Year 2019, Volume , Issue 46, Pages 61 - 72 2019-03-28

Cemil Süleyman’ın Siyah Gözler Romanından Hareketle Bir Kadının Paranoid Bozuklukları

Nazlı MEMİŞ BAYTİMUR [1]


Fiktif bir âlemin üzerine şekillenen romanın hayatla ve gerçekle olan sıkı bir bağı vardır. Ruhsal bozukluklar da hayata ve gerçeğe dair olup edebi eserlerin içeriğinde bulunan bir durumdur. Yazarlar, bu gibi bozuklukları bazen anlatmak bazen de kurguya derinlik kazandırabilmek için kullanmışlardır. Tanzimat Dönemi’nde Ahmed Midhat Efendi, Nabizâde Nâzım, Samipaşazâde Sezai gibi yazarların romanlarında kısmen ele alınan ruhsal bozukluklar, Servet-i Fünûn Dönemi’ne gelindiğinde Halid Ziya ve Mehmed Rauf gibi yazarların romanlarında kapsamlı ve çarpıcı bir şekilde kurguda yer almaya başlar. Ancak Türk Edebiyatı’nda ruhsal bozuklukların bir çeşidi olan paranoid bozuklukların bir roman kahramanı ekseninde ele alınıp işlenmesi ilk kez 1911 yılında yayımlanan Cemil Süleyman’ın Siyah Gözler eseri ile gerçekleşir. Romanın ismi belli olmayan kadın kahramanı, paranoid bozukluğun persekütuar ve kıskançlık tiplerini bütünleştirerek yansıtır. Güvensiz ve kuşkucu tavırları ile ön plana çıkan kadın, âşık olduğu genç adamın her davranışını gerçekten uzaklaşarak yorumlar. Bu durum onun hem toplumla hem de sevdiğiyle olan ilişkisinin gitgide bozulmasına sebep olur. Romanın sonunda kadın, dış dünyadaki uyaranların onu yanlış yönlendirmeleri ve kendi inandığı düşüncelere dayanarak hareket etmesiyle delikanlıyı boğarak öldürür. Bu durum, kadının paranoid bozuklarının sonucunda yaşadığı gerçeklik deneyimindeki ciddi orandaki yitimin bir tezahürüdür.
Roman, Ruhsal bozukluklar, Paranoid bozukluklar, Persekütuar tip, Kıskanç tip
  • Adler, A. (2008). Nevroz Sorunları. Ali Kılıçoğlu (Çev.). İstanbul: Say.Aştı, N., Acar, G., Bağcı, H., Bağcı İ. (2005). Sağlık Bakım Profesyoneli Olarak Yetişecek Öğrencilerin Ruhsal Durumları ve Yaklaşımlar. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15, 25-35.Berksoy, B. (2003). Fecr-i Âti Yazarlarından Cemil Süleyman Alyanakoğlu’nun Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve Eserlerinin Feminist Eleştirel İncelemesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Blèvis, M. (2010). Kıskançlık. Işıl Aydın (Çev.). İstanbul: Sel.Cemil Süleyman (2004). Siyah Gözler. Kemal Bek (Haz.). İstanbul: Bordo Siyah Klasik.Çoban, A. (2009). Şizofreni Bin Parça Akıl. İstanbul: Timaş.Geçtan a, E. (1993). Varoluş ve Psikiyatri. İstanbul: Remzi.Geçtan b, E. (1997). Psikodinamik Psikiyatri ve Normaldışı Davranışlar. İstanbul: Remzi.Geçtan c, E. (2016). İnsan Olmak. İstanbul: Metis.Hocaoğlu, Ç. (2001). Paranoid Semptomlar ve Sendromlar. Psikiyatri Dünyası 5, 97-104.Karanfil, R., Akçan, R., Orhan, Ö. (2010). Çocuğun Cinsel İstismarı ile İlgili Asılsız İddialar ve Paranoid Bozukluk: İki Olgu Sendromu. Türk Psikiyatri Dergisi 21, 1-5.Laing, R. D. (2015). Bölünmüş Benlik. Ergün Akça (Çev.). İstanbul: Pinhan.Lapçın, S. (2007). Paranoid ve Nonparanoid Şizofreni Hastalarının Bilişsel Fonksiyonlar ve Silik Nörolojik Belirtiler Açısından Paranoid Bozukluk ve Sağlıklı Kontrol Grubu ile Karşılaştırılması (Yayımlanmamış uzmanlık tezi). Sağlık Bakanlığı, İstanbul.Mellor, S. M. (2012). Paranoya. Işık Ergüden (Çev.). Ankara: Dost.Öztürk, O., Uluşahin, A. (2011). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları I. Ankara: Nobel Tıp.Savrun, M. (2008). Hezeyanlı Bozukluk. Müfit Uğur, İbrahim Balcıoğlu ve Neşe Kocabaşoğlu (Ed.). Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar (s. 111-116). İstanbul: İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Saygılı, S., Çalışkan, M. (1991). Toplumda Zaman Zaman Sansasyonlara Neden Olan Mistik Hezeyanlı Bir Paranoya Vakası. Düşünen Adam 4 (2), 37-39.Shapiro, D. (2017). Nevrotik Tarzlar. Şehnaz Layıkel (Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.Tezcan, A. E., Ülkeroğlu, F. (1995). Patolojik Bir Kıskançlık Vakası. Düşünen Adam 8 (3), 15-17.Toğçuoğlu, V., Sarıbeyoğlu, S., Göktepe, E. (1997). Bir Olgu Dolayısıyla Erotomani Kavramının Gözden Geçirilmesi. Düşünen Adam 10 (3), 61-64.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Filoloji
Authors

