PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

NİĞDE İLİ SINIRLARI İÇINDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI LOKAL ENDEMİK BİTKİLERİN TAKSONOMİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Year 2015, Volume , Issue 41, 1 - 54, 01.12.2015

Abstract

Bu çalışma ile Niğde İli sınırları içinde yayılış gösteren bazı lokal endemik bitkilerin taksonomik ve ekolojik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştıma ile 2011-2014 yıllarında; 17 farklı familyaya ait belirlenen 45 endemik taksondan 38’ine ulaşılmış, yedisi ise bütün çabalara rağmen toplanamamıştır (Cirsium ellenbergii Bornm., Centaurea sieheana Wagenitz, Isatis frigida Boiss. & Kotschy, Cephalaria szaboi Hayek, Verbascum adenocaulon Boiss. et Ball., Helianthemum strickeri Grosser ve Euphorbia schottiana Boiss.). Toplanıp teşhis edilen 38 bitkinin dördünün Adana il sınırları içinde de (Ballota macrodonta Boiss. et. Bal., Galium dieckii Bornm., Thlaspi rosulare Boiss. et Ball., Verbascum cilicium (Boiss et Heldr.) O. Kuntze ve üçünün ise [Thurya capitata Boiss et. Bal. (Hatay, Adana), Saturaje cilicica P. H. Davis (Kahramanmaraş) ve Cousinia cirsioides Boiss. et Ball.,(Konya)] farklı illerde de yayılış gösterdiği saptanmıştır. Lokal endemik olan 31 taksona ait biyolojik veriler ve ekolojik özellikler; arazi çalışmaları, herbaryum örneklerinin analizleri ve mevcut literatür bilgileri ışığında ortaya konuldu.

References

 • Bağcı Y (1998). Aladağların (Zamantı Irmağı Yahyalı Arası, Kayseri) Florası, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Bağcı, Y., Dural, H., Savran, A., B5 ve C5 Karelerinden Yeni Floristik Kayıtlar. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 5, 2, 71-78, 1998.
 • Başköse İ., 2010. Hasan Dağı’nın (Aksaray Kesiminin) Florası, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Bilgili, B., 2003. “Alihoca-Gümüş-Maden Köyleri (Ulukışla) Arasındaki Alanın ve Çevresinin Florası”, Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Brummitt, RK. ve Powell, CE., 1999. Authors of Plant Names, The Royal Botanic Gardens, Kew, USA.
 • Davis PH. 1965-1985. Flora of Turkey and Th e East Aegean Islands. Edinburgh Üniv. Pres. Vol. 1-9, Edinburgh.
 • Davis PH, Mill RR & Tan K. 1988. Flora of Turkey and Th e East Aegean Islands (Supplement). Edinburgh Üniv. Pres. Vol. 10, Edinburgh.
 • Donner, J., 1990. “Distribution Maps to P.H. Davis, ‘Flora of Turkey 1-10”, Linzer biol. Breitr., Linz 1-135.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M, Duman, H., Aytaç Z, Adıgüzel, N. 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Türkiye Tabiatı Koruma Dernegi, Ankara.Eyce, B. 1987. “Melendiz Dağları (Niğde) Florasına Katkılar”, Doğa Türk Botanik Dergisi, 11, 2.
 • Güner A, Özhatay N, Ekim T & Başer KHC. 2000. Flora of Turkey and Th e East Aegean Islands Supplement 2). Edinburgh Üniv. Pres. Vol. 11, Edinburgh.
 • IUCN 2001. Species Survival Commission, IUCN-Red List Categories: Version 3.1, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
 • Kence A. Ve ark. 1990. “Türkiye’nin Biyolojik Zenginlikleri”, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, 2. Baskı, Ankara.
 • Keskin, A., ve Savran, A., 2014. “ Kızıldağ Yayala (Adana) ve Çevresinin Florası” Yüksek lisans tezi yayınlanmamış. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Paksoy, MY., ve Savran, A., 2011. “The Flora of Sarımsak Mountainand Korkun Valley (Pozantı/Adana/Turkey)” www.biodicon.com Biological Diversityand Conservation (1308-8084)
 • Savran, A., 1987. “Pozantı Dağı (Niğde) ve Aladağların (Niğde Kesiminin) Florası”, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Savran, A., Dural, H., Bağcı, Y., C5 Karesi için Yeni Floristik Kayıtlar. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 4, 1, 87-94, 1997.
 • Savran, A., Bağcı, Y., C5 Karesinden Yeni Floristik Kayıtlar. S.Ü. Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 8, 1, 145-149, 2000.
 • Savran, A., 2005. “Mazmılı Dağı (Adana) ve Çevresinin Florası”, Ot Sistematik Botanik Dergisi 12, 2, 141-174.
 • Tan, A., 1992. ''Türkiye’de Bitkisel Çeşitlilik ve Bitki Genetik Kaynakları'' MARA, İzmir, Anadolu J. of AARI 2: 50-64.
 • Tüfekçi, S., Savran, A., Bağcı, Y. ve Özkurt, N., 2002. “Aladağlar Milli Parkının Florası”, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No:18, Mersin.
 • Yıldırımlı, Ş., 2010 “Some new taxa, records and taxonomic treatments from Turkey”, Ot Sistematik Botanik Dergisi 17, 2, 1-114. SELÇUK ÜNİVERİSTESİ
 • BİLİMSEL DERGİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ SELCUK UNIVERSITY
 • COORDINATION UNIT OF SCIENTIFIC JOURNALS
 • © 2015 Reproduction is free for scientific studies

