Year 2019, Volume 45 , Issue 2, Pages 179 - 196 2019-10-30

Morchella Species in Turkey; A New Locality for Rare Morchella steppicola Zerova Species
Türkiye’deki Morchella Türleri; Nadir Bulunan Morchella steppicola Zerova Türü için Yeni Bir Lokalite

Sinan ALKAN [1] , Mustafa BAĞ [2] , Gıyasettin KAŞIK [3]


The species of Morchella genus can not be collected from nature in every period of the year. Therefore, obtain to this type is not always possible. The fact that the species of the genus is nutritionally tasty makes it very valuable in our country and in the world. In Turkey, it was determined 25 species belonging to the genus of Morchella according to the literature to date. In this study, Morchella steppicola Zerova, which was collected from Kırşehir Province during the field study in March 2018, was identified, and that this fungus, was in the red list for world mushrooms, was detected from a different locality from Turkey for the second time.

 

Morchella cinsi mantarlar yılın her dönemi doğadan toplanamamaktadır. Bu nedenle bu türe erişim her zaman mümkün olmamaktadır. Bu elde etme zorluğu ile cinsin türlerinin besinsel açıdan lezzetli olması onları ülkemizde ve dünyada oldukça değerli kılmaktadır. Türkiye’de bugüne kadar Morchella cinsine ait 25 tür yapılan literatür çalışmasında tespit edilmiştir. Bu çalışmada, Kırşehir İl’inden 2018 yılı mart ayında yapılan arazi çalışmaları sırasında toplanan mantar örneklerinin Morchella steppicola Zerova olduğu teşhis edilmiş ve dünya mikotası için kırmızı listede olan bu mantar Türkiye’den ikinci kez farklı bir lokaliteden tespit edilmiştir.

 • Acar İ., Uzun Y., Demirel K., Keleş A., (2015). Macrofungal diversity of Hani (Diyarbakır/Turkey) district. Biological Diversity and Conservation 8/1 28-34.
 • Acar İ., Uzun Y. (2017). An Interesting Half-Free Morel Record for Turkish Mycobiota (Morchella populiphila M. Kuo, M.C. Carter & J.D. Moore), Mantar Dergisi /The Journal of Fungus 8(2):125-128.
 • Afyon A., (1994). Some new records for the mushroom flora of Turkey, Turkish Journal of Botany, 18: 169-173.
 • Afyon A., (1996a). Macrofungi of Beyşehir district (Konya), Turkısh Journal of Botany 20: 527-530.
 • Afyon A., (1996b). Some macrofungi determined of Isparta province in Turkey, Turkish Journal of Botany, 20: 161-164.
 • Afyon A., (1996c). Some marofungi identified in Konya (Meram-Selçuklu) District, Turkish Journal of Botany, 20: 259-262.
 • Afyon A., (1997a). Macrofungi of Seydişehir district (Konya), Turkish Journal of Botany, 21: 173-176.
 • Afyon A., (1997b), Mycoflora of Derbent district (Konya), Türkish Jaurnal of Botany.21: 217-220.
 • Afyon A., (2000). A study on macrofungi of Ilgın district (Konya), Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi 8(1): 27-33.
 • Afyon A., Konuk M., (2001). Batı Karadeniz bölgesinde halkın tanıdığı bazı önemli yenen mantarlar, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi 9: 109-118.
 • Afyon A., Yağız D., (2004). Macrofungi of Sinop Province, Turkish Journal of Botany 28: 351-360.
 • Akata I., Çetin B., Işıloğlu M., (2009). Macrofungi of Ankara Kızılcahamam Soğuksu National Park, Ot Sistematik Dergisi 16/2: 177-194.
 • Akata I., Çetin B., Işıloğlu M., (2010). Macrofungal diversity of Ilgaz Mountain National Park and its environs (Turkey), Mycotaxon, 113: 287-290.
 • Akata I., Uzun Y., Kaya A., (2014). Macromycetes determined in Yomra (Trabzon) district. Turkish Journal of Botany 38: 999-1012.
