BibTex RIS Cite

Muhyiddin Mehî’nin Müfîd (Nazmü’t-Teshil) Adlı Eserinin Türk Dili ve Tıp Tarihindeki Yeri ve