Year 2019, Volume 45 , Issue 2, Pages 95 - 102 2019-10-30

The Effect of Cytokines on Mycelium Growth of Pleurotus ostreatus
Pleurotus ostreatus’un Misel Gelişmesine Sitokininlerin Etkisi

Zeynep AY [1] , Gıyasettin KAŞIK [2] , Sinan ALKAN [3]


In this study, the effect of 6-benzyl adenine (BA) and kinetin (Kin), known as cytokinin, on the development of micelle of Pleurotus ostreatus was investigated. Malt extract agar (MEA) and agar agar (AA) were used as a feedstock. By adding 0.1%, 0.3% ve 0.5% doses of cytokinins to MEA and AA were sterilized in the autoclave. The nutrients were poured into the pre-sterilized petri dishes in the biosafety cabinet and solidified. 1 cm diameter mushroom culture was added to the feedstock and petri dishes were taken to the incubator. The development of mycelium at certain time intervals has been drawn. Work continued until the mycelium had filled the total surface area of the feedstock. According to the experimental results, it was found that the earlier development has been detected from the petri dishes containing with MEA added with 0.5% Kin and AA added with 0.5% BA, compared to the control groups on both feedstock. While growth in MEA medium was frequent-dense, weak-sparse development was observed in AA medium.

Bu çalışmada Pleurotus ostreatus’un misel gelişimi üzerine sitokinin olarak 6N-benzil adenin (BA) ve kinetin (Kin)’in etkisi araştırılmıştır. Besi yeri olarak malt ekstrakt agar (MEA) ve agar agar (AA) kullanılmıştır. Malt ekstrakt agar ve agar agara sitokininlerin %0.1, 0.3 ve 0.5 konsantrasyonları ilave edilerek otoklavda steril hale getirilmiştir. Ortamlar biyogüvenlik kabini içerisinde steril edilmiş petrilere dökülerek katılaşmaları sağlanmıştır. Besi yerlerine misel ihtiva eden 1 cm çapında kültür ilavesi yapılmış ve etüve alınmıştır. Belli zaman aralıklarıyla miselyum gelişmeleri alansal olarak çizilmiştir. Çalışma, miselyumun petrinin toplam alanını dolduruncaya kadar devam ettirilmiştir. Çalışma sonucunda her iki besiyerindeki kontrol gruplarına göre, MEA+%0.5 Kin ile AA+%0.5 BA içeren petrilerde diğer kombinasyonlara göre daha erken bir gelişme tespit edilmiştir. MEA besiyerinde gelişme sık-yoğun iken AA besiyerinde zayıf-seyrek bir gelişme gözlenmiştir.

  • Algül, B.E., Tekintaş, F.E., Dalkılıç, G.G. (2016), Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Kullanımı ve İçsel Hormonların Biyosentezini Arttırıcı Uygulamalar. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2016; 13(2) : 87 – 95.
  • Çetin, V. (2002) Meyve ve Sebzelerde Kullanılan Bitki Gelişmeyi Düzenleyiciler. Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi (2) 40-50.
  • Eren, E., Pekşen, A. (2016),Türkiye’de Kültür Mantarı Sektörünün Durumu ve Geleceğine Bakış. Tür-Tarım-Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 4(3):189-196.
  • Evciman, A., Alkan, S., Kaşık, G.(2018), Pleurotus ostreatus Kültüründe Populus Türlerinin Kabuklarının Kompost Ana Ham Maddesi Olarak Kullanma İmkanlarının Araştırılması, II. International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, sayfa:75-79, 11-15/09/2018-Azerbaycan-Baku
  • Kalmış, E., Kalyoncu, F. (2007), Lentinula edodes’in Misel Gelişim Hızı Üzerine Meşe Odunu Parça Büyüklüğünün Etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi,7(2)45-52.
  • Kalyoncu, F., Kalmış, E., Solak, M.H. (2008), Bazı Makrofungus Türlerine Ait Misellerin Farklı Kültür Ortamlarındaki Gelişim Hızlarının Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12-2 109-114.
  • Önay, A.O., Kaşık, G., Alkan, S., Öztürk, C.(2018), Pleurotus ostreatus’un Misel Gelişmesine Humik Maddelerin Etkisinin Araştırılması. II. International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, sayfa:22-29 ,11-15/09/2018-Azerbaycan-Baku.
  • Ünsal, P.N. (1993), Bitki Büyüme Maddeleri. İstanbul Üniversitesi, Enstitü yayın no:4 İstanbul.
  • Yıldız, A. (1998), Farklı Katkı Maddelerinin Değişik Oranlarının Pleurotus florida Fovose’nin Misel Gelisimi, Basidiokarplarının Oluşum ve Gelişim Süreleri ile Verim Miktarı Üzerine Etkileri. Tr. J. of Biology 22: 127-142.
  • Yıldız, A.(2000), Malt Ekstrakt ve Mısır Nişastasının Pleurotus florida Fovose Misellerinin Vegetatif Gelişmesi ve Morfolojisi Üzerine Etkileri. Tr. J. of Biology 24:113-118.
Primary Language tr
Subjects Biology
Journal Section Articles
Authors