 • Akata I., Uzun Y. (2017). Macrofungi Determined in Uzungöl Nature Park (Trabzon), Trakya University Journal of Natural Sciences, 18(1): 15-24.
 • Aktaş S., Öztürk C., Kaşık G., Sabahlar S., Doğan H.H., (2003). Macrofungus flora of Bozkır district (Konya).-Turkish Journal of Botany 27: 37.
 • Alkan S., Kaşık G., Öztürk C., Aktaş S. (2016). Çorum İli'nin Yenir Özellikteki Makromantarları, Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(3): 131-138.
 • Allı H. (2011). Macrofungi of Kemaliye district (Erzincan) , Turkısh Journal of Botany, 35: 299-308.
 • Allı H., Candar S.S., Akata I. (2017). Macrofungal Diversity of Yalova Province, Mantar Dergisi /The Journal of Fungus 8(2):76-84.
 • Allı H., Işıloğlu M., Solak M.H., (2007). Macrofungi of Aydın Province, Turkey, Mycotaxon,, 99: 163-165.
 • Alkan S., Kaşık G., Aktaş S., (2010). Macrofungi of Derebucak district (Konya,Turkey), Turk J. Bot. 34: 355-350.
 • Altan Y., Gücin F., Babaç M.T., (1986). Obsevations on the flora of Gülveren village (Erzurum-Şenkaya), Ege Üniversitesi Journal of Science Faculty 8: 21-38.
 • Altuntaş D., Allı H., Akata I. (2017). Macrofungi of Kazdağı National Park (Turkey) and its close environs, Biological Diversity and Conservation, 10/2: 17-25.
 • Arkhipova E.A., Berezutsky M.A., Boldyrev V.A., Bulanaya M.V., Bulany Yu.I., Kostetsky O.V., Mayevsky V.V., Panin A.V., Protoklitova TB, Reshetnikova T.B., Serova L.A., Stepanov M.V., Stukov V.I., Khudyakova L.P., Cherepanova L.A., Shilova I.V.. (2006). Types Of Mushrooms, Lichens And Plants, Recommended For Introduction To The Second Edition Red Book Saratov Region. POOLGA ECOLOGICAL JOURNAL. Vol. specialist. Pp. 18 - 28
 • Aşkun T., Işıloğlu M., (1997). Macrofungi of Balya (Balıkesir) county, Turkish Journal of Botany, 21: 279-284
 • Atilla Y.O., Kaya A., (2013). Macromycetes of Sarız (Kayseri/Turkey) district. Biological Diversity and Conservation, 6/2 50-54.
 • Baba H., Alkan S., Kaşık G., (2013). Macrofungi of Antakya (Hatay) and Its Environment. The Journal of Fungus, 4(1), 11-20.
 • Baba.H., Alkan S., Kaşık G., (2014). Macrofungi of Mustafa Kemal University Tayfur Sökmen Campus (Hatay- Turkey) And Environment. Mantar Dergisi /The Journal of Fungus (2)1-8.
 • Baydar S., Sesli E., (1994). The macromycetes determined in Akçaabat district of Trabzon province, Turkish Journal of Botany 18: 99-101.
 • Cannon P.F., Kirk P.M. 2007. Fungal families of the world. CAB International. Wallingford.
 • Demir S., Demirel K., Uzun Y., (2007). Batman yöresinin makrofungusları, Çev-Kor Ekoloji 16 (64): 37-42.
 • Demirel K., (1994). The macrofungi of Ardanuç (Artvin) province II, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi 5: 139-146.
 • Demirel K., (1996). The macrofungi of Van province (Turkey), Turkish Journal of Botany 20: 165-169.
 • Demirel K., Acar İ., Boztepe G.Ö. (2016). Lice (Diyarbakır) Yöresi Makrofungusları. Mantar Dergisi / The Journal of fungus 7(1): 29-39.
 • Demirel K., Kaya A., Uzun Y., (2003). Macrofungi of Erzurum province, Turkish Journal of Botany, 27: 29-36.
