in high-head gated circular conduits”. Water Science and Technology, 69(6), 1275-1281,7p.
Primary Language tr
Subjects Civil Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-9096-4644
Author: Kürşat ŞEKERCİ (Primary Author)
Institution: bingöl üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: M. Cihat TUNA
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 9, 2020
Acceptance Date : March 20, 2020
Publication Date : March 25, 2020

Bibtex @research article { su699164, journal = {Su Kaynakları}, issn = {1308-3228}, eissn = {2651-4745}, address = {Cumhuriyet Mahallesi Libadiye Caddesi Doğanay Sokak No: 6 Çolak Plaza Kat:4, 34697 İstanbul}, publisher = {Su Vakfı}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {1 - 11}, doi = {}, title = {Konduitle Desteklenmiş Flotasyon Kolonunda Hava Holü Çapının Flotasyon Performansına Etkisi}, key = {cite}, author = {Şekerci̇, Kürşat and Tuna, M. Cihat} }
APA Şekerci̇, K , Tuna, M . (2020). Konduitle Desteklenmiş Flotasyon Kolonunda Hava Holü Çapının Flotasyon Performansına Etkisi . Su Kaynakları , 5 (1) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/su/issue/53341/699164
MLA Şekerci̇, K , Tuna, M . "Konduitle Desteklenmiş Flotasyon Kolonunda Hava Holü Çapının Flotasyon Performansına Etkisi" . Su Kaynakları 5 (2020 ): 1-11 <https://dergipark.org.tr/en/pub/su/issue/53341/699164>
Chicago Şekerci̇, K , Tuna, M . "Konduitle Desteklenmiş Flotasyon Kolonunda Hava Holü Çapının Flotasyon Performansına Etkisi". Su Kaynakları 5 (2020 ): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - Konduitle Desteklenmiş Flotasyon Kolonunda Hava Holü Çapının Flotasyon Performansına Etkisi AU - Kürşat Şekerci̇ , M. Cihat Tuna Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Su Kaynakları JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 5 IS - 1 SN - 1308-3228-2651-4745 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Su Kaynakları Konduitle Desteklenmiş Flotasyon Kolonunda Hava Holü Çapının Flotasyon Performansına Etkisi %A Kürşat Şekerci̇ , M. Cihat Tuna %T Konduitle Desteklenmiş Flotasyon Kolonunda Hava Holü Çapının Flotasyon Performansına Etkisi %D 2020 %J Su Kaynakları %P 1308-3228-2651-4745 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Şekerci̇, Kürşat , Tuna, M. Cihat . "Konduitle Desteklenmiş Flotasyon Kolonunda Hava Holü Çapının Flotasyon Performansına Etkisi". Su Kaynakları 5 / 1 (March 2020): 1-11 .
AMA Şekerci̇ K , Tuna M . Konduitle Desteklenmiş Flotasyon Kolonunda Hava Holü Çapının Flotasyon Performansına Etkisi. Su Kaynakları. 2020; 5(1): 1-11.
Vancouver Şekerci̇ K , Tuna M . Konduitle Desteklenmiş Flotasyon Kolonunda Hava Holü Çapının Flotasyon Performansına Etkisi. Su Kaynakları. 2020; 5(1): 1-11.