Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Evaluations of the Aphid Species Determined in Adıyaman, Malatya and Şanlıurfa Provinces for Contribution to Turkey Aphid Fauna

Year 2019, Volume 45, Issue 2, 103 - 115, 30.10.2019
https://doi.org/10.35238/sufefd.549896

Abstract

As a result of the study carried out from 2015 to 2018 aimed to find out aphid fauna of Malatya Province that was located in the Eastern Region and Adıyaman ve Şanlıurfa Provinces located in South Eastern region of Turkey, 222 aphid species were determined from study area. 45 of these identified species were new records, there was 9 % contribution and number of the aphid species in Turkey aphid fauna increased to 550. Aphid species were sampled on about 125 host plant species. Determined aphid species belongs to 2 family, 11 subfamily, 13 tribe, 67 genera and Aphis has the highest species number with 31 and Macrosiphini has the highest number of genera with 28. Findings of the conducted study is the first detailed study in refered area and evaluated in the aspects of ecological, faunistic and biodiversity.

References

  • Akyıldırım H (2010). İstanbul ili Büyükada ilçesi Afit (Hemiptera: Aphidoidea) faunasının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde. Akyıldırım H, Şenol Ö, Görür G, Demirtaş E (2013). Evaluation of the Zoogeographical Contents of Turkey Aphid (Hemiptera: Aphidoidae) Fauna and Invasive Components. BİBAD 6(1):44-48.Akyürek B, Zeybekoğlu Ü, Görür G (2010). New Records of Aphid Species (Hemiptera: Aphidoidea) for Turkish Fauna From Samsun Province. Turk J Zool 34: 421-424.Aslan MM, Uygun N (2005). Aphids (Homoptera: Aphididae) of Kahramanmaraş Province, Turkey. Turk J Zool 29: 201-209.Blackman R, Eastop V (2018). Aphids on the World’s Plants: An Online Identification and Information Guide. http://www.aphidsonworldsplants.info/. (Son erişim tarihi: 12/11/ 2018). Barjadze S, Özdemir I (2014). A new genus of Macrosiphini Wilson, 1910 (1887) (Hemiptera: Aphididae) from Rhododendron in Turkey. Zootaxa 3835 (1):121–126.Barjadze S, Özdemir I, Blackman R (2014). Two new species of Aphidini Latreille, 1802 (Hemiptera: Aphididae) from Turkey. Zootaxa 3873 187–194Bodenheimer FS, Swirsky E (1957). The Aphidoidea of The Middle East. Jarusalem: The Weigmann Science press of Israel, Israel. Çanakçıoğlu H (1975). The Aphidoidea of Turkey. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları. İstanbul.Çıraklı A, Görür G, Işık, M (2008). Denizli İl Merkezinde Belirlenen Afit (Hemiptera:Aphididae) Türleri. Selcuk Univ Agric Fac J 22(44): 12-18Coeurd’acier A, Hidalgo NP, Petrović-Obradović O (2010). Aphids (Hemiptera, Aphididae). BioRisk 4(1): 435–474.Düzgüneş Z, Toros S, Kılınçer N, Kovancı K (1982). Ankara İlinde Bulunan Aphidoidea Türlerinin Parazit ve Predatörlerinin Tesbiti. Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Mücadele ve Karantina Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.Elmalı M, Toros S (1996). Konya İlinde Buğdaylarda Aphidoidea türleri ve bulunuş oranları. Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara.Eser Sİ, Görür G, Tepecik İ, Akyıldırım H (2009). Aphid (Hemiptera: Aphidoidea) species of the Urla District of İzmir Region. JABS 3 (1): 99-102.Favret C (2018). Aphid Species File, Version 5.0/5.0.”, http://Aphid.SpeciesFile.org, (Son erişim tarihi: 12/11/2018). Görür G (2002). New Records for Turkish Aphid Fauna (Homoptera: Aphididae). Zool Middle East 25:67-69.Görür G (2004a). Aphid (Homoptera: Aphidoidea) Species on Pome Fruit Trees in Niğde Province of Turkey. Turk J Entomol 28(1), 21-26.Görür G (2004b). Niğde Yöresi Afitleri (Insecta: Homoptera: Aphidoidea). Niğde Üniversitesi Yayınları, Niğde.Görür G, Isık M, Akyürek B, Zeybekoglu U (2009a). New records of aphidoidae from Turkey. J Entomol Res Soc 11(3): 1-5.Görür G, Zeybekoğlu Ü, Akyürek B, Işık M, Akyıldırım H (2009b.) Trabzon, Rize ve Artvin İllerinin Afit (Homoptera: Aphididae) Faunasının Belirlenmesi, TUBİTAK, Proje no:107T450.Görür G, Tepecik İ, Akyıldırım H, Olcabey G (2011a.) Additions to the Turkish Aphid fauna (Hemiptera: Aphidoidea: Aphididae). North-West J Zool 7(2): 318-321. Görür G, Akyıldırım H, Akyürek B, Olcabey G (2011b.) A contribution to the knowledge of the Turkish aphid (Hemiptera: Aphidoidea) fauna. EPPO Bulletin 41:185-188. Görür G, Akyıldırım H, Olcabey G, Akyurek B (2012) The aphid fauna of Turkey: An updated checklist. Arch Biol Sci 64 (2): 675-692.Görür G, Akyıldırım Beğen H, Şenol Ö, Işık M (2014). İç Batı Anadolu Bölümü Afit (Hemiptera:Aphidoidea) Faunasının Belirlenmesi, TUBİTAK Proje no: 107T450.Görür G, Senol Ö, Gezici G, Akyildirim Begen H, Parmaksiz D (2017). New aphid (Hemiptera: Aphidoidea) records from South Eastern Parts of Turkey. J Insect Biodivers Syst 3(3): 257-264.Holman J (2009). Host Plant Catalog of Aphids, Palearctic region. Springer, Branisovska Czech Republic.Kanturski M, Barjadze S, Jensen AS, Wieczorek K (2017). A Revision of the Aphid Genus Myzaphis van der Goot, 1913 (Hemiptera: Aphididae) with description of a new genus and a three new species. 10th ISA (10th International Symposium on Aphids), 4-8 September, Nevşehir-Turkey. Kaygın AT, Görür G, Çota F (2008). Contribution to the Aphid (Homoptera:Aphididae) Species Damaging on Woody Plants in Bartın, Türkiye. IJNES 2(1): 83-86. Kindlmann P, Dixon AFG, Michaud JP (2010). Aphid Biodiversity under Environmental Change: Patterns and Processes. Springer Publishment, Check Republic.Martin JH (1983). The identification of common aphid pests of tropical agriculture. Trop Pest Manage 29: 395-411.Nieto Nafría JM (2018). Fauna Europaea (Hemiptera: Aphidoidea). www.faunaeur.org, version 2.6.2. (Son erişim tarihi: 12/11/ 2018).