Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Ereğli (Konya, Türkiye) Bölgesinden Bal Arılarının Topladığı Polenin Etanol Ekstraktının Antioksidan ve in Vitro Bazı Enzim İnhibitör Aktiviteleri

Year 2017, Volume 43, Issue 2, 163 - 173, 31.10.2017

Abstract

Arı poleni bal arıları tarafından granüller şeklinde paketlenen ve daha sonra insanlar tarafından kovanlardan hasat edilen en saf ve en zengin doğal besin takviyelerinden biridir. Bal arılarının topladığı polen, proteinler, aminoasitler, karbohidratlar, lipidler, vitaminler, mineral maddeler gibi besleyici temel unsurlardan oluşur. Polenin sağlık üzerindeki olumlu etkisi fenolik bileşiklere sahip olmasından dolayı antioksidan aktivitesine bağlanmaktadır. Son yıllarda arı poleniyle ilgili çok sayıda araştırma yayınlanmıştır. Arı poleni ve diğer arı ürünleri üzerinde birçok araştırma yapılmış olsa da, enzim inhibisyonu üzerine çok az çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle, bu araştırmanın amacı Ereğli (Konya, Türkiye) bölgesinden bal arılarının topladığı karışık polenin etanol ekstraktının total fenolik ve flavonoid içeriklerini ve antioksidan aktivitesini, ayrıca bu ekstraktın kolinesteraz, amilaz ve glukozidaza karşı enzim inhibitör potansiyellerini ilk kez tespit etmektir. Bu çalışmada rutin çalışmalardan farklı olarak ultrasonik ekstraksiyon yöntemi kullanıldı. Ekstrakttaki total fenolik ve flavonoid içerikleri de Folin-Ciocalteu ve AlCl3 yöntemleriyle tespit edildi. Antioksidan aktiviteleri serbest radikal süpürme (DPPH ve ABTS), indirgeme gücü (FRAP ve CUPRAC), fosfomolibdat ve metal şelatlama testleri gibi farklı yöntemlerle araştırıldı. In vitro enzim inhibitör potansiyelleri bir mikroplate okuyucuyla ölçüldü. Aktiviteler standart eş değerler olarak değerlendirildi. Bu çalışmanın sonuçları göstermiştir ki, i. antioksidan aktivitesi açısından, Ereğli bölgesinden elde edilen arı poleni sağlığa yararlı formülasyonlarda ileride kullanmak için değerli fonksiyonel içeriğiyle doğal bir kaynak olarak düşünülebilir, ii. bu bölgenin poleni, Alzheimer ve Diabetes mellitus gibi önemli sağlık problemlerinin tedavisi için doğal bir enzim inhibitörü kaynağı olarak göz önüne alınabilir.

