Year 2017, Volume 5 , Issue 10, Pages 502 - 524 2017-12-26

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN E-TİCARETTEN ALIŞVERİŞ MEMNUNİYETİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Mehmet Emin YAŞAR [1] , Abdulvahap BAYDAŞ [2]


Bingöl ilinde yapılan çalışmada katılımcılara 3 ölçekten oluşan, elektronik ticarette; satın alma öncesi hizmetler, ürün teslimindeki hizmetler ve satış sonrası hizmetler ile ilgili sorular sorulmuştur. Analizler sosyal bilimlerde en çok kullanılan SPSS paket programı yardımı ile yapılmıştır. Cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim, gelir durumu ve meslek farklılığının ölçeklere verilen cevaplarda anlamlı bir fark oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Alışveriş yaparken uygun fiyat kriteri dikkate alanların, sitenin güvenilirliği ve indirim kuponu olması kriterini tercih edenlere göre, satış sonrası hizmetlere daha az önem verdikleri görülmüştür. Eğitim durumları farklı olan katılımcıların alışveriş öncesi, alışveriş güvenliği ve alışveriş sonrası davranışlarında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Tüketicilerin satın alma kararlarının alışveriş öncesi ve alışveriş sonrası davranışlarının sırasıyla anlamlı çıktığı tespit edilmiştir.

Kişilik Özellikleri, E-Ticaret
  • Arıcıgil, Ç.Ç. ve Kuzu, S. (2013), “Kişisel E-Ticaret Uygulamalarının Kategorik Veri Analizi Yöntemleri ile Değerlendirilmesi”, Alphanumeric Journal, Cilt: 1, Sayı: 1, ss. 27-32. Baydar, V. (2010) “E-Ticaret Kavramı ve E-Ticareti Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Canpolat, Ö. (2001) “E-Ticaret ve Türkiye’deki Gelişmeler” T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, ss.13-14. Coşkun, N. (2002). “Elektronik Ticaretin Gelişiminde Temel Dinamikler ve Gelişimi Önündeki Engeller” Çukurova Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü, Doktora Tezi. Cox, B.Ö. (2002), “Avrupa Birliği Hukukunda Elektronik Ticaret ve Türkiye’deki Gelişmeler” İstanbul. Çak, M., (2002). Dünyada ve Türkiye’de E-Ticaret ve Vergilendirilmesi, İstanbul Ticaret Odası (ATO), Yayın No: 2002/6, İstanbul. Doğanlar, T. (2016), “Türkiye’de Elektronik Ticaret Pazarı ve Pazarın Gelişimi” İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Tartışma Metinleri. Ene, S. (2002), Elektronik Ticarette Tüketicinin Korunması ve Bir Uygulama, Pusula Yayıncılık. Erçetin, C. (2015). “Elektronik Ticarette Tüketicilerin Satın Alma Davranış ve Tercihlerini Etkileyen Unsurlar: E-Ticaret Siteleri Üzerine Bir Çalışma” Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Bitirme Tezi. Erdem, A., Efiloğlu, Ö. (2004). “Bilgi Çağında Elektronik Ticaret”, Internet Makalesi, inet-tr.org.tr/inetconf8/bildiri/71.doc Gegez, A. Ercan Pazarlama Araştırmaları, 5. Baskı Beta Yayınları, 2015. Goottschalk, P. (2006) E-Business Strategy, Sourcing and Governance. Hershey, PA, USA: Idea Group Publishing. Hollensen, S. (2004). Global Marketing, A Decision Oriented Approach, FT Prentice Hall, 3rd ed. İşler D.B. (2008) “Rekabetçi Avantaj Yaratma Çerçevesinde KOBİ’lerde E-Ticaret ve E-Ticaretin Stratejik Kullanımı” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. İyiler, Z. (2009) “Elektronik Ticaret ve Pazarlama” T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi, İhracatta İnternet Zamanı: 1. Jentzsch, R.; Audi, M. (1999), “The Application Of E-Commerce To SME”, Proc. 10th. Austalusian Conference On Information Systems, pp. 435-448. Kantarcı, Ö.; Özalp, M.; Sezginsoy, C.; Özaşkınlı, O. ve Cavlak, C. (2017) Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-Ticaret, Yayın No: TÜSİAD-T/2017, 04-587. Kayahan, L. ve Hepaktan, C.E. (2016); Türkiye’de Elektronik Ticaret Hacmini Etkileyen Faktörlere İlişkin Var Analizi (2005-2015). Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Sayı 4, Güz 2016, s. 159-190. Keser, A. (2000), “Rekabetin Değişen Yüzü: Elektronik Ticaret”, Elektronik Ticaret, Derleyen Veysel Bozkurt, Alfa Yayınları, Baskı: 1. Liu, S. (2013), “An Empirical Study on E-commerce’s effects on Economic Growth International Conference on Education Technology and Management Science”, Xiamen, China, pp. 81-84. Özel, H.A. (2006). “E-Ticaretin Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri”, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı. Özel, H.A. (2013), “E-Ticaret ve Türkiye’nin Bilgi Toplumundaki Yeri”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 38, ss. 1-17. Parlakkaya, R. (2005). “Elektronik Ticaret ve Muhasebe Uygulamalarına Etkileri”,Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Sayı: 2 Cilt:5 / Aralık ss. 1-18. Pınar, İ. (2005) “Turizm Endüstrisinde E-Ticaret” Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yeşil, A., (2008). E-Ticaret-İnternet Ortamında Ticaret, İstanbul, Kum Saati Yayınları. www.platinmarket.com/e-ticaret-tanimi-ve-temel-araclari
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet Emin YAŞAR
Institution: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Abdulvahap BAYDAŞ
Institution: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 26, 2017