Ölmez S (2000). Diyarbakır İlinde Aphidoidea (Homoptera) Türleri ile Bunların Parazitoit ve Predatörlerinin Saptanması. Adana: Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana. Ölmez Bayhan S, Ulusoy MR, Bayhan E (2006). Aphids and Their Predators in Malatya Region and Around, Turkey. J Biol Sci 6(5): 954-957. Özdemir I, Remaudiere G, Toros S, Kılınçer N (2005). New aphid records from Turkey ıncluding the description of a new Lachnus species (Hemiptera: Aphididae). Rev Fr Entomol 27(3): 97-102. Remaudiére G, Toros S, Özdemir I (2006). New contribution to the aphid fauna of Turkey [Hemiptera, Aphidoidea]. Rev Fr Entomol 28(2): 75-96.Ruberson CR (1999). Handbook of Pest Management Books in Soils, Plants, and the Environment. Author, John R.. Edition, illustrated. Publisher, CRC Press. New York, USA.Şenol Ö, Akyıldırım H, Görür G, Demirtaş E (2014). New entry for the Turkey aphidofauna [Hemiptera: Aphidoidea]. Acta Zool Bulg 66(1): 133-136.Şenol Ö, Akyıldırım Beğen H, Görür G, Demirtaş E (2015a). New Additions and Invasive Aphid to Turkey Aphidofauna [Hemiptera: Aphidoidea]. Turk J Zool 39: 39-45.Şenol Ö, Akyıldırım Beğen H, Görür G, Gezici G (2015b.) Some new aphid records for the Turkish aphidofauna (Hemiptera: Aphidoidea). Zool Middle East 61(1): 90-92.Senol O. Görür G, Akyildirim Begen H (2017). Recent findings on aphid fauna from east and south eastern parts of Turkey. BIODICON 10(3): 76-78Toper A, Çanakçıoğlu H (2003). Contributions to the knowledge of conifer aphid fauna in Turkey and their zoogeographical distribution. J Pest Sci 76:50-56, Toper Kaygın A, Yıldız Y (2010). A New Record for Turkey Aphid Fauna : Mordwilkoja vagabunda (Walsh, 1863) (Homoptera, Aphididae: Pemphigini). J Entomol Res Soc 12(2): 97-102. Toros S, Uygun N, Ulusoy R, Satar S, Özdemir I (2002). Doğu Akdeniz Bölgesi Aphidoidea Türleri (The Aphidoidea Species of East Mediterranean Region). Tarım ve Köyisleri Bakanlıgı, Tarımsal Arastırmalar Genel Müdürlügü, Ankara.Toros S, Özdemir I, Canakcıoglu H (2003). The Betula aphids of Turkey. J Pest Sci 76: 173-175. Tuatay N, Remaudiere G (1964). Premiere, Contribution un Catalogue des Aphididae ( Homoptera) de la Turquie. Rev Pathol Vég Entomol Agric Fr 43(4): 78-243Tuatay N (1991). Türkiye Yaprakbitleri ( Homoptera: Aphididae ) I.Aphidinae:Macrosiphini (III. Kısım). Pl Prot Bull 31: 3-18.Tuatay N (1993). Türkiye Yaprakbitleri (Homoptera: Aphididae) IV. Aphidinae: Aphidini (I. Kısım). Pl Prot Bull 33: 83-105.Tuatay N (1999). Türkiye Yaprakbitleri (Homoptera:Aphididae):V.Chaitophorinae, Lachninae ve Thelaxinae. Pl Prot Bull 39: 1-21.Uygun N, Toros S, Ulusoy MR, Satar S, Özdemir I (2001). Doğu Akdeniz Bölgesi Aphidoidea (Homoptera) türleri ve bunların parazitoit ve predatörlerinin saptanması. Proje No: TUBİTAK-TOGTAK 1720. Uysal M, Sahbaz A, Özdemir I (2006). Aphid species (Homoptera:Aphididae)on poplar trees in Konya Region . Selcuk Univ Agric Fac J 20(38) : 143-149.

Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa İllerinden Belirlenen Afit Türlerinin Türkiye Afit Faunasına Katkıları Açısından Değerlendirilmesi

Year 2019, Volume 45, Issue 2, 103 - 115, 30.10.2019
https://doi.org/10.35238/sufefd.549896

Abstract

Ülkemizin Doğu Anadolu bölgesinden bulunan Malatya ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Adıyaman ve Şanlıurfa illerinin afit faunasının belirlenmesini amaçlayan çalışma kapsamında 2015-2018 yılları arasında gerçekleştirilen örneklemelerle çalışma alanından 222 afit türü belirlenmiştir. Bu türlerden 45 tanesinin Türkiye afit faunası için yeni kayıt olduğu, ülkemiz afit faunasına yaklaşık %9 oranında katkıda bulunulduğu ve Türkiye faunasının tür sayısının bu kayıtlarla 550’e yükseldiği belirlenmiştir. Örneklemelerin yaklaşık 125 farklı konak bitki üzerinden yapıldığı, afit türlerinin 2 familya, 11 alt familya, 13 tribus ve 67 cinse dahil oldukları ve Aphis cinsinin 31 türle en fazla tür içeren cins olduğu, Macrosiphini tribusunun ise 28 cinsle en fazla cinse sahip olduğu belirlenmiştir. Elde edilen veriler çalışma alanından bu zamana kadar gerçekleştirilen en detaylı çalışma olup, faunistik, ekolojik ve biyoçeşitlilik açısından önemli veriler ortaya koymuştur.