TAXONOMIC AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE SOME LOCAL ENDEMIC PLANT SPECIES IN NIĞDE PROVINCIAL BORDERS

Year 2015, Volume , Issue 41, 1 - 54, 01.12.2015

Abstract

This study aims to investigate taxonomic and ecological properties of some local endemic plants distributed in Niğde Province. By the research works between 2011 and 2014; 38 of 45 endemic taxa belong to 17 families were supplied. Other seven taxa were not collected due to all efforts (these are Cirsium ellenbergii, Isatis frigida, Cephalaria szaboi, Verbascum adenocaulin, Helianthemum strickeri and Euphorbia schottiana). It was established that five of 38 obtained plant taxa (i.e. Ballota macrodonta, Galium dieckii, Thurya capitata, and Verbascum cilicium) range in Adana Province, and two species were found in other provinces [Thurya capitata in Hatay, Adana province, Saturaje cilicica in Kahramanmaraş province and Cousinia cirsioides in Konya province]. Biological data and ecological characteristics belonging to 31 local endemic taxa fieldwork, was determined after analysis of herbarium specimens and present literature.

References

 • Bağcı Y (1998). Aladağların (Zamantı Irmağı Yahyalı Arası, Kayseri) Florası, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Bağcı, Y., Dural, H., Savran, A., B5 ve C5 Karelerinden Yeni Floristik Kayıtlar. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 5, 2, 71-78, 1998.
 • Başköse İ., 2010. Hasan Dağı’nın (Aksaray Kesiminin) Florası, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Bilgili, B., 2003. “Alihoca-Gümüş-Maden Köyleri (Ulukışla) Arasındaki Alanın ve Çevresinin Florası”, Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Brummitt, RK. ve Powell, CE., 1999. Authors of Plant Names, The Royal Botanic Gardens, Kew, USA.
 • Davis PH. 1965-1985. Flora of Turkey and Th e East Aegean Islands. Edinburgh Üniv. Pres. Vol. 1-9, Edinburgh.
 • Davis PH, Mill RR & Tan K. 1988. Flora of Turkey and Th e East Aegean Islands (Supplement). Edinburgh Üniv. Pres. Vol. 10, Edinburgh.
 • Donner, J., 1990. “Distribution Maps to P.H. Davis, ‘Flora of Turkey 1-10”, Linzer biol. Breitr., Linz 1-135.
 • Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M, Duman, H., Aytaç Z, Adıgüzel, N. 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Türkiye Tabiatı Koruma Dernegi, Ankara.Eyce, B. 1987. “Melendiz Dağları (Niğde) Florasına Katkılar”, Doğa Türk Botanik Dergisi, 11, 2.
 • Güner A, Özhatay N, Ekim T & Başer KHC. 2000. Flora of Turkey and Th e East Aegean Islands Supplement 2). Edinburgh Üniv. Pres. Vol. 11, Edinburgh.
 • IUCN 2001. Species Survival Commission, IUCN-Red List Categories: Version 3.1, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
 • Kence A. Ve ark. 1990. “Türkiye’nin Biyolojik Zenginlikleri”, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, 2. Baskı, Ankara.
 • Keskin, A., ve Savran, A., 2014. “ Kızıldağ Yayala (Adana) ve Çevresinin Florası” Yüksek lisans tezi yayınlanmamış. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Paksoy, MY., ve Savran, A., 2011. “The Flora of Sarımsak Mountainand Korkun Valley (Pozantı/Adana/Turkey)” www.biodicon.com Biological Diversityand Conservation (1308-8084)
 • Savran, A., 1987. “Pozantı Dağı (Niğde) ve Aladağların (Niğde Kesiminin) Florası”, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Savran, A., Dural, H., Bağcı, Y., C5 Karesi için Yeni Floristik Kayıtlar. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 4, 1, 87-94, 1997.
 • Savran, A., Bağcı, Y., C5 Karesinden Yeni Floristik Kayıtlar. S.Ü. Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 8, 1, 145-149, 2000.
 • Savran, A., 2005. “Mazmılı Dağı (Adana) ve Çevresinin Florası”, Ot Sistematik Botanik Dergisi 12, 2, 141-174.
 • Tan, A., 1992. ''Türkiye’de Bitkisel Çeşitlilik ve Bitki Genetik Kaynakları'' MARA, İzmir, Anadolu J. of AARI 2: 50-64.
 • Tüfekçi, S., Savran, A., Bağcı, Y. ve Özkurt, N., 2002. “Aladağlar Milli Parkının Florası”, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No:18, Mersin.
 • Yıldırımlı, Ş., 2010 “Some new taxa, records and taxonomic treatments from Turkey”, Ot Sistematik Botanik Dergisi 17, 2, 1-114. SELÇUK ÜNİVERİSTESİ
 • BİLİMSEL DERGİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ SELCUK UNIVERSITY
 • COORDINATION UNIT OF SCIENTIFIC JOURNALS
 • © 2015 Reproduction is free for scientific studies