Author: Zeynep AY
Country: Turkey


Author: Gıyasettin KAŞIK (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Sinan ALKAN
Country: Turkey


Supporting Institution Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü
Project Number 18201156
Dates

Publication Date : October 30, 2019

Bibtex @research article { sufefd565720, journal = {Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9411}, address = {Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 3. Kat No: 324, Selçuklu, 42250, KONYA}, publisher = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {45}, pages = {95 - 102}, doi = {}, title = {Pleurotus ostreatus’un Misel Gelişmesine Sitokininlerin Etkisi}, key = {cite}, author = {AY, Zeynep and KAŞIK, Gıyasettin and ALKAN, Sinan} }
APA AY, Z , KAŞIK, G , ALKAN, S . (2019). Pleurotus ostreatus’un Misel Gelişmesine Sitokininlerin Etkisi. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi , 45 (2) , 95-102 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sufefd/issue/49939/565720
MLA AY, Z , KAŞIK, G , ALKAN, S . "Pleurotus ostreatus’un Misel Gelişmesine Sitokininlerin Etkisi". Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi 45 (2019 ): 95-102 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sufefd/issue/49939/565720>
Chicago AY, Z , KAŞIK, G , ALKAN, S . "Pleurotus ostreatus’un Misel Gelişmesine Sitokininlerin Etkisi". Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi 45 (2019 ): 95-102
RIS TY - JOUR T1 - Pleurotus ostreatus’un Misel Gelişmesine Sitokininlerin Etkisi AU - Zeynep AY , Gıyasettin KAŞIK , Sinan ALKAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 102 VL - 45 IS - 2 SN - -2458-9411 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi Pleurotus ostreatus’un Misel Gelişmesine Sitokininlerin Etkisi %A Zeynep AY , Gıyasettin KAŞIK , Sinan ALKAN %T Pleurotus ostreatus’un Misel Gelişmesine Sitokininlerin Etkisi %D 2019 %J Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi %P -2458-9411 %V 45 %N 2 %R %U
ISNAD AY, Zeynep , KAŞIK, Gıyasettin , ALKAN, Sinan . "Pleurotus ostreatus’un Misel Gelişmesine Sitokininlerin Etkisi". Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi 45 / 2 (October 2019): 95-102 .
AMA AY Z , KAŞIK G , ALKAN S . Pleurotus ostreatus’un Misel Gelişmesine Sitokininlerin Etkisi. sufefd. 2019; 45(2): 95-102.
Vancouver AY Z , KAŞIK G , ALKAN S . Pleurotus ostreatus’un Misel Gelişmesine Sitokininlerin Etkisi. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi. 2019; 45(2): 102-95.