Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Bazı Ticari ve Ev Yapımı Yoğurtlardan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Antibiyotik Duyarlılıkları

Year 2016, Volume 42, Issue 2, 149 - 160, 28.10.2016

Abstract

Bu çalışmada, ticari ve ev yapımı yoğurt örneklerinden izole edilen laktik asit bakterilerinin çeşitli antibiyotiklere karşı duyarlılıklarının araştırılması amaçlandı. İlk olarak suşların izolasyonu ve identifikasyonu yapıldı. Yoğurt kültürü bakterilerinden Streptococcus salivarius subsp. thermophilus’un izolasyonunda M17 agar (Merck) kullanıldı. İnoküle edilen plaklar 37°C’de 48-72 saat inkübe edildi. Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus’un izolasyonunda ise de Man Rogosa Sharp Agar (MRS agar, Merck) kullanıldı. Plaklar 37°C’de 48-72 saat inkübe edildi. İzole edilen kolonilerin mikroskobik ve makroskobik incelemeleri yapıldı. Elde edilen 19 laktobasil ve 19 streptokok suşunun antibiyotik duyarlılık ve dirençliliklerinin belirlenmesi için Clinical and Laboratory Standards Institute tarafından önerilen disk difüzyon metodu uygulandı. Bu amaçla ticari olarak temin edilen 10 farklı antibiyotik diski kullanıldı. İnkübasyon süresi sonunda inhibisyon zon çapları ölçüldü. Streptokok suşlarının en fazla trimetoprim-sülfometaksazol (%84.21), sefotaksim (%31.57) ve gentamisin'e (%26.35) karşı dirençli olduğu belirlendi. Bu suşların tamamının kloramfenikol, vankomisin, ampisilin, eritromisin ve ofloksasin'e duyarlı oldukları gözlendi (%100). Laktobasil suşları trimetoprim-sülfometaksazol ve ofloksasin'e karşı %100, gentamisine karşı ise %52.6 oranında dirençli görüldü. Laktobasil suşlarının yedi antibiyotiğe karşı (kloramfenikol, vankomisin, rifampin, sefotaksim, ampisilin, tetrasiklin ve eritromisin) %100 oranında duyarlı oldukları belirlendi. Her iki suş grubu kıyaslandığında, vankomisin, eritromisin ve ampisilin'in bu suşlara karşı en etkili antimikrobik ajanlar oldukları gözlendi. Laktobasil suşlarının, gentamisin'e karşı direnç oranı, Streptokok suşlarına göre daha yüksek görüldü.

References

 • Akpinar A, Yerlikaya O, Kiliç S (2011). Antimicrobial activity and antibiotic resistance of Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus and Streptococcus thermophilus strains isolated from Turkish homemade yoghurts, African Journal of Microbiology Research 5, 675–682.
 • Ammor MS, Florez AB, Mayo B (2007). Antibiotic resistance in non-enterococcal lactic acid bacteria and bifidobacteria, Food Microbiology 24, 559–570.
 • Aslım B, Beyatlı Y (2004). Antibiotic resistance and plasmid DNA contents of Streptococcus thermophilus strains isolated from Turkish yogurts, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 28, 257–263.
 • CLSI (2011). Clinical and laboratory standards institute performance standards for antimicrobial susceptibility testing; twenty-first informational supplement, CLSI document M100-S21, Pennsylvania 19087 USA.
 • Curragh HJ, Collins M (1992). High levels of spontaneous drug resistance in Lactobacillus, Journal of applied bacteriology 73, 31–36.
 • Çataloluk O, Gogebakan B (2004). Presence of drug resistance in intestinal lactobacilli of dairy and human origin in Turkey, FEMS microbiology letters 236, 7–12.
 • Danielsen M, Wind A (2003). Susceptibility of Lactobacillus spp. to antimicrobial agents, International journal of food microbiology 82, 1–11.
 • Demirtürk N, Demirdal T (2004). Antibiyotiklerde direnç sorunu, Kocatepe Tıp Dergisi 5, 17–21.
 • Durak Y, Arıkan E (1987). Çeşitli materyallerden soyutulan Escherichia coli suşlarında bulaşıcı tipte antibiyotik direnç genlerinin (Resistance Transfer Factor: RTF) saptanması ve bunun insan sağlığındaki önemi, Doğa Türk Tıp ve Eczacılık Dergisi 11, 30–38.
 • Durak Y, Keleş F, Uysal A, Aladağ MO (2008). Konya yöresi taze ev yapımı yoğurtların mikrobiyolojik özelliklerinin araştırılması, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22, 113–117.

