Year 2020, Volume , Issue 51, Pages 134 - 152 2020-12-31

Avrupa Parlamentosu 2019 Seçimleri: Siyasal Gruplar, Ulusal Partiler ve Yeni Eğilimler

Hakan KİRİŞ [1]


Avrupa Parlamentosu için tüm Avrupa seçmenlerinin oy kullandığı yeni dönem seçimleri Mayıs 2019’da yapılmıştır. Avrupa Birliği’nde ortaya çıkan Brexit gibi, ani değişiklikler seçimleri de etkilemiştir. Bu seçimlerde ana akım iki grup olan EPP ile S&D, ilk kez parlamento çoğunluğunu kaybetmişlerdir. Ayrıca Avrupa Parlamentosu 2019 seçimlerine katılma oranı %50’yi aşarak önemli bir ivme kazanmıştır. Geleneksel siyaset anlayışının gerileyip yeni siyasal hareketlerin yükselmesi, birliğin geleceği tartışmalarında önemli bir konu haline gelmiştir. Bu makale, 2019 Avrupa Parlamentosu seçimlerini ele alarak AB düzeyindeki siyasal söylem ve politikaları, seçimlerin genel analizi, siyasal grupların bu seçimlerde ve sonrasında ortaya koydukları hedefleri ve almış oldukları görünümleri, siyasal grupların, onlara üye olan ulusal partilerle etkileşimlerini ele almaktadır. Siyasal grupların siyasal parti çalışmaları alanında ilgi çekici ve yeni bir konu olduğu iddia edilebilir.
Avrupa Parlamentosu 2019 Seçimleri, Siyasal Gruplar, Avrupa Partileri, Avrupa Birliği
 • ALDE Web Sitesi, www.aldeparty.eu (Erişim Tarihi: 17.01.2020).
 • ALDE, 2019 Manifesto, https://www.aldeparty.eu/sites/alde/files/40-Resolutions/2019_freedom_opportunity_prosperity_the_liberal_vision_for_the_future_of_europe_0.pdf
 • AZIONE Web Siteleri, https://www.siamoeuropei.it ve https://www.azione.it (Erişim Tarihi: 6.3.2020).
 • CDU Web Sitesi, https://www.cdu.de/evp (Erişim Tarihi: 4.3.2020).
 • CDU/CSU-Gruppe in der EVP, https://www.cducsu.eu/publikationen/positionspapiere (Erişim Tarihi: 4.3.2020)
 • Die Grünen Web Sitesi, https://www.gruene.de (Erişim Tarihi: 8.3.2020).
 • Die Linke Web Sitesi, https://www.die-linke.de/start, (Erişim Tarihi: 20.01.2020).
 • ECR Web Sitesi, www.ecrgroup.eu/about (Erişim Tarihi: 27.01.2020).
 • EFA Web Sitesi, https://efa.greens-efa.eu/en/ (Erişim Tarihi: 20.01.2020).
 • El Agraa, A. (2011), The European Union – Economics and Policies, Cambridge University Press.
 • EPP Grubu Web Sitesi, www.eppgroup.eu (Erişim Tarihi: 13.01.2020).
 • EPP Manifesto 2012, Statutory Congress, Bucharest, Romania, 17-18 October 2012, https://www.epp.eu/files/uploads/2015/09/Manifesto2012_EN.pdf
 • EPP Manifesto 2019, “Let’s open the next chapter for Europe together”, https://www.epp.eu/files/uploads/2019/05/EPP-MANIFESTO-2019.pdf
 • EurodeputatiPD Web Sitesi, https://eurodeputatipd.eu/cinqueannieuropa (Erişim Tarihi: 6.3.2020).
 • GUE/NGL Web Sitesi, www.guengl.eu/about-the-group/ (Erişim Tarihi: 28.01.2020).
 • Heywood, A. (2013), Küresel Siyaset, (Çevirenler Nasuh Uslu ve Haluk Özdemir), Adres Yayınları, Ankara.
 • https://ecrgroup.eu/campaigns
 • https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_en (Erişim Tarihi: 20.02.2020).
 • https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_en#what-does-the-parliament-do? (Erişim Tarihi: 20.02.2020).
 • https://tr.euronews.com/2019/05/28/avrupa-secimleri-kitaya-yeni-siyasi-ruzgarlar-ve-dalgalar-getirdi-sirada-ne-var (Erişim Tarihi: 10.01.2020).
 • https://www.bbc.com/news/world-europe-48417744 (Son Erişim Tarihi: 10.01.2020).
 • https://www.europarl.europa.eu/meps/en/about
 • https://www.europarl.europa.eu/meps/en/search/table (Erişim Tarihi: 12.03.2020).
 • https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20190712STO56963/parliament-group-priorities-identity-and-democracy