Bibtex @research article { susbid349421, journal = {Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2147-8406}, eissn = {2548-0111}, address = {}, publisher = {Siirt University}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {502 - 524}, doi = {}, title = {KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN E-TİCARETTEN ALIŞVERİŞ MEMNUNİYETİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Yaşar, Mehmet Emin and Baydaş, Abdulvahap} }
APA Yaşar, M , Baydaş, A . (2017). KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN E-TİCARETTEN ALIŞVERİŞ MEMNUNİYETİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA . Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (10) , 502-524 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/susbid/issue/33362/349421
MLA Yaşar, M , Baydaş, A . "KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN E-TİCARETTEN ALIŞVERİŞ MEMNUNİYETİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA" . Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2017 ): 502-524 <https://dergipark.org.tr/en/pub/susbid/issue/33362/349421>
Chicago Yaşar, M , Baydaş, A . "KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN E-TİCARETTEN ALIŞVERİŞ MEMNUNİYETİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2017 ): 502-524
RIS TY - JOUR T1 - KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN E-TİCARETTEN ALIŞVERİŞ MEMNUNİYETİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA AU - Mehmet Emin Yaşar , Abdulvahap Baydaş Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 502 EP - 524 VL - 5 IS - 10 SN - 2147-8406-2548-0111 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN E-TİCARETTEN ALIŞVERİŞ MEMNUNİYETİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %A Mehmet Emin Yaşar , Abdulvahap Baydaş %T KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN E-TİCARETTEN ALIŞVERİŞ MEMNUNİYETİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %D 2017 %J Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2147-8406-2548-0111 %V 5 %N 10 %R %U
ISNAD Yaşar, Mehmet Emin , Baydaş, Abdulvahap . "KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN E-TİCARETTEN ALIŞVERİŞ MEMNUNİYETİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 10 (December 2017): 502-524 .
AMA Yaşar M , Baydaş A . KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN E-TİCARETTEN ALIŞVERİŞ MEMNUNİYETİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 5(10): 502-524.
Vancouver Yaşar M , Baydaş A . KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN E-TİCARETTEN ALIŞVERİŞ MEMNUNİYETİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 5(10): 502-524.