Year 2016, Volume 42, Issue 2, 149 - 160, 28.10.2016

Abstract

References

 • Akpinar A, Yerlikaya O, Kiliç S (2011). Antimicrobial activity and antibiotic resistance of Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus and Streptococcus thermophilus strains isolated from Turkish homemade yoghurts, African Journal of Microbiology Research 5, 675–682.
 • Ammor MS, Florez AB, Mayo B (2007). Antibiotic resistance in non-enterococcal lactic acid bacteria and bifidobacteria, Food Microbiology 24, 559–570.
 • Aslım B, Beyatlı Y (2004). Antibiotic resistance and plasmid DNA contents of Streptococcus thermophilus strains isolated from Turkish yogurts, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 28, 257–263.
 • CLSI (2011). Clinical and laboratory standards institute performance standards for antimicrobial susceptibility testing; twenty-first informational supplement, CLSI document M100-S21, Pennsylvania 19087 USA.
 • Curragh HJ, Collins M (1992). High levels of spontaneous drug resistance in Lactobacillus, Journal of applied bacteriology 73, 31–36.
 • Çataloluk O, Gogebakan B (2004). Presence of drug resistance in intestinal lactobacilli of dairy and human origin in Turkey, FEMS microbiology letters 236, 7–12.
 • Danielsen M, Wind A (2003). Susceptibility of Lactobacillus spp. to antimicrobial agents, International journal of food microbiology 82, 1–11.
 • Demirtürk N, Demirdal T (2004). Antibiyotiklerde direnç sorunu, Kocatepe Tıp Dergisi 5, 17–21.
 • Durak Y, Arıkan E (1987). Çeşitli materyallerden soyutulan Escherichia coli suşlarında bulaşıcı tipte antibiyotik direnç genlerinin (Resistance Transfer Factor: RTF) saptanması ve bunun insan sağlığındaki önemi, Doğa Türk Tıp ve Eczacılık Dergisi 11, 30–38.
 • Durak Y, Keleş F, Uysal A, Aladağ MO (2008). Konya yöresi taze ev yapımı yoğurtların mikrobiyolojik özelliklerinin araştırılması, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22, 113–117.

Details

Subjects Science
Journal Section Research Articles
Authors

Hadan ÇELİK This is me


Yusuf DURAK


Ahmet UYSAL
0000-0002-9297-4050

Publication Date October 28, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 42, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { sufefd289320, journal = {Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi}, eissn = {2458-9411}, address = {Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 3. Kat No: 324, Selçuklu, 42250, KONYA}, publisher = {Selcuk University}, year = {2016}, volume = {42}, number = {2}, pages = {149 - 160}, title = {Bazı Ticari ve Ev Yapımı Yoğurtlardan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Antibiyotik Duyarlılıkları}, key = {cite}, author = {Çelik, Hadan and Durak, Yusuf and Uysal, Ahmet} }
APA Çelik, H. , Durak, Y. & Uysal, A. (2016). Bazı Ticari ve Ev Yapımı Yoğurtlardan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Antibiyotik Duyarlılıkları . Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi , 42 (2) , 149-160 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sufefd/issue/27503/289320
MLA Çelik, H. , Durak, Y. , Uysal, A. "Bazı Ticari ve Ev Yapımı Yoğurtlardan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Antibiyotik Duyarlılıkları" . Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi 42 (2016 ): 149-160 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sufefd/issue/27503/289320>
Chicago Çelik, H. , Durak, Y. , Uysal, A. "Bazı Ticari ve Ev Yapımı Yoğurtlardan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Antibiyotik Duyarlılıkları". Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi 42 (2016 ): 149-160
RIS TY - JOUR T1 - Bazı Ticari ve Ev Yapımı Yoğurtlardan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Antibiyotik Duyarlılıkları AU - Hadan Çelik , Yusuf Durak , Ahmet Uysal Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 160 VL - 42 IS - 2 SN - -2458-9411 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Selcuk University Journal of Science Faculty Bazı Ticari ve Ev Yapımı Yoğurtlardan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Antibiyotik Duyarlılıkları %A Hadan Çelik , Yusuf Durak , Ahmet Uysal %T Bazı Ticari ve Ev Yapımı Yoğurtlardan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Antibiyotik Duyarlılıkları %D 2016 %J Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi %P -2458-9411 %V 42 %N 2 %R %U
ISNAD Çelik, Hadan , Durak, Yusuf , Uysal, Ahmet . "Bazı Ticari ve Ev Yapımı Yoğurtlardan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Antibiyotik Duyarlılıkları". Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi 42 / 2 (October 2016): 149-160 .
AMA Çelik H. , Durak Y. , Uysal A. Bazı Ticari ve Ev Yapımı Yoğurtlardan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Antibiyotik Duyarlılıkları. sufefd. 2016; 42(2): 149-160.
Vancouver Çelik H. , Durak Y. , Uysal A. Bazı Ticari ve Ev Yapımı Yoğurtlardan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Antibiyotik Duyarlılıkları. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi. 2016; 42(2): 149-160.
IEEE H. Çelik , Y. Durak and A. Uysal , "Bazı Ticari ve Ev Yapımı Yoğurtlardan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Antibiyotik Duyarlılıkları", Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, vol. 42, no. 2, pp. 149-160, Oct. 2016

Dergi Sahibi: Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Adına Dekan Prof. Dr. Semahat KÜÇÜKKOLBAŞI
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi temel bilimlerde ve diğer uygulamalı bilimlerde özgün sonuçları olan Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul eder. Dergide ayrıca güncel yenilikleri içeren derlemelere de yer verilebilir.
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi;
İlk olarak 1981 yılında S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi olarak yayın hayatına başlamış; 1984 yılına kadar (Sayı 1-4) bu adla yayınlanmıştır.
1984 yılında S.Ü. Fen-Edeb. Fak. Fen Dergisi olarak adı değiştirilmiş 5. sayıdan itibaren bu isimle yayınlanmıştır.
3 Aralık 2008 tarih ve 27073 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/4344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Fen-Edebiyat Fakültesi; Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olarak ayrılınca 2009 yılından itibaren dergi Fen Fakültesi Fen Dergisi olarak çıkmıştır.
2016 yılından itibaren DergiPark’ta taranmaktadır.Creative Commons Lisansı
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.