References

  • Akyıldırım H (2010). İstanbul ili Büyükada ilçesi Afit (Hemiptera: Aphidoidea) faunasının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde. Akyıldırım H, Şenol Ö, Görür G, Demirtaş E (2013). Evaluation of the Zoogeographical Contents of Turkey Aphid (Hemiptera: Aphidoidae) Fauna and Invasive Components. BİBAD 6(1):44-48.Akyürek B, Zeybekoğlu Ü, Görür G (2010). New Records of Aphid Species (Hemiptera: Aphidoidea) for Turkish Fauna From Samsun Province. Turk J Zool 34: 421-424.Aslan MM, Uygun N (2005). Aphids (Homoptera: Aphididae) of Kahramanmaraş Province, Turkey. Turk J Zool 29: 201-209.Blackman R, Eastop V (2018). Aphids on the World’s Plants: An Online Identification and Information Guide. http://www.aphidsonworldsplants.info/. (Son erişim tarihi: 12/11/ 2018). Barjadze S, Özdemir I (2014). A new genus of Macrosiphini Wilson, 1910 (1887) (Hemiptera: Aphididae) from Rhododendron in Turkey. Zootaxa 3835 (1):121–126.Barjadze S, Özdemir I, Blackman R (2014). Two new species of Aphidini Latreille, 1802 (Hemiptera: Aphididae) from Turkey. Zootaxa 3873 187–194Bodenheimer FS, Swirsky E (1957). The Aphidoidea of The Middle East. Jarusalem: The Weigmann Science press of Israel, Israel. Çanakçıoğlu H (1975). The Aphidoidea of Turkey. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları. İstanbul.Çıraklı A, Görür G, Işık, M (2008). Denizli İl Merkezinde Belirlenen Afit (Hemiptera:Aphididae) Türleri. Selcuk Univ Agric Fac J 22(44): 12-18Coeurd’acier A, Hidalgo NP, Petrović-Obradović O (2010). Aphids (Hemiptera, Aphididae). BioRisk 4(1): 435–474.Düzgüneş Z, Toros S, Kılınçer N, Kovancı K (1982). Ankara İlinde Bulunan Aphidoidea Türlerinin Parazit ve Predatörlerinin Tesbiti. Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Mücadele ve Karantina Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.Elmalı M, Toros S (1996). Konya İlinde Buğdaylarda Aphidoidea türleri ve bulunuş oranları. Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara.Eser Sİ, Görür G, Tepecik İ, Akyıldırım H (2009). Aphid (Hemiptera: Aphidoidea) species of the Urla District of İzmir Region. JABS 3 (1): 99-102.Favret C (2018). Aphid Species File, Version 5.0/5.0.”, http://Aphid.SpeciesFile.org, (Son erişim tarihi: 12/11/2018). Görür G (2002). New Records for Turkish Aphid Fauna (Homoptera: Aphididae). Zool Middle East 25:67-69.Görür G (2004a). Aphid (Homoptera: Aphidoidea) Species on Pome Fruit Trees in Niğde Province of Turkey. Turk J Entomol 28(1), 21-26.Görür G (2004b). Niğde Yöresi Afitleri (Insecta: Homoptera: Aphidoidea). Niğde Üniversitesi Yayınları, Niğde.Görür G, Isık M, Akyürek B, Zeybekoglu U (2009a). New records of aphidoidae from Turkey. J Entomol Res Soc 11(3): 1-5.Görür G, Zeybekoğlu Ü, Akyürek B, Işık M, Akyıldırım H (2009b.) Trabzon, Rize ve Artvin İllerinin Afit (Homoptera: Aphididae) Faunasının Belirlenmesi, TUBİTAK, Proje no:107T450.Görür G, Tepecik İ, Akyıldırım H, Olcabey G (2011a.) Additions to the Turkish Aphid fauna (Hemiptera: Aphidoidea: Aphididae). North-West J Zool 7(2): 318-321. Görür G, Akyıldırım H, Akyürek B, Olcabey G (2011b.) A contribution to the knowledge of the Turkish aphid (Hemiptera: Aphidoidea) fauna. EPPO Bulletin 41:185-188. Görür G, Akyıldırım H, Olcabey G, Akyurek B (2012) The aphid fauna of Turkey: An updated checklist. Arch Biol Sci 64 (2): 675-692.Görür G, Akyıldırım Beğen H, Şenol Ö, Işık M (2014). İç Batı Anadolu Bölümü Afit (Hemiptera:Aphidoidea) Faunasının Belirlenmesi, TUBİTAK Proje no: 107T450.Görür G, Senol Ö, Gezici G, Akyildirim Begen H, Parmaksiz D (2017). New aphid (Hemiptera: Aphidoidea) records from South Eastern Parts of Turkey. J Insect Biodivers Syst 3(3): 257-264.Holman J (2009). Host Plant Catalog of Aphids, Palearctic region. Springer, Branisovska Czech Republic.Kanturski M, Barjadze S, Jensen AS, Wieczorek K (2017). A Revision of the Aphid Genus Myzaphis van der Goot, 1913 (Hemiptera: Aphididae) with description of a new genus and a three new species. 