 • https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20190628STO55507/meps-elect-david-sassoli-as-parliament-president (Erişim Tarihi: 12.03.2020)
 • https://www.european-elections.eu/how-elections-work (Erişim Tarihi: 20.02.2020).
 • https://www.guengl.eu/what-we-stand-for/
 • https://www.id-party.eu/still_hope_left
 • https://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-european-parliament-election-calls-for-big-eu-changes-in-european-renaissance/
 • https://www.socialistsanddemocrats.eu/our-european-green-deal (Erişim Tarihi: 15.01.2020).
 • Kimlik ve Demokrasi Grubu Web Sitesi, www.id-party.eu (Erişim Tarihi: 04.02.2020).
 • Kiriş, HM. (2013), “Avrupa Parlamento’nda Siyasal Gruplar ve Parlamento Seçimleri”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 29, 123-135.
 • Legutko, R. & R. Fitto (2019), (Co-Chairmen of the ECR Group in the European Parliament), https://ecrgroup.eu/about
 • Mair, P. ve J. Thomassen, (2010), Political representation and government in the European Union, Journal of European Public Policy, 17:1 January, 20–35.
 • Mouvement Radical Manifesto, https://lemouvementradical.fr/nos_combats/manifeste-du-mouvement-radicalsocial-liberal-pour-les-elections-europeennes (Erişim Tarihi: 7.3.2020).
 • Mouvement Radical Web Sitesi, https://lemouvementradical.fr (Erişim Tarihi: 7.3.2020).
 • PD Web Sitesi, https://www.partitodemocratico.it/gCloud-dispatcher/c0add6810100-38ab-ae11-6bf5-2708b6ff (Erişim Tarihi: 6.3.2020).
 • PiS 2019 Program - Polski Model Państwa Dobrobytu, http://pis.org.pl/dokumenty
 • PiS Web Sitesi, http://pis.org.pl, (Erişim Tarihi: 9.3.2020).
 • Platforma Obywatelska Web Sitesi, https://platforma.org/dokumenty, (Erişim Tarihi: 5.3.2020).
 • Programme of the DIE LINKE Party, https://en.die-linke.de/fileadmin/download/english_pages/programme_of_the_die_linke_party_erfurt_2011.pdf
 • Progressive Society Web Sitesi, https://www.progressivesociety.eu/sites/default/files/2018-12/S%26D_ProgressiveSociety-SustainableEquality_BROCHURE_V18_spreadsWEBSITE.pdf
 • PSL Web Sitesi, https://www.psl.pl/ (Erişim Tarihi: 5.3.2020).
 • PSOE Web Sitesi, https://www.psoe.es/actualidad/noticias-actualidad/pedro-sanchez-valora-los-resultados-de-las-elecciones-locales-autonomicas-y-europeas/ (Erişim Tarihi: 5.3.2020).
 • Rassemblement National Web Sitesi, https://rassemblementnational.fr, (Erişim Tarihi : 8.3.2020).
 • Renew Europe Grubu Web Sitesi: https://reneweuropegroup.eu/en/ (Erişim Tarihi: 17.01.2020).
 • RN Manifeste Pour L’alliance Européenne Des Nations, https://rassemblementnational.fr/telecharger/publications/Manifeste.pdf
 • RN Projet Elections Européennes 2019 - Pour Une Europe Des Nations Et Des Peuples, https://rassemblementnational.fr/telecharger/publications/programme-euro2019.pdf
 • Roskin, M. (2016) Çağdaş Devlet Sistemleri, (Çev. Bahattin Seçilmişoğlu), Adres Yayınları, 8. Baskı, Ankara.
 • S&D Web Sitesi, https://www.socialistsanddemocrats.eu/what-we-stand-for/our-priorities (Erişim Tarihi: 15.01.2020).
 • The Greens-EFA in the European Parliament, 10 Priorities for the Cap Reform and Beyond, http://extranet.greens-efa-service.eu/public/media/file/1/5917
 • UDI Web Sitesi, https://www.parti-udi.fr/agriculture-jean-christophe-lagarde-avance-ses-propositions (Erişim Tarihi: 7.3.2020).
 • Yatağan, AG, E. Akman, HM. Kiriş, (2017), “Karşılaştırmalı Çerçevede Avrupa Parlamentosunda Siyasal Gruplar”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 19 (33), s.12-23. Yeşiller – EFA Web Sitesi, www.greens-efa.eu (Erişim Tarihi: 20.01.2020).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Sosyoloji
Authors

