e-ISSN: 2667-4750
Founded: 1992
Publisher: Selcuk University
Cover Image
 Matters to be Considered When Submitting Articles click here

Our journal has switched to APA 7 system. All studies submitted to our journal for publication must be prepared according to the APA 7 system. You can find detailed information about the reference notation system on the APA 7 official website. In-text citations and bibliographies of articles can be found in Endnote or Microsoft Word Office, etc. It is obligatory to send it as arranged in accordance with APA 7 with reference tools such as The texts that are not in the appropriate bibliography order, converted to static text, manually created references and bibliography are returned to the author.

The Journal of Selcuk University Social Sciences Institute (SUSBED) is an international refereed journal published three times a year, in April, August and December. SUSBED includes research in the field of social sciences, especially in business, economics, communication, history, literature, international relations and law.

For the 53th issue of Selcuk University Journal of Social Sciences Institute, click here for the decision of the Editorial Board 


Note: Use the "article template" for article submission. (Articles not uploaded according to the article template will be returned to our authors.)


For studies that do not require ethics committee approval, authors can upload the petition they prepared in word to the system.

2023 - Issue: 52

Research Article

Deprem Sonrası Ortaya Çıkan Dayanışma Ağları ve Gerilim Hatlarının Sosyolojik Analizi: 6 Şubat Depremleri Örneği

Research Article

Sosyal Medya Bağımlılığının Sosyal Ortamlardaki Gelişmeleri Kaçırma Korkusu ile Öznel İyi Oluş Arasındaki Aracılık Rolü

Research Article

GEORG SİMMEL VE GOFFMAN’DA MESAFE KÜLTÜRÜNÜN ANALİZİ

Research Article

Transformation of Melodrama in Turkish Cinema from Yeşilçam to the Present: The Films Innocence and Destiny

Research Article

KORKUNUN GÖSTERGELERİNDE ÖLÜMÜN MUTLAKİYETİNİ ARAŞTIRMAK: KIZIL ÖLÜMÜN MASKESİ FİLMİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM

Research Article

Okul Dilinin Sistematik İşlevsel Dilbilimi Çerçevesinden Gizli Müfredat Olarak Bir Değerlendirmesi: Ortaöğretim Fen Bilgisi Ve Türkçe Ders Kitaplarında Sebep Sonuç İlişkilerinin Metinsel Temsili Örneği

Research Article

TÜRKİYE’DE NEET GENÇLİĞİ SORUNSALINA ÇÖZÜM: NEET İZLEME MERKEZLERİNİN OLUŞTURULMASI

Research Article

Halkla İlişkiler Rollerinde Anahtar Bir Kavram Olarak Kurumsal Sosyal Savunuculuk

Review Article

Dimensions of Francis Fukuyama’s “The End of History” Vision in the Eastern Europe of the Post-Cold War: Reconsideration of Nationalism

Research Article

İnternet Kullanıcısının Post Truth Çağdaki Rolü

Research Article

YouTube’da Yayın Yapan Dijital Oyun Yayıncılarının İçeriklerine Dair İnceleme

Research Article

Politik Duyarlılık Ölçeğinin (PDÖ) Türkçeye Uyarlama Çalışması

Research Article

Algılanan Değer, Güven ve Promosyonun Elektronik Kulaktan Kulağa Pazarlama Üzerine Etkisi: Online Yemek Siparişi Üzerine Bir Araştırma

Research Article

Storytelling as a Tool for Activist Public Relations: A Qualitative Research

Dissertation

Orta Çağ İngiltere’sinde Başarısız Bir Kadın Veraseti Örneği: İmparatoriçe Matilda Neden Kraliçe Olamadı?

24108 28027 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License