Year 2016, Volume 0 , Issue 39, Pages 117 - 132 2016-12-29

Altınyaka (Antalya) Yolunun Rekreasyonel Aktiviteler İçin Kullanımı ve Alanının Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Saha Araştırması
A Field Research on Identifiying the Use of (Antalya) Road for the Recreational Activities and Potention of the Area

Cemali SARI [1]


Bu çalışma ile Altınyaka (Antalya) yolunun mevcut rekreasyonel potansiyelinin tespiti ve alanın rekreasyonel aktivitelerinden yararlanan insanların talep ve eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Eğilimlerin tespiti için görüşme formu, rekreasyon alanının mevcut potansiyelinin belirlenmesi için ise gözlem yöntemi kullanılmıştır. Görüşme formu 2016 yılında açık alan faaliyetlerinin yoğunluk kazandığı Haziran – Ağustos ayları arasında toplam 300 kişiye uygulanmıştır. Alanın rekreasyonel aktivitelerinden her yaş, cinsiyet, eğitim, meslek ve gelir grubundan insanının yararlanması söz konusudur. Bu durum alanın rekreasyonel potansiyelini ortaya koyması bakımından oldukça önemlidir. Antalya - Altınyaka güzergahı; coğrafi konum, morfolojik özellikleri, iklim, bitki örtüsü, geleneksel kültür özellikleri ve çeşitliliği ile önemli rekreasyon potansiyeline sahiptir. Fakat bu alan rekreasyon alanı olarak Antalya halkının büyük çoğunluğu tarafından bilinmemektedir. Altınyaka Yolu Rekreasyon Alanı (AYRA) olarak isimlendirilebilecek olan saha; Antalya kentine çok yakın mesafede, standarttı yüksek bir yol ile ulaşımın kolay olmasına rağmen, halk katılımı yeterli düzeyde değildir, bu haliyle alandan etkin bir şekilde yararlanılamamaktadır. Ancak hızlı artan kent nüfusunun rekreasyonel taleplerinin karşılanmasında AYRA’nın planlanması, rekreasyon kalitesinin artırılması, tanıtımının yapılması gerekmektedir.

This research aims to identify the existents recreational potention of the Altınyaka road and the demands and keens of people take advantage of activities of recreation area. Interview form for the spotting the keens, observation form for the identifiying the existents potensions of the recreation area is used. Interview form was applied on 300 people in 2016 between June and August when the outdoor activities are frequently seen. Each age, sex, education, occupation and income rate group may possibly use the activities of recreational area. Antalya-Altinyaka route has on; important recreation potential not only for the geopraphical location, climate, flora, traditional cultural features but also for the diversity of natural and cultural geography. But this area is not known as a recreation area by the most of Antalya citizens. Altough the field which may be called as Altinyaka recreation area is nearby the downtown and driving way is easy to go, participation to the route is not enough, Thus the field can not be used efficiently. Altinyaka recreation area should be introduced in a better way to people whose needs are increasing through recreation areas.    