10th ISA (10th International Symposium on Aphids), 4-8 September, Nevşehir-Turkey. Kaygın AT, Görür G, Çota F (2008). Contribution to the Aphid (Homoptera:Aphididae) Species Damaging on Woody Plants in Bartın, Türkiye. IJNES 2(1): 83-86. Kindlmann P, Dixon AFG, Michaud JP (2010). Aphid Biodiversity under Environmental Change: Patterns and Processes. Springer Publishment, Check Republic.Martin JH (1983). The identification of common aphid pests of tropical agriculture. Trop Pest Manage 29: 395-411.Nieto Nafría JM (2018). Fauna Europaea (Hemiptera: Aphidoidea). www.faunaeur.org, version 2.6.2. (Son erişim tarihi: 12/11/ 2018).Ölmez S (2000). Diyarbakır İlinde Aphidoidea (Homoptera) Türleri ile Bunların Parazitoit ve Predatörlerinin Saptanması. Adana: Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana. Ölmez Bayhan S, Ulusoy MR, Bayhan E (2006). Aphids and Their Predators in Malatya Region and Around, Turkey. J Biol Sci 6(5): 954-957. Özdemir I, Remaudiere G, Toros S, Kılınçer N (2005). New aphid records from Turkey ıncluding the description of a new Lachnus species (Hemiptera: Aphididae). Rev Fr Entomol 27(3): 97-102. Remaudiére G, Toros S, Özdemir I (2006). New contribution to the aphid fauna of Turkey [Hemiptera, Aphidoidea]. Rev Fr Entomol 28(2): 75-96.Ruberson CR (1999). Handbook of Pest Management Books in Soils, Plants, and the Environment. Author, John R.. Edition, illustrated. Publisher, CRC Press. New York, USA.Şenol Ö, Akyıldırım H, Görür G, Demirtaş E (2014). New entry for the Turkey aphidofauna [Hemiptera: Aphidoidea]. Acta Zool Bulg 66(1): 133-136.Şenol Ö, Akyıldırım Beğen H, Görür G, Demirtaş E (2015a). New Additions and Invasive Aphid to Turkey Aphidofauna [Hemiptera: Aphidoidea]. Turk J Zool 39: 39-45.Şenol Ö, Akyıldırım Beğen H, Görür G, Gezici G (2015b.) Some new aphid records for the Turkish aphidofauna (Hemiptera: Aphidoidea). Zool Middle East 61(1): 90-92.Senol O. Görür G, Akyildirim Begen H (2017). Recent findings on aphid fauna from east and south eastern parts of Turkey. BIODICON 10(3): 76-78Toper A, Çanakçıoğlu H (2003). Contributions to the knowledge of conifer aphid fauna in Turkey and their zoogeographical distribution. J Pest Sci 76:50-56, Toper Kaygın A, Yıldız Y (2010). A New Record for Turkey Aphid Fauna : Mordwilkoja vagabunda (Walsh, 1863) (Homoptera, Aphididae: Pemphigini). J Entomol Res Soc 12(2): 97-102. Toros S, Uygun N, Ulusoy R, Satar S, Özdemir I (2002). Doğu Akdeniz Bölgesi Aphidoidea Türleri (The Aphidoidea Species of East Mediterranean Region). Tarım ve Köyisleri Bakanlıgı, Tarımsal Arastırmalar Genel Müdürlügü, Ankara.Toros S, Özdemir I, Canakcıoglu H (2003). The Betula aphids of Turkey. J Pest Sci 76: 173-175. Tuatay N, Remaudiere G (1964). Premiere, Contribution un Catalogue des Aphididae ( Homoptera) de la Turquie. Rev Pathol Vég Entomol Agric Fr 43(4): 78-243Tuatay N (1991). Türkiye Yaprakbitleri ( Homoptera: Aphididae ) I.Aphidinae:Macrosiphini (III. Kısım). Pl Prot Bull 31: 3-18.Tuatay N (1993). Türkiye Yaprakbitleri (Homoptera: Aphididae) IV. Aphidinae: Aphidini (I. Kısım). Pl Prot Bull 33: 83-105.Tuatay N (1999). Türkiye Yaprakbitleri (Homoptera:Aphididae):V.Chaitophorinae, Lachninae ve Thelaxinae. Pl Prot Bull 39: 1-21.Uygun N, Toros S, Ulusoy MR, Satar S, Özdemir I (2001). Doğu Akdeniz Bölgesi Aphidoidea (Homoptera) türleri ve bunların parazitoit ve predatörlerinin saptanması. Proje No: TUBİTAK-TOGTAK 1720. Uysal M, Sahbaz A, Özdemir I (2006). Aphid species (Homoptera:Aphididae)on poplar trees in Konya Region . Selcuk Univ Agric Fac J 20(38) : 143-149.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Biology
Journal Section Research Articles
Authors

