BibTex RIS Cite

Nişancı Mehmed Paşa'nın Tevârîh-i Âl-i Osmân Adlı Eserinin Konya Yusufağa Kütüphanesinde Bulunan Nüshası Üzerine

Year 2009, Issue: 25, 137 - 149, 01.12.2009

Abstract

Bu makalede, Kanuni Sultan Süleyman dönemi tarihçilerinden Nişancı Mehmed Paşa’nın“Tevārī-i Âl-i cOmān” adlı yazmasının yurt içinde tespit edilen nüshalarının tanıtımı yapıldıktansonra eserin Konya, Yusuf Ağa Kütüphanesi 474/1-2 numarada kayıtlı bulunannüshasının şekil, muhteva ve dil açısından incelemesi yapılmıştır.

Upon the Copy of Nisanci Mehmed Pasha’s Work Named “Tevârîh-i Âl-i cOmân” in Konya Yusuf Aga Library

Year 2009, Issue: 25, 137 - 149, 01.12.2009

Abstract

Nisanci Mehmed Pasha was one of the historians in the period of Kanuni Sultan Süleyman. His manuscript which has been named “Tevārī-i Al-i COmân"’s copies which have been detected in the country have presented in this article. Then,the work’s copie’s which has been saved with 474/1-2 numbers at Konya Yusuf Ağa Library have been studied in terms of form,content and linguistic by auter.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA29TD99NR
Journal Section Articles
Authors

Mehmet Yastı This is me

Publication Date December 1, 2009
Published in Issue Year 2009 Issue: 25

Cite

APA Yastı, M. (2009). Nişancı Mehmed Paşa’nın Tevârîh-i Âl-i Osmân Adlı Eserinin Konya Yusufağa Kütüphanesinde Bulunan Nüshası Üzerine. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi(25), 137-149.

Selçuk University Journal of Studies in Turcology is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).