Orcid: 0000-0001-7591-1122
Author: Nazlı MEMİŞ BAYTİMUR (Primary Author)
Institution: SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 28, 2019

Bibtex @research article { sufesosbil532932, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9435}, eissn = {2667-6206}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {61 - 72}, doi = {10.35237/sufesosbil.532932}, title = {Cemil Süleyman’ın Siyah Gözler Romanından Hareketle Bir Kadının Paranoid Bozuklukları}, key = {cite}, author = {Memiş Baytimur, Nazlı} }
APA Memiş Baytimur, N . (2019). Cemil Süleyman’ın Siyah Gözler Romanından Hareketle Bir Kadının Paranoid Bozuklukları . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , (46) , 61-72 . DOI: 10.35237/sufesosbil.532932
MLA Memiş Baytimur, N . "Cemil Süleyman’ın Siyah Gözler Romanından Hareketle Bir Kadının Paranoid Bozuklukları" . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2019 ): 61-72 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sufesosbil/issue/44257/532932>
Chicago Memiş Baytimur, N . "Cemil Süleyman’ın Siyah Gözler Romanından Hareketle Bir Kadının Paranoid Bozuklukları". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2019 ): 61-72
RIS TY - JOUR T1 - Cemil Süleyman’ın Siyah Gözler Romanından Hareketle Bir Kadının Paranoid Bozuklukları AU - Nazlı Memiş Baytimur Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35237/sufesosbil.532932 DO - 10.35237/sufesosbil.532932 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 72 VL - IS - 46 SN - 1300-9435-2667-6206 M3 - doi: 10.35237/sufesosbil.532932 UR - https://doi.org/10.35237/sufesosbil.532932 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Cemil Süleyman’ın Siyah Gözler Romanından Hareketle Bir Kadının Paranoid Bozuklukları %A Nazlı Memiş Baytimur %T Cemil Süleyman’ın Siyah Gözler Romanından Hareketle Bir Kadının Paranoid Bozuklukları %D 2019 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9435-2667-6206 %V %N 46 %R doi: 10.35237/sufesosbil.532932 %U 10.35237/sufesosbil.532932
ISNAD Memiş Baytimur, Nazlı . "Cemil Süleyman’ın Siyah Gözler Romanından Hareketle Bir Kadının Paranoid Bozuklukları". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi / 46 (March 2019): 61-72 . https://doi.org/10.35237/sufesosbil.532932
AMA Memiş Baytimur N . Cemil Süleyman’ın Siyah Gözler Romanından Hareketle Bir Kadının Paranoid Bozuklukları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; (46): 61-72.
Vancouver Memiş Baytimur N . Cemil Süleyman’ın Siyah Gözler Romanından Hareketle Bir Kadının Paranoid Bozuklukları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; (46): 61-72.
IEEE N. Memiş Baytimur , "Cemil Süleyman’ın Siyah Gözler Romanından Hareketle Bir Kadının Paranoid Bozuklukları", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no. 46, pp. 61-72, Mar. 2019, doi:10.35237/sufesosbil.532932