  • BOMAN, Mattias-FREDMAN, Peter-LUNDMARK, Linda-ERICSSON, Göran, “Outdoor recreation-A necessity or a luxury? Estimation of engel curves for Sweden”, Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 3 (4), 2013, s. 49-56.
  • KILIÇASLAN, Çiğdem, “Ortaca Kenti Rekreasyon Alanlarının Mevcut Durumu ve Muğla Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Rekreasyon Alanlarına Yönelik Beklentileri”, Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 4 (1-2), 2008, s. 3-16.
  • KURUM, Ekrem-ODABAŞ, Aysel, “Ankara Kenti İçin Bir Rekreasyon Potansiyeli Beynam Ormanı. 2000’li Yıllar İçin Ankara Kentinin Açık ve Yeşil Alan Sistemi Ne Olmalıdır?”, Ankara Peyzaj Mimarlığı Dergisi, 1991, s. 91-112.
  • OKTAY, Hilmi Ekin, Akarsu Kıyılarına Yönelik Halkın Rekreasyonel Tercihlerinin Boğaçay ve Yakın Çevresi Özelinde İrdelenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Antalya, 2011.
  • ÖZGÜÇ, Nazmiye, Turizm Coğrafyası, Çantay Kitabevi, İstanbul, 2003.
  • SARI, Cemali, “Dünden Bugüne Antalya”, (ed. Cemali Sarı-Hilmi Demirkaya-Serdal Kurt-Birsen Çeçen), Kumluca, T.C. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Antalya, 2012, s. 377-410.
  • SARI, Cemali-KOÇAK, İlksen, “Antalya Kent Planında Mezarlıkların Yeri ve Sorunları”, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, 22-23-24 Eylül 2005 Antalya, Bildiriler Kitabı, 2, 2005, s. 559-570.
  • SURAT, Hilal-SURAT, Bülent Zeki-ÖZDEMİR, Manolya, “Korunan Alanların Rekreasyonel Kullanımı ve Yerel Halkın Farkındalığı: Borçka Karagöl Tabiat Parkı Örneği”, II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 22-24 Ekim 2014, Isparta, Bildiriler Kitabı, 2014, s. 331-342.
  • ŞİMŞEK, Derya Serbest-KORKUT Aslı, “Kıyı Şeridi Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesinde Bir Yöntem: Tekirdağ Merkez İlçe Örneği”, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 6 (3), 2009, s. 315-327.
Journal Section Articles
Authors

Author: Cemali SARI
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 29, 2016

Bibtex @ { sufesosbil285171, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9435}, eissn = {2667-6206}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel University}, year = {2016}, volume = {0}, pages = {117 - 132}, doi = {}, title = {Altınyaka (Antalya) Yolunun Rekreasyonel Aktiviteler İçin Kullanımı ve Alanının Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Saha Araştırması}, key = {cite}, author = {Sarı, Cemali} }
APA Sarı, C . (2016). Altınyaka (Antalya) Yolunun Rekreasyonel Aktiviteler İçin Kullanımı ve Alanının Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Saha Araştırması . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 0 (39) , 117-132 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sufesosbil/issue/27096/285171
MLA Sarı, C . "Altınyaka (Antalya) Yolunun Rekreasyonel Aktiviteler İçin Kullanımı ve Alanının Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Saha Araştırması" . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2016 ): 117-132 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sufesosbil/issue/27096/285171>
Chicago Sarı, C . "Altınyaka (Antalya) Yolunun Rekreasyonel Aktiviteler İçin Kullanımı ve Alanının Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Saha Araştırması". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2016 ): 117-132
RIS TY - JOUR T1 - Altınyaka (Antalya) Yolunun Rekreasyonel Aktiviteler İçin Kullanımı ve Alanının Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Saha Araştırması AU - Cemali Sarı Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 132 VL - 0 IS - 39 SN - 1300-9435-2667-6206 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Altınyaka (Antalya) Yolunun Rekreasyonel Aktiviteler İçin Kullanımı ve Alanının Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Saha Araştırması %A Cemali Sarı %T Altınyaka (Antalya) Yolunun Rekreasyonel Aktiviteler İçin Kullanımı ve Alanının Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Saha Araştırması %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9435-2667-6206 %V 0 %N 39 %R %U
ISNAD Sarı, Cemali . "Altınyaka (Antalya) Yolunun Rekreasyonel Aktiviteler İçin Kullanımı ve Alanının Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Saha Araştırması". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 / 39 (December 2016): 117-132 .
AMA Sarı C . Altınyaka (Antalya) Yolunun Rekreasyonel Aktiviteler İçin Kullanımı ve Alanının Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Saha Araştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 0(39): 117-132.
Vancouver Sarı C . Altınyaka (Antalya) Yolunun Rekreasyonel Aktiviteler İçin Kullanımı ve Alanının Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Saha Araştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 0(39): 117-132.