 • Demirel K., Nacar M., (2000). Macrofungi of Çemişgezek (Tunceli) district, Hacettepe Bulletin of Naturel Sciences and Enginecting 29: 1-7.
 • Demirel K., Uzun Y., (1996). Sarıkamış (Kars) yöresinin makrofunguslarına katkılar, Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 17/ 121-132.
 • Demirel K., Uzun Y., (2002). Macrofungi of Ağrı province, Turkish Journal of Botany, 26: 291-295.
 • Demirel K., Erdem Ö., Uzun Y., Kaya A., (2010). Macrofungi of Hatila valley national park (Artvin, Turkey), Turk J Bot 34 457-465.
 • Demirel K, Uzun Y., Akcay M.E., Keleş A., Acar İ., Efe V. (2015). Van Yöresi Makromantarlarına Katkılar. Mantar Dergisi / The Journal of Fungus 6 (2)13-23.
 • Demirel K, Uzun Y., Keleş A., Akcay M.E., Acar İ. (2017). Macrofungi of Karagöl–Sahara National Park (Şavşat-Artvin/Turkey), Biological Diversity and Conservation: 10/2: 32-40.
 • Doğan H. H., Aktaş S., Öztürk C., Kaşık G., (2012). Cocakdere vadisinin (Arslanköy-Mersin) makrofungus dağılımı, Turk J Bot 36: 83-94.
 • Doğan H. H., Kurt F. (2016). New macrofungi records from Turkey and macrofungal diversity of Pozantı-Adana, Turkish Journal of Botany: 40: 209-217.
 • Doğan H.H., Küçük M.A., Akata I., (2010). A study macrofungal diversity of Bozyazı province (Mersin), Turkey, Gazi Uiversity Journal of Science 23(4): 393-400.
 • Doğan H.H., Öztürk C., (2006). Macrofungi and Their distribution in Karaman province, Turkey, Turk J Bot. 30, 193-207.
 • Doğan H.H., Öztürk C., Kaşık G., Aktaş S., (2007). Macrofungi Distribution of Mut Province in Turkey, Pakistan Journal of Botany, 39(1): 293-308.
 • Doğan H.H., Türkoğlu A., (2006). Macrofungal diversity of Hasandağı Mountain and Göreme district, Mycologia Balcanica 3: 173-178.
 • Ersel F.Y., Solak M.H., (2005). New records morels from Turkey, Mycotaxon, volume 91 pp.293-302.
 • Gezer K., (2000). Contributions to the Macrofungi Flora of Antalya Province, Türkish J Botany, 24: 293-296.
 • Gezer K., Çelik A., Uşak M., Türkoğlu A., (2007a). Macrofungi of Tavas (Denizli) District, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(1) 439-446.
 • Gezer K., Ekici F.T., Türkoğlu A., (2008). Macrofungi of Karcı Mountain (DenizliTurkey), Turk J Bot.32: 91-96.
 • Gezer K., Işıloğlu M., Türkoğlu A., Allı H. (2007b). Macrofungi of Honaz Mountain (Denizli), Turk J Bot 31 253-261.
 • Gezer K., Kaygusuz O., Soylu U., Ermiş A. (2011). Macrofungi of Pamukkale Universty Kınıklı Campus (Denizli/Turkey),Biological Diversity and Conservation, 4/3 36-43.
 • Gücin F., (1982). Macrofungus flora of Manisa province in Turkey, Doğa Bilim Dergisi 6 (3): 91-96.
 • Gücin F., (1987). Macrofungi of Pütürge (Malatya) in Eastern Anatolia, The Journal of Fırat University, 2(1): 19-26.
 • Gücin F., (1990). Macrofungi found surroundings of Elazığ, Turkish Journal of Botany 14: 171-177.
 • Güngör ve Solak, 2015. Morchella steppicola Zerova, Ülkemiz Mikobiotası İçin Yeni Bir Makrofungus Kaydı, X. Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi Bildiri Özet Kitabı, ss: 37.
