BibTex RIS Cite

TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ARAŞTIRMALARINDA GÜNCEL EĞİLİMLER

Year 2008, Issue: 19, 439 - 458, 01.02.2008

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’deki beşbüyük üniversitede son on yıl içinde eğitim teknolojisi alanında tamamlanmışolan doktora tezlerinin genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Söz konusu tezlerin çok büyük bir bölümünün gerçekleştirildiği Anadolu, Ankara, Ortadoğu Teknik, Hacettepe ve Marmara üniversitelerinin yanısıra, Yükseköğretim Kurulu’nun kütüphanesinde tarama yapılarak amaca uygun toplam 64 tez belirlenmiştir. Bu tezlerin çoğuna doğrudan erişim sağlanmış; bunun olanaklıolmadığıdurumlarda, tezler araştırmacıların kendilerinden ya da danışmanlarından elde edilmiştir. Ayrıca, ilgili üniversitelerde görev yapan eğitim teknolojisi alanındaki öğretim üyeleriyle de görüşülerek herhangi bir tezi inceleme kapsamıdışında bırakmamaya özen gösterilmiştir. Ulaşılan tezler biçim, içerik ve yöntem boyutlarıyla değerlendirilmiştir. Sonuçlar göstermektedir ki, eğitim teknolojisi araştırmalarının nicelik ve niteliği üniversitelere göre ciddi biçimde farklılaşmaktadır. Yaklaşık her dört tezden üçü yalnızca Ankara ve Anadolu üniversitelerinde tamamlanmıştır. Her üç araştırmadan ikisi deneysel modelde yapılmışve orta düzey istatistiksel teknikler kullanılmıştır; geriye kalan araştırmalar ise genel tarama modeline ve başlangıç düzeyindeki istatistiksel tekniklere dayanmaktadır. Araştırmaların tamamına yakın bir bölümü örgün eğitim sisteminde öğrenim görmekte olan denek ya da katılımcılar üzerinde yapılmıştır, yalnızca birkaç araştırma örgün eğitim sisteminin dışındaki eğitsel ortamlarda tamamlanmıştır. Bilgi toplama aracıolarak deneysel modeldeki araştırmalarda çoğunlukla başarıtestleri ve tutum ölçekleri kullanılmışve bunlar için genellikle orta düzeyde güvenirlik katsayılarırapor edilmiştir. Tarama araştırmalarıise anket uygulaması, örnekolay incelemesi ve içerik çözümlemesini temel almıştır. Eğitim teknolojisi içinde alt çalışma konusu olarak bilgisayarlısistemlerde öğrenme ağırlıklıgörünmekte, bunu öğretim tasarımıdeğişkenleri ve öğrenme yaklaşımlarıyla ilgili araştırmalar izlemektedir. İncelenen tezler; Türkiye'de eğitim teknolojisi alanıyla ilgili birçok konuda henüz çalışma yapılmadığını, varolan çalışmalarda da özellikle iç ve dışgeçerlik bakımından ciddi sorunlar bulunduğunu ortaya koymuştur.

References

 • Alkan, C. (1997). Eğitim teknolojisi (5. baskı). Ankara: Anı.
 • Caffarella, E. P. (1991). Doctoral research in instructional design and technology: A directory of dissertations 1987-1988. Washington, DC: Association for Educational Communications and Technology.
 • Caffarella, E. P. (1999). The major themes and trends in doctoral dissertation research in educational technology from 1977 through 1998. Stanford, CA: ERIC Clearinghouse in Information Resources (ED 436178).
 • Caffarella, E. P. (2000). Doctoral Dissertation Research in Educational Technology: The Themes and Trends from 1977 through 1998. In R. M. Branch & M. A. Fitzgerald (Eds.), Educational Media and Technology Yearbook: 2000. Englewood, CO: Libraries Unlimited.
 • Caffarella, E. P. ve Sachs, S. G. (1988). Doctoral research in instructional design and technology: A directory of dissertations 1977-1986. Washington, DC: Association for Educational Communications and Technology.
 • Caffarella, E. P. ve Sachs, S. G. (1990a). Doctoral dissertations in instructional design and technology, 1977 to 1988. Educational Technology: Research and Development, 38(3).
 • Caffarella, E. P. ve Sachs, S. G. (1990b). An analysis of doctoral dissertation productivity in instructional design and technology from 1977 to 1988 Educational Media and Technology Yearbook: 1991. In B. Branyan-Broadbent & R. K. Wood (Eds.), Englewood, CO: Libraries Unlimited.
 • Huang, C. (1979). Monograph of doctoral studies in educational technology: 1960- 1970. New York, NY: City University of New York, York College, Center for Educational Technology. (ERIC Document Reproduction Service, ED 184 555)
 • Huang, C. (1980). Analysis of doctoral production in educational technology: 1960-1970. Educational Communications and Technology Journal, 28(1).
 • Kirschner, C. D., Mapes, J. L. & Anderton, R. L. (1975). Doctoral research in educational media 1969-1972. Stanford, CA: ERIC Clearinghouse in Information Resources.
 • Moldstad, J. (1956). Doctoral dissertations in audio-visual education [1921- 1956]. Audio-Visual Communication Review, 4(2), 291-333.
 • Moldstad, J. (1958). Doctoral dissertations in audio-visual education: Supplement I [1956-1957]. Audio-Visual Communication Review, 6(1), 33-48.
 • Moldstad, J. (1959). Doctoral dissertations in audio-visual education: Supplement II [1957-1958]. Audio-Visual Communication Review, 7(2), 142-153.
 • Moldstad, J. (1961). Doctoral dissertations in audio-visual education: Supplement III [1958-1960]. Audio-Visual Communication Review, 9(4), 220-229.
Year 2008, Issue: 19, 439 - 458, 01.02.2008