References

 • Almaraz-Abarca N, Campos MD, Avila-Reyes JA, Naranjo-Jimenez N, Herrera-Corral J, Gonzalez-Valdez LS (2004). Variability of antioxidant activity among honeybee-collected pollen of different botanical origin. Interciencia 29(10): 574-578.
 • Anonim (2017). Kovandan gelen gıda takviyeleri. (Erişim tarihi: 01.08.2017) http://www.gidamuhendisligikongresi.org/images/onuc/df36c111fad0bf8.pdf
 • Campos MGR, Bogdanov S, Almeida-Muradian LB, Szczesna T, Mancebo Y, Frigerio C, Ferreira F (2008). Pollen composition and standardisation of analytical methods. Journal of Apicultural Research and Bee World 47(2): 156-163.
 • Campos MGR, Frigerio C, Lopes J, Bogdanov S. (2010). What is the future of Bee Pollen?. Journal of Api Product and Api Medical Science 2(4): 131-144.
 • Carpes ST, Begnini R. De Alencar SM, Masson ML (2007). Study of preparations of bee pollen extracts, antioxidant and antibacterial activity. Ciencia e Agrotecnologia 31(6): 1818-1825.
 • Čeksterytė V, Kurtinaitienė B, Venskutonis PR, Pukalskas A, Kazernavičiūtė R, Balžekas J (2016). Evaluation of antioxidant activity and flavonoid composition in differently preserved bee products. Czech Journal of Food Science 34(2): 133-142.
 • Fatrcova-Sramkova K, Nozkova J, Kacaniova M, Mariassyova M, Rovna K, Stricik M (2013). Antioxidant and antimicrobial properties of monofloral bee pollen. Journal of Environmental Science and Health Part B-Pesticides Food Contaminants and Agricultural Wastes 48(2): 133-138.
 • Howes MJR, Houghton PJ, Perry NSL (2003). Plants with traditional uses and activities, relevant to the management of Alzheimer’s disease and other cognitive disorders. Phytotheraphy Research 17: 1-18.
 • Kalaycıoğlu Z, Kaygusuz H, Döker S, Kolaylı S, Erim FB (2017). Characterization of Turkish honeybee pollens by principal component analysis based on their individual organic acids, sugars, minerals, and antioxidant activities. LWT-Food Science and Technology 84: 402-408.
 • Laube H (2002). Acarbose: An update of its therapeutic use in diabetes treatment. Clinical Drug Investigation 22: 141-156.
 • Le Blanca B, Davis, O, Boue S, De Lucca A, Deebya T (2009). Antioxidant activity of Sonoran Desert bee pollen. Food Chemistry 115(4): 1299-1305.
 • Leja M, Mareczek A, Wyzgolik, G, Klepacz-Baniak J, Czekonska K (2007). Antioxidative properties of bee pollen in selected plant species. Food Chemistry 100(1): 237-240.
 • Mărghitaş LA, Stanciu OG, Dezmirean DS, Bobiş O, Popescu O, Bogdanov S, Campos MG (2009). In vitro antioxidant capacity of honeybee-collected pollen of selected floral origin harvested from Romania. Food Chemistry 115(3): 878-883.
 • Melzer D (1998). New drug treatment for alzheimer’s diseases: lessons for healthcare policy. British Medical Journal 316: 762-764.
 • Nagai T, Inoue R, Inoue H, Suzuki N (2002) Scavenging capacities of pollen extracts from Cistus ladaniferus on autoxidation, superoxide radicals, hydroxyl radicals, and DPPH radicals. Nutrition-Research New York 22(4): 519-526.
 • Özparlak H, Alkan S, Zengin G, Aktümsek A (2016b). Türkiye'deki yabani ve kültüre alınmış Ganoderma lucidum’un sulu ekstraktlarının in vitro bazı enzim inhibitör özelliklerinin karşılaştırılması. Mantar Dergisi 7(2): 110-117.
 • Özparlak H, Zengin G, Kaşık G (2016a). Türkiye'den yabani ve kültüre alınmış Ganoderma lucidum'un sulu ekstraktlarının antioksidan özelliklerinin karşılaştırılması. Mantar Dergisi 7(2): 102-109.
 • Rzepecka-Stojko A, Pilawa B, Ramos P, Stojko J (2012). Antioxidative properties of bee pollen extracts examined by Epr spectroscopy. Journal of Apicultural Science 56(1): 23-31.
 • Sammataro D, Avitabile A (2004). Arı Yetiştiriciliği ve Hastalıkları. Çeviren: Dr. Veteriner hekim: Harun Vatansever, Ankara, 575 s.
 • Singh J, Dartois A, Kaur L (2010). Starch digestibility in food matrix: A review. Trends in Food Science & Technology 21: 168-180.
 • Ulusoy E, Kolayli S (2014). Phenolic composition and antioxidant properties of Anzer bee pollen. Journal of Food Biochemistry, 38(1): 73-82.
 • Yildiz O, Karahalil F, Can Z, Sahin H, Kolayli S (2014) Total monoamine oxidase (MAO) inhibition by chestnut honey, pollen and propolis. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry 29(5): 690-694.