Gazi GÖRÜR (Primary Author)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5713-418X
Türkiye


Özhan ŞENOL
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7747-0866


Hayal AKYILDIRIM BEĞEN This is me
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2028-5827

Publication Date October 30, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 45, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { sufefd549896, journal = {Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9411}, address = {Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 3. Kat No: 324, Selçuklu, 42250, KONYA}, publisher = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {45}, pages = {103 - 115}, doi = {10.35238/sufefd.549896}, title = {Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa İllerinden Belirlenen Afit Türlerinin Türkiye Afit Faunasına Katkıları Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Görür, Gazi and Şenol, Özhan and Akyıldırım Beğen, Hayal} }
APA Görür, G. , Şenol, Ö. & Akyıldırım Beğen, H. (2019). Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa İllerinden Belirlenen Afit Türlerinin Türkiye Afit Faunasına Katkıları Açısından Değerlendirilmesi . Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi , 45 (2) , 103-115 . DOI: 10.35238/sufefd.549896
MLA Görür, G. , Şenol, Ö. , Akyıldırım Beğen, H. "Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa İllerinden Belirlenen Afit Türlerinin Türkiye Afit Faunasına Katkıları Açısından Değerlendirilmesi" . Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi 45 (2019 ): 103-115 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sufefd/issue/49939/549896>
Chicago Görür, G. , Şenol, Ö. , Akyıldırım Beğen, H. "Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa İllerinden Belirlenen Afit Türlerinin Türkiye Afit Faunasına Katkıları Açısından Değerlendirilmesi". Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi 45 (2019 ): 103-115
RIS TY - JOUR T1 - Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa İllerinden Belirlenen Afit Türlerinin Türkiye Afit Faunasına Katkıları Açısından Değerlendirilmesi AU - Gazi Görür , Özhan Şenol , Hayal Akyıldırım Beğen Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35238/sufefd.549896 DO - 10.35238/sufefd.549896 T2 - Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 115 VL - 45 IS - 2 SN - -2458-9411 M3 - doi: 10.35238/sufefd.549896 UR - https://doi.org/10.35238/sufefd.549896 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selcuk University Journal of Science Faculty Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa İllerinden Belirlenen Afit Türlerinin Türkiye Afit Faunasına Katkıları Açısından Değerlendirilmesi %A Gazi Görür , Özhan Şenol , Hayal Akyıldırım Beğen %T Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa İllerinden Belirlenen Afit Türlerinin Türkiye Afit Faunasına Katkıları Açısından Değerlendirilmesi %D 2019 %J Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi %P -2458-9411 %V 45 %N 2 %R doi: 10.35238/sufefd.549896 %U 10.35238/sufefd.549896
ISNAD Görür, Gazi , Şenol, Özhan , Akyıldırım Beğen, Hayal . "Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa İllerinden Belirlenen Afit Türlerinin Türkiye Afit Faunasına Katkıları Açısından Değerlendirilmesi". Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi 45 / 2 (October 2019): 103-115 . https://doi.org/10.35238/sufefd.549896
AMA Görür G. , Şenol Ö. , Akyıldırım Beğen H. Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa İllerinden Belirlenen Afit Türlerinin Türkiye Afit Faunasına Katkıları Açısından Değerlendirilmesi. sufefd. 2019; 45(2): 103-115.
Vancouver Görür G. , Şenol Ö. , Akyıldırım Beğen H. Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa İllerinden Belirlenen Afit Türlerinin Türkiye Afit Faunasına Katkıları Açısından Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi. 2019; 45(2): 103-115.
IEEE G. Görür , Ö. Şenol and H. Akyıldırım Beğen , "Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa İllerinden Belirlenen Afit Türlerinin Türkiye Afit Faunasına Katkıları Açısından Değerlendirilmesi", Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, vol. 45, no. 2, pp. 103-115, Oct. 2019, doi:10.35238/sufefd.549896


Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Adına Dekan Prof. Dr. Semahat KÜÇÜKKOLBAŞI
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi temel bilimlerde ve diğer uygulamalı bilimlerde özgün sonuçları olan Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul eder. Dergide ayrıca güncel yenilikleri içeren derlemelere de yer verilebilir.
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi;
İlk olarak 1981 yılında S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi olarak yayın hayatına başlamış; 1984 yılına kadar (Sayı 1-4) bu adla yayınlanmıştır.
1984 yılında S.Ü. Fen-Edeb. Fak. Fen Dergisi olarak adı değiştirilmiş 5. sayıdan itibaren bu isimle yayınlanmıştır.
3 Aralık 2008 tarih ve 27073 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/4344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Fen-Edebiyat Fakültesi; Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olarak ayrılınca 2009 yılından itibaren dergi Fen Fakültesi Fen Dergisi olarak çıkmıştır.


Creative Commons Lisansı
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.