Author: Hakan KİRİŞ (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2020

Bibtex @research article { sufesosbil739313, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9435}, eissn = {2667-6206}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {134 - 152}, doi = {}, title = {Avrupa Parlamentosu 2019 Seçimleri: Siyasal Gruplar, Ulusal Partiler ve Yeni Eğilimler}, key = {cite}, author = {Kiriş, Hakan} }
APA Kiriş, H . (2020). Avrupa Parlamentosu 2019 Seçimleri: Siyasal Gruplar, Ulusal Partiler ve Yeni Eğilimler . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , (51) , 134-152 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sufesosbil/issue/59313/739313
MLA Kiriş, H . "Avrupa Parlamentosu 2019 Seçimleri: Siyasal Gruplar, Ulusal Partiler ve Yeni Eğilimler" . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2020 ): 134-152 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sufesosbil/issue/59313/739313>
Chicago Kiriş, H . "Avrupa Parlamentosu 2019 Seçimleri: Siyasal Gruplar, Ulusal Partiler ve Yeni Eğilimler". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2020 ): 134-152
RIS TY - JOUR T1 - Avrupa Parlamentosu 2019 Seçimleri: Siyasal Gruplar, Ulusal Partiler ve Yeni Eğilimler AU - Hakan Kiriş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 134 EP - 152 VL - IS - 51 SN - 1300-9435-2667-6206 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Avrupa Parlamentosu 2019 Seçimleri: Siyasal Gruplar, Ulusal Partiler ve Yeni Eğilimler %A Hakan Kiriş %T Avrupa Parlamentosu 2019 Seçimleri: Siyasal Gruplar, Ulusal Partiler ve Yeni Eğilimler %D 2020 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9435-2667-6206 %V %N 51 %R %U
ISNAD Kiriş, Hakan . "Avrupa Parlamentosu 2019 Seçimleri: Siyasal Gruplar, Ulusal Partiler ve Yeni Eğilimler". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi / 51 (December 2020): 134-152 .
AMA Kiriş H . Avrupa Parlamentosu 2019 Seçimleri: Siyasal Gruplar, Ulusal Partiler ve Yeni Eğilimler. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; (51): 134-152.
Vancouver Kiriş H . Avrupa Parlamentosu 2019 Seçimleri: Siyasal Gruplar, Ulusal Partiler ve Yeni Eğilimler. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; (51): 134-152.
IEEE H. Kiriş , "Avrupa Parlamentosu 2019 Seçimleri: Siyasal Gruplar, Ulusal Partiler ve Yeni Eğilimler", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no. 51, pp. 134-152, Dec. 2021