Details

Other ID JA57YG98MC
Journal Section Research Articles
Authors

Ahmet SAVRAN This is me


Yavuz BAĞCI This is me


Tuba ARTAN ONAT This is me

Publication Date December 1, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue 41

Cite

Bibtex @ { sufefd246675, journal = {Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi}, eissn = {2458-9411}, address = {Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 3. Kat No: 324, Selçuklu, 42250, KONYA}, publisher = {Selcuk University}, year = {2015}, number = {41}, pages = {1 - 54}, title = {NİĞDE İLİ SINIRLARI İÇINDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI LOKAL ENDEMİK BİTKİLERİN TAKSONOMİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ}, key = {cite}, author = {Savran, Ahmet and Bağcı, Yavuz and Artan Onat, Tuba} }
APA Savran, A. , Bağcı, Y. & Artan Onat, T. (2015). NİĞDE İLİ SINIRLARI İÇINDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI LOKAL ENDEMİK BİTKİLERİN TAKSONOMİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ . Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi , (41) , 1-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sufefd/issue/23087/246675
MLA Savran, A. , Bağcı, Y. , Artan Onat, T. "NİĞDE İLİ SINIRLARI İÇINDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI LOKAL ENDEMİK BİTKİLERİN TAKSONOMİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ" . Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi (2015 ): 1-54 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sufefd/issue/23087/246675>
Chicago Savran, A. , Bağcı, Y. , Artan Onat, T. "NİĞDE İLİ SINIRLARI İÇINDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI LOKAL ENDEMİK BİTKİLERİN TAKSONOMİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ". Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi (2015 ): 1-54
RIS TY - JOUR T1 - NİĞDE İLİ SINIRLARI İÇINDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI LOKAL ENDEMİK BİTKİLERİN TAKSONOMİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ AU - Ahmet Savran , Yavuz Bağcı , Tuba Artan Onat Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 54 VL - IS - 41 SN - -2458-9411 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Selcuk University Journal of Science Faculty NİĞDE İLİ SINIRLARI İÇINDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI LOKAL ENDEMİK BİTKİLERİN TAKSONOMİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ %A Ahmet Savran , Yavuz Bağcı , Tuba Artan Onat %T NİĞDE İLİ SINIRLARI İÇINDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI LOKAL ENDEMİK BİTKİLERİN TAKSONOMİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ %D 2015 %J Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi %P -2458-9411 %V %N 41 %R %U
ISNAD Savran, Ahmet , Bağcı, Yavuz , Artan Onat, Tuba . "NİĞDE İLİ SINIRLARI İÇINDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI LOKAL ENDEMİK BİTKİLERİN TAKSONOMİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ". Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi / 41 (December 2015): 1-54 .
AMA Savran A. , Bağcı Y. , Artan Onat T. NİĞDE İLİ SINIRLARI İÇINDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI LOKAL ENDEMİK BİTKİLERİN TAKSONOMİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. sufefd. 2015; (41): 1-54.
Vancouver Savran A. , Bağcı Y. , Artan Onat T. NİĞDE İLİ SINIRLARI İÇINDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI LOKAL ENDEMİK BİTKİLERİN TAKSONOMİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi. 2015; (41): 1-54.
IEEE A. Savran , Y. Bağcı and T. Artan Onat , "NİĞDE İLİ SINIRLARI İÇINDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI LOKAL ENDEMİK BİTKİLERİN TAKSONOMİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ", Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, no. 41, pp. 1-54, Dec. 2015

Dergi Sahibi: Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Adına Dekan Prof. Dr. Semahat KÜÇÜKKOLBAŞI
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi temel bilimlerde ve diğer uygulamalı bilimlerde özgün sonuçları olan Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul eder. Dergide ayrıca güncel yenilikleri içeren derlemelere de yer verilebilir.
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi;
İlk olarak 1981 yılında S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi olarak yayın hayatına başlamış; 1984 yılına kadar (Sayı 1-4) bu adla yayınlanmıştır.
1984 yılında S.Ü. Fen-Edeb. Fak. Fen Dergisi olarak adı değiştirilmiş 5. sayıdan itibaren bu isimle yayınlanmıştır.
3 Aralık 2008 tarih ve 27073 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/4344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Fen-Edebiyat Fakültesi; Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olarak ayrılınca 2009 yılından itibaren dergi Fen Fakültesi Fen Dergisi olarak çıkmıştır.
2016 yılından itibaren DergiPark’ta taranmaktadır.Creative Commons Lisansı
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.