Antioxidant and in Vitro Some Enzyme Inhibitory Activities of Ethanol Extract of Honeybee-Collected Pollen From From Ereğli (Konya, Turkey) Region

Year 2017, Volume 43, Issue 2, 163 - 173, 31.10.2017

Abstract

Pollen of bee is one of the purest and the richest natural food supplements packed by honeybees into granules and subsequently harvested from hives by humans. Honeybee-collected pollen is composed of nutritionally essential substances such as proteins, amino acids, carbohydrates, lipids, vitamins, mineral substances and trace elements. Its beneficial effect on health is thought to be due to the presence of phenolic compounds with its antioxidant activity. In recent years, many papers have been published on issues concerning bee pollen. Although many studies have been conducted on bee pollen and other bee products, there are few studies of enzyme inhibition. Therefore, the aim of this study was to determine the total phenolic and flavonoid contents and antioxidant activity of ethanol extract of honeybee-collected mixed pollen from Ereğli (Konya, Turkey) region, as well as the enzyme inhibitory potentials of this extract against cholinesterase, amylase and glucosidase for the first time. In the present study, ultrasonication assisted extraction method was used in contrast to routine methods. Total phenolic and flavonoid contents present in the extract were also determined by Folin-Ciocalteu and AlCl3 assays. Antioxidant activities were investigated by using different assays, including free radical scavenging assays (DPPH and ABTS) reducing power (FRAP and CUPRAC), phosphomolybdenum and metal chelating assays. The in vitro enzyme inhibitory potentials were measured with a microplate reader. The activities were evaluated as standard equivalents. Results indicate that, i. in terms of antioxidant activity, pollen of bee obtained from Ereğli region could be considered as a natural source of valued functional ingredients for further use in healthful formulations, ii. this pollen could be taken into consideration as a source of natural enzyme inhibitors for the treatment of major health problems such as Alzheimer disease and Diabetes mellitus.