 • Güngör H., Solak M.H., Allı H., Işıloğlu M., Kalmış E., (2015). New records for Turkey and contributions to the macrofungal diversity of Isparta Province. Turkish Journal of Botany 39: 867-877.
 • Güngör H., Solak M.H., Allı H., Işıloğlu M., Kalmış E., (2016). Contributions to the macrofungal diversity of Muğla province (Turkey), Mycotaxon, 133: 1-26.
 • Işıloğlu M., (1997). Macrofungi of Sarıçiçek yaylası (Malatya), Turkish Journal of Botany, 21: 63-65.
 • Işıloğlu M., (2001). The macrofungi of Sandras mountain (Muğla), Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi 9: 127-136.
 • Işıloğlu M., Alli H., Spooner M. B., Solak M. H., (2010). Morchella anatolica (Ascomycota), A new species from southwestern Anotolia, Turkey, Mycologia, 102(2).Işıloğlu M., Öder N., (1995a). Macrofungi of Malatya province, Turkish Journal of Botany 19: 321-324.
 • Işıloğlu M., Öder N., (1995b). Contributions to the macrofungi of Mediterranean Turkey, Turkish Journal of Botany 19: 603-609
 • Işıloğlu M., Watling R., (1992). Macromycetes of Mediterranean Turkey., Edinburgh Journal of Botany 49 (1): 99-121.
 • Kaşık G., Aktaş S., Öztürk C., Doğan H.H., (2010). Macrofungi Distribution of Gevne Valley, The Journal of Fungus 1(2): 25-32.
 • Kaşık G., Öztürk C., Aktaş S., Alkan S., Eroğlu G. (2013). Kefe Yaylası (Denizli) Yenen Mantarları, The Journal Of Fungus, 4(2) 19-27.
 • Kaşık G., Öztürk C., Doğan H.H., (2000). Macrofungi of Ermenek (Karaman) district, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 1 (16): 61-65
 • Kaşık G., Öztürk C., Türkoğlu A., Doğan H.H., (2003). Macrofungi of Yahyalı (Kayseri) province, Turkish Journal of Botany 27: 453-462.
 • Kaşık G., Öztürk C., Toprak E., (2001). Macrofungi of Niğde province (Turkey), Ot Sistematik Botanik Dergisi 8 (2)137-142.
 • Kaşık G., Türkoğlu A., Öztürk C., Doğan H.H., (2002). Develi (Kayseri) makrofungusları, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 20: 49-54.
 • Kaşık G., Uçar S., Aktaş S. (2011), İskilip (Çorum) İlçesi Makrofungusları, The Journal of Fungus, 2 (1-2) 9-13.
 • Kaya A., (2005). Macrofungi determined in Gölbaşı (Adıyaman): distrcit, Turkish Journal of Botany 29: 45-50.
 • Kaya A., (2006). Macrofungi from Andırın (Kahramanmaraş): District, Turk J Bot 30: 85-93.
 • Kaya A., (2009a). Macromycetes of Kahramanmaraş province (Turkey), Mycotaxon, 108: 31-34.
 • Kaya A., (2009b). Macrofungi of Huzurlu high plateau (Gaziantep-Turkey), Turkısh Journal Botany, 33: 429-437.
 • Kaya A., (2009c). Macrofungal diversity of Nemrut mount national park and its emmvirons (Adıyaman-Tukey), African Journal of biotechnology vol. 8 pp. 2978-2983.
 • Kaya A., (2010). Macrofungal diversity of Adıyaman province (Turkey), Mycotaxon, 110: 43-46.
 • Kaya A., (2015). Contributions to the macrofungal diversity of Atatürk Dam Lake basin, Turkish Journal of Botany, 39: 162-172.
 • Kaya A., Akan Z., Demirel K., (2004). A checklist of macrofungi of Besni (Adıyaman): district, Turkish Journal of Botany 28: 247-251.