Abstract

This study provides an evaluation of recent doctoral dissertation studies on educational technology conducted at five big universities in Turkey; namely Anadolu University, Ankara University, Middle East Technical University, Hacettepe University and Marmara University. Along with the libraries of these universities, the online database of the Higher Education Council was reviewed which led researchers to locate a total of 64 dissertations. Researchers directly accessed most of the dissertations. When this was not possible, the authors or advisors of dissertations were asked for help. In addition, educational technology professors at these universities were asked to check if any dissertation was left out. Dissertations were examined in terms of their formats, contents and methodologies. Findings revealed that both quality and quantity of educational technology research vary significantly from one university to another. Approximately three out of four dissertations were completed at Ankara and Anadolu University. Two out of every three studies employed experimental designs and analyzed the findings through intermediate-level statistical techniques. Other studies mostly applied descriptive models along with beginning level statistical procedures. Most of the studies were conducted with full-time students at formal educational institutions except for a few studies conducted at informal educational settings with adult learners. Most of the experimental studies used achievement tests and attitude scales to collect data, and reported intermediate level reliability coefficients. Descriptive studies mostly employed questionnaires, case studies, and content analyses. The most prevailing theme of investigation was computer assisted instruction, followed by instructional design variables and learning approaches. The current evaluation suggests that most themes or issues related to educational technology have not been adequately investigated in Turkey yet. Besides, a considerable number of existing studies have serious problems regarding particularly internal as well as external validity

References

 • Alkan, C. (1997). Eğitim teknolojisi (5. baskı). Ankara: Anı.
 • Caffarella, E. P. (1991). Doctoral research in instructional design and technology: A directory of dissertations 1987-1988. Washington, DC: Association for Educational Communications and Technology.
 • Caffarella, E. P. (1999). The major themes and trends in doctoral dissertation research in educational technology from 1977 through 1998. Stanford, CA: ERIC Clearinghouse in Information Resources (ED 436178).
 • Caffarella, E. P. (2000). Doctoral Dissertation Research in Educational Technology: The Themes and Trends from 1977 through 1998. In R. M. Branch & M. A. Fitzgerald (Eds.), Educational Media and Technology Yearbook: 2000. Englewood, CO: Libraries Unlimited.
 • Caffarella, E. P. ve Sachs, S. G. (1988). Doctoral research in instructional design and technology: A directory of dissertations 1977-1986. Washington, DC: Association for Educational Communications and Technology.
 • Caffarella, E. P. ve Sachs, S. G. (1990a). Doctoral dissertations in instructional design and technology, 1977 to 1988. Educational Technology: Research and Development, 38(3).
 • Caffarella, E. P. ve Sachs, S. G. (1990b). An analysis of doctoral dissertation productivity in instructional design and technology from 1977 to 1988 Educational Media and Technology Yearbook: 1991. In B. Branyan-Broadbent & R. K. Wood (Eds.), Englewood, CO: Libraries Unlimited.
 • Huang, C. (1979). Monograph of doctoral studies in educational technology: 1960- 1970. New York, NY: City University of New York, York College, Center for Educational Technology. (ERIC Document Reproduction Service, ED 184 555)
 • Huang, C. (1980). Analysis of doctoral production in educational technology: 1960-1970. Educational Communications and Technology Journal, 28(1).
 • Kirschner, C. D., Mapes, J. L. & Anderton, R. L. (1975). Doctoral research in educational media 1969-1972. Stanford, CA: ERIC Clearinghouse in Information Resources.
 • Moldstad, J. (1956). Doctoral dissertations in audio-visual education [1921- 1956]. Audio-Visual Communication Review, 4(2), 291-333.
 • Moldstad, J. (1958). Doctoral dissertations in audio-visual education: Supplement I [1956-1957]. Audio-Visual Communication Review, 6(1), 33-48.
 • Moldstad, J. (1959). Doctoral dissertations in audio-visual education: Supplement II [1957-1958]. Audio-Visual Communication Review, 7(2), 142-153.
 • Moldstad, J. (1961). Doctoral dissertations in audio-visual education: Supplement III [1958-1960]. Audio-Visual Communication Review, 9(4), 220-229.
There are 14 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Ali Şimşek This is me

Nilgün Özdamar This is me

Gökçe Becit This is me

Kerem Kılıçer This is me

Yavuz Akbulut This is me

Yusuf Yıldırım

Publication Date February 1, 2008
Published in Issue Year 2008 Issue: 19

Cite

APA Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., et al. (2008). TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ARAŞTIRMALARINDA GÜNCEL EĞİLİMLER. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(19), 439-458.

24108 28027 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License