References

 • Almaraz-Abarca N, Campos MD, Avila-Reyes JA, Naranjo-Jimenez N, Herrera-Corral J, Gonzalez-Valdez LS (2004). Variability of antioxidant activity among honeybee-collected pollen of different botanical origin. Interciencia 29(10): 574-578.
 • Anonim (2017). Kovandan gelen gıda takviyeleri. (Erişim tarihi: 01.08.2017) http://www.gidamuhendisligikongresi.org/images/onuc/df36c111fad0bf8.pdf
 • Campos MGR, Bogdanov S, Almeida-Muradian LB, Szczesna T, Mancebo Y, Frigerio C, Ferreira F (2008). Pollen composition and standardisation of analytical methods. Journal of Apicultural Research and Bee World 47(2): 156-163.
 • Campos MGR, Frigerio C, Lopes J, Bogdanov S. (2010). What is the future of Bee Pollen?. Journal of Api Product and Api Medical Science 2(4): 131-144.
 • Carpes ST, Begnini R. De Alencar SM, Masson ML (2007). Study of preparations of bee pollen extracts, antioxidant and antibacterial activity. Ciencia e Agrotecnologia 31(6): 1818-1825.
 • Čeksterytė V, Kurtinaitienė B, Venskutonis PR, Pukalskas A, Kazernavičiūtė R, Balžekas J (2016). Evaluation of antioxidant activity and flavonoid composition in differently preserved bee products. Czech Journal of Food Science 34(2): 133-142.
 • Fatrcova-Sramkova K, Nozkova J, Kacaniova M, Mariassyova M, Rovna K, Stricik M (2013). Antioxidant and antimicrobial properties of monofloral bee pollen. Journal of Environmental Science and Health Part B-Pesticides Food Contaminants and Agricultural Wastes 48(2): 133-138.
 • Howes MJR, Houghton PJ, Perry NSL (2003). Plants with traditional uses and activities, relevant to the management of Alzheimer’s disease and other cognitive disorders. Phytotheraphy Research 17: 1-18.
 • Kalaycıoğlu Z, Kaygusuz H, Döker S, Kolaylı S, Erim FB (2017). Characterization of Turkish honeybee pollens by principal component analysis based on their individual organic acids, sugars, minerals, and antioxidant activities. LWT-Food Science and Technology 84: 402-408.
 • Laube H (2002). Acarbose: An update of its therapeutic use in diabetes treatment. Clinical Drug Investigation 22: 141-156.
 • Le Blanca B, Davis, O, Boue S, De Lucca A, Deebya T (2009). Antioxidant activity of Sonoran Desert bee pollen. Food Chemistry 115(4): 1299-1305.
 • Leja M, Mareczek A, Wyzgolik, G, Klepacz-Baniak J, Czekonska K (2007). Antioxidative properties of bee pollen in selected plant species. Food Chemistry 100(1): 237-240.
 • Mărghitaş LA, Stanciu OG, Dezmirean DS, Bobiş O, Popescu O, Bogdanov S, Campos MG (2009). In vitro antioxidant capacity of honeybee-collected pollen of selected floral origin harvested from Romania. Food Chemistry 115(3): 878-883.
 • Melzer D (1998). New drug treatment for alzheimer’s diseases: lessons for healthcare policy. British Medical Journal 316: 762-764.
 • Nagai T, Inoue R, Inoue H, Suzuki N (2002) Scavenging capacities of pollen extracts from Cistus ladaniferus on autoxidation, superoxide radicals, hydroxyl radicals, and DPPH radicals. Nutrition-Research New York 22(4): 519-526.
 • Özparlak H, Alkan S, Zengin G, Aktümsek A (2016b). Türkiye'deki yabani ve kültüre alınmış Ganoderma lucidum’un sulu ekstraktlarının in vitro bazı enzim inhibitör özelliklerinin karşılaştırılması. Mantar Dergisi 7(2): 110-117.
 • Özparlak H, Zengin G, Kaşık G (2016a). Türkiye'den yabani ve kültüre alınmış Ganoderma lucidum'un sulu ekstraktlarının antioksidan özelliklerinin karşılaştırılması. Mantar Dergisi 7(2): 102-109.
 • Rzepecka-Stojko A, Pilawa B, Ramos P, Stojko J (2012). Antioxidative properties of bee pollen extracts examined by Epr spectroscopy. Journal of Apicultural Science 56(1): 23-31.
 • Sammataro D, Avitabile A (2004). Arı Yetiştiriciliği ve Hastalıkları. Çeviren: Dr. Veteriner hekim: Harun Vatansever, Ankara, 575 s.
 • Singh J, Dartois A, Kaur L (2010). Starch digestibility in food matrix: A review. Trends in Food Science & Technology 21: 168-180.
 • Ulusoy E, Kolayli S (2014). Phenolic composition and antioxidant properties of Anzer bee pollen. Journal of Food Biochemistry, 38(1): 73-82.
 • Yildiz O, Karahalil F, Can Z, Sahin H, Kolayli S (2014) Total monoamine oxidase (MAO) inhibition by chestnut honey, pollen and propolis. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry 29(5): 690-694.