 • Kaya A., Demirel K., Uzun Y., (2012). Macrofungal diversity of Araban (Gaziantep/Turkey): district, Biological Diversity and Conservation, 5/3: 162-166,
 • Kaya A., Kaya Ö.F., Uzun Y., Karacan İ.H., (2014). Macromycetes of Yavuzeli and Şehitkamil (Gaziantep/Turkey) Districts. Biological Diversity and Conservation 7/3: 318-142.
 • Kaya A., Uzun Y., Karacan İ.H., (2009). Macrofungi of Göksun (Kahramanmaraş) district, Turk J Bot 33. 131-139.
 • Keleş A., Demirel K., (2010). Macrofungal Diversity of Erzincan Province (Turkey), International Journal of Botany 6 (4): 383-393.
 • Keleş A., Polat T., Demirel K. (2016). Kop Dağı’nda (Erzurum-Bayburt) Belirlenen Bazı Yenen Mantarlar, Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(3): 221-224.
 • Kırış Z,, Halıcı M.G., Akata I., Allı H., (2012). Macrofungi of Akdağmadeni (Yozgat/Turkey) and Gemerek (Sivas/Turkey), Biological Diversity and Conservation, 5/2 (2012) 53-58.
 • Köse S., Gezer K., Gökler İ., Türkoğlu, (2006). A. Macrofungi of Bekilli (Denizli) District, Turk J Bot 30 267-272.
 • Oskay M, Kalyoncu F, (2006). Contribution to the Macrofungi of Sultan Mountain, Turkey, International Journal of Science & Technology 1 (1): 7-10
 • Öner M., (1972). A contribution to the knowledge of common Turkish higher fungi, Mycopathologia et Mycologia Applicata 47(4): 369-373.
 • Öztürk A., Demirel K., Uzun Y., (1996). Some edible mushrooms growing in Sarıkamış (Kars) Province, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 6 (3): 113-128
 • Öztürk C., Kaşık,G., (1996). Macrofungi in Ürgüp district, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 13: 50-54.
 • Öztürk C., Kaşık G., Doğan H.H., Aktaş S., (2003). Macrofungi of Alanya district, Turkish Journal of Botany, 27: 303-312.
 • Öztürk Ö., Doğan H.H., Yıldırımlı Ş., (2010). Macrofungi of Eldivan dağ (Çankırı), Ot Sistematik Botanik Dergisi 17/2: 141-154.
 • Pekşen A., Karaca G.H., (2003). Macrofungi of Samsun province. Turkish Journal of Botany, 27: 173-184.
 • Solak M.H., Allı H., Işıloğlu M., (2011). Macrofungi of Osmaniye Province, The Journal of Fungus, 2 (1-2), 1-7.
 • Solak M.H., Allı H., Işıloğlu M., Güngör H., Kalmış E., (2013). Macrofungi of Burdur Province, The Journal of Fungus, 4 (2): 28-34.
 • Solak M. H., Allı H., Işıloğlu M., Güngör H., Kalmış E. (2014). Contributions to the macrofungal diversity of Antalya Province, Turk J Bot., 38: 386-397.
 • Solak M.H., Ersel F.Y., Gücin F., Işıloğlu M., (2002a). Macrofungi of Balıkesir Province from Turkey, Bio Science Research Bulletin 18(2): 137-149.
 • Solak M.H., Ersel F.Y., Işıloğlu M., (2004). Five new records of Morchella species for Turkey, Mikoloji ve Fitopatoloji, 38(6):60-66.
 • Solak M.H., Ersel F.Y., Işıloğlu M., (2005). A new Record of Morchella Taxon for the Turkish Macromycota, OT Sistematik Botanik Dergisi 12/1: 59-62.
 • Solak M.H., Gücin F., (1992). Bursa yöresinden Türkiye için yeni makrofungus türleri ve yörede belirlenen diğer makrofunguslar, Tr. J of Bot. 16: 335-346.
 • Solak M.H., Gücin F., Yılmaz F., Işıloğlu M., (2002b). Some macrofungi from Çanakkale province, Ot Sistematik Botanik Dergisi 10(1): 97-109.