Details

Subjects Biology
Journal Section Research Articles
Authors

Haluk ÖZPARLAK
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Türkiye


Gökhan ZENGİN


Ramazan CEYLAN This is me

Publication Date October 31, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 43, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { sufefd335742, journal = {Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9411}, address = {Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 3. Kat No: 324, Selçuklu, 42250, KONYA}, publisher = {Selcuk University}, year = {2017}, volume = {43}, pages = {163 - 173}, doi = {}, title = {Ereğli (Konya, Türkiye) Bölgesinden Bal Arılarının Topladığı Polenin Etanol Ekstraktının Antioksidan ve in Vitro Bazı Enzim İnhibitör Aktiviteleri}, key = {cite}, author = {Özparlak, Haluk and Zengin, Gökhan and Ceylan, Ramazan} }
APA Özparlak, H. , Zengin, G. & Ceylan, R. (2017). Ereğli (Konya, Türkiye) Bölgesinden Bal Arılarının Topladığı Polenin Etanol Ekstraktının Antioksidan ve in Vitro Bazı Enzim İnhibitör Aktiviteleri . Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi , 43 (2) , 163-173 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sufefd/issue/31772/335742
MLA Özparlak, H. , Zengin, G. , Ceylan, R. "Ereğli (Konya, Türkiye) Bölgesinden Bal Arılarının Topladığı Polenin Etanol Ekstraktının Antioksidan ve in Vitro Bazı Enzim İnhibitör Aktiviteleri" . Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi 43 (2017 ): 163-173 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sufefd/issue/31772/335742>
Chicago Özparlak, H. , Zengin, G. , Ceylan, R. "Ereğli (Konya, Türkiye) Bölgesinden Bal Arılarının Topladığı Polenin Etanol Ekstraktının Antioksidan ve in Vitro Bazı Enzim İnhibitör Aktiviteleri". Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi 43 (2017 ): 163-173
RIS TY - JOUR T1 - Ereğli (Konya, Türkiye) Bölgesinden Bal Arılarının Topladığı Polenin Etanol Ekstraktının Antioksidan ve in Vitro Bazı Enzim İnhibitör Aktiviteleri AU - Haluk Özparlak , Gökhan Zengin , Ramazan Ceylan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 163 EP - 173 VL - 43 IS - 2 SN - -2458-9411 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Selcuk University Journal of Science Faculty Ereğli (Konya, Türkiye) Bölgesinden Bal Arılarının Topladığı Polenin Etanol Ekstraktının Antioksidan ve in Vitro Bazı Enzim İnhibitör Aktiviteleri %A Haluk Özparlak , Gökhan Zengin , Ramazan Ceylan %T Ereğli (Konya, Türkiye) Bölgesinden Bal Arılarının Topladığı Polenin Etanol Ekstraktının Antioksidan ve in Vitro Bazı Enzim İnhibitör Aktiviteleri %D 2017 %J Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi %P -2458-9411 %V 43 %N 2 %R %U
ISNAD Özparlak, Haluk , Zengin, Gökhan , Ceylan, Ramazan . "Ereğli (Konya, Türkiye) Bölgesinden Bal Arılarının Topladığı Polenin Etanol Ekstraktının Antioksidan ve in Vitro Bazı Enzim İnhibitör Aktiviteleri". Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi 43 / 2 (October 2017): 163-173 .
AMA Özparlak H. , Zengin G. , Ceylan R. Ereğli (Konya, Türkiye) Bölgesinden Bal Arılarının Topladığı Polenin Etanol Ekstraktının Antioksidan ve in Vitro Bazı Enzim İnhibitör Aktiviteleri. sufefd. 2017; 43(2): 163-173.
Vancouver Özparlak H. , Zengin G. , Ceylan R. Ereğli (Konya, Türkiye) Bölgesinden Bal Arılarının Topladığı Polenin Etanol Ekstraktının Antioksidan ve in Vitro Bazı Enzim İnhibitör Aktiviteleri. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi. 2017; 43(2): 163-173.
IEEE H. Özparlak , G. Zengin and R. Ceylan , "Ereğli (Konya, Türkiye) Bölgesinden Bal Arılarının Topladığı Polenin Etanol Ekstraktının Antioksidan ve in Vitro Bazı Enzim İnhibitör Aktiviteleri", Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, vol. 43, no. 2, pp. 163-173, Oct. 2017


Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Adına Dekan Prof. Dr. Semahat KÜÇÜKKOLBAŞI
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi temel bilimlerde ve diğer uygulamalı bilimlerde özgün sonuçları olan Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul eder. Dergide ayrıca güncel yenilikleri içeren derlemelere de yer verilebilir.
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi;
İlk olarak 1981 yılında S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi olarak yayın hayatına başlamış; 1984 yılına kadar (Sayı 1-4) bu adla yayınlanmıştır.
1984 yılında S.Ü. Fen-Edeb. Fak. Fen Dergisi olarak adı değiştirilmiş 5. sayıdan itibaren bu isimle yayınlanmıştır.
3 Aralık 2008 tarih ve 27073 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/4344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Fen-Edebiyat Fakültesi; Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olarak ayrılınca 2009 yılından itibaren dergi Fen Fakültesi Fen Dergisi olarak çıkmıştır.


Creative Commons Lisansı
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.