 • Solak M.H., Işıloğlu M., Gücin F., Gökler I., (1999). Macrofungi of İzmir province, Turkish Journal of Botany, 23: 383-390.
 • Solak M.H., Yılmaz F., (2002). Contributions to the macrofungus flora of Manisa distrct, Ekoloji Çevre Dergisi 11(43): 30-32.
 • Taşkın H., Doğan H.H., Büyükalaca S., Clowez P., Moreau P-A., O’Donnell K. (2016). Four new morel (Morchella) species in the elata subclade (M. sect. Distantes) from Turkey, Mycotaxon: Volume 131, pp. 467–482.
 • Türkekul İ., (2003). A contribution to the fungal flora of Tokat province, Turkish Journal of Botany, 27: 313-320.
 • Türkekul İ., (2008). Almus ve Çamiçi Yaylası (Tokat) Makromantar Florası, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 1(1): 53-55.
 • Türkekul İ., Zülfükaroğlu E., (2010). Çamlıbel İlçesi (Tokat) Makromantar Florası, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, 2010 (1): 55-63.
 • Türkoğlu A, (2008). Macrofungal diversiry of Babadağ ( Denizli Turkey), African journal of biotechnology vol. 7 (3) pp. 192-200.
 • Türkoğlu A., Allı H., Işıloğlu M., Yağız D., Gezer K., (2008). Macrofungal diversity of Uşak province in Turkey, Mycotaxon, 104: 365-368.
 • Türkoğlu A., Gezer K., (2006). Hacer Ormanı (Kayseri)'nın Makrofungusları, Ekoloji 15, 59, 43-48.
 • Türkoğlu A., Kanlık A., Gezer K., (2007a). Macrofungi of Çameli district (Denizli-Turkey), Turk J Bot. 31: 551-557.
 • Türkoğlu A, Kaşık G, Öztürk C, Doğan H.H, (2007b). Some Macrofungi of Ihlara Valley, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 7 (1) 1-9.
 • Türkoğlu A., Yağız D., (2012). Contributions to the macrofungal diversity of Uşak Province, Turkish Journal of Botany. 36 (5): 580-589.
 • Uzun Y, (2010). Macrofungal diversity of Ardahan and Iğdır province (Turkey), International Journal of Botany 6 (1): 11-20.
 • Uzun Y., Acar İ., Akçay M.E., Kaya A., (2017). Contributions to the macrofungi of Bingöl, Turkey, Turk J. Bot., 41: 516-534.
 • Uzun Y., Kaya A., Keleş A., Akçay M.E., Acar İ., (2009). Macromycetes of Genç district (Bingöl-Turkey), International Journal of Botany 5(4): 301-306.
 • Watling R., Gregory N.M., (1977). Larger fungi from Turkey.Iran and neighbouring countries, Karstenia 17: 59-72.
 • Yağız D, Afyon A, (2005). The macrofungi of Karabük Province, Turk J Bot, 29 345-353.
 • Yağız D., Afyon A., Konuk M., Helfer S., (2006a). Contributions to the macrofungi of Kastamonu province, Turkey, Mycotaxon, vol: 98 177-180
 • Yağız D., Afyon A., Konuk M., Helfer S., (2006b). Contributions to the Macrofungi of Bolu and Düzce Provinces, Turkey, Mycotaxon,, Volume 95, pp. 331-33
 • Yatsıuk I., Saar I., Kalamees K., Sulaymonov S., Gafforov Y., O’donnell K., (2016). Epitypification of Morchella steppicola (Morchellaceae, Pezizales), a morphologically, phylogenetically and biogeographically distinct member of the Esculenta Clade from central Eurasia, Phytotaxa 284 (1): 031–040.
 • Yeşil Ö.F., Yıldız A., (2004). Contributions to the macrofungi flora of Batman Province, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 16 (1): 11-16.
 • Yıldız A., Ertekin A.S., (1997). Contribution to the macrofungal flora of Diyarbakır, Turkish Journal of Botany, 21: 119-122
 • Yılmaz F., Öder N., Işıloğlu M., (1997). The macrofungi of Soma (Manisa) and Savaştepe (Balıkesir) districts, Turkish Journal of Botany 21: 221-230.
 • Zerova M. 1941. A new morel from the Virgin Steppe (Morchella steppicola Zerova sp. nov.). Ukrayins'kyi Botanicnyi Zhurnal, 2 (1): 155-159.
Primary Language tr
Subjects Biology
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7725-1957
Author: Sinan ALKAN (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Mustafa BAĞ

Orcid: 0000-0001-8304-6554
Author: Gıyasettin KAŞIK
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 30, 2019

Bibtex @research article { sufefd589796, journal = {Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9411}, address = {Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 3. Kat No: 324, Selçuklu, 42250, KONYA}, publisher = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {45}, pages = {179 - 196}, doi = {10.35238/sufefd.589796}, title = {Türkiye’deki Morchella Türleri; Nadir Bulunan Morchella steppicola Zerova Türü için Yeni Bir Lokalite}, key = {cite}, author = {ALKAN, Sinan and BAĞ, Mustafa and KAŞIK, Gıyasettin} }
APA ALKAN, S , BAĞ, M , KAŞIK, G . (2019). Türkiye’deki Morchella Türleri; Nadir Bulunan Morchella steppicola Zerova Türü için Yeni Bir Lokalite. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi , 45 (2) , 179-196 . DOI: 10.35238/sufefd.589796
MLA ALKAN, S , BAĞ, M , KAŞIK, G . "Türkiye’deki Morchella Türleri; Nadir Bulunan Morchella steppicola Zerova Türü için Yeni Bir Lokalite". Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi 45 (2019 ): 179-196 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sufefd/issue/49939/589796>
Chicago ALKAN, S , BAĞ, M , KAŞIK, G . "Türkiye’deki Morchella Türleri; Nadir Bulunan Morchella steppicola Zerova Türü için Yeni Bir Lokalite". Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi 45 (2019 ): 179-196
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’deki Morchella Türleri; Nadir Bulunan Morchella steppicola Zerova Türü için Yeni Bir Lokalite AU - Sinan ALKAN , Mustafa BAĞ , Gıyasettin KAŞIK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35238/sufefd.589796 DO - 10.35238/sufefd.589796 T2 - Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 179 EP - 196 VL - 45 IS - 2 SN - -2458-9411 M3 - doi: 10.35238/sufefd.589796 UR - https://doi.org/10.35238/sufefd.589796 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi Türkiye’deki Morchella Türleri; Nadir Bulunan Morchella steppicola Zerova Türü için Yeni Bir Lokalite %A Sinan ALKAN , Mustafa BAĞ , Gıyasettin KAŞIK %T Türkiye’deki Morchella Türleri; Nadir Bulunan Morchella steppicola Zerova Türü için Yeni Bir Lokalite %D 2019 %J Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi %P -2458-9411 %V 45 %N 2 %R doi: 10.35238/sufefd.589796 %U 10.35238/sufefd.589796
ISNAD ALKAN, Sinan , BAĞ, Mustafa , KAŞIK, Gıyasettin . "Türkiye’deki Morchella Türleri; Nadir Bulunan Morchella steppicola Zerova Türü için Yeni Bir Lokalite". Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi 45 / 2 (October 2019): 179-196 . https://doi.org/10.35238/sufefd.589796
AMA ALKAN S , BAĞ M , KAŞIK G . Türkiye’deki Morchella Türleri; Nadir Bulunan Morchella steppicola Zerova Türü için Yeni Bir Lokalite. sufefd. 2019; 45(2): 179-196.
Vancouver ALKAN S , BAĞ M , KAŞIK G . Türkiye’deki Morchella Türleri; Nadir Bulunan Morchella steppicola Zerova Türü için Yeni Bir Lokalite. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi. 2019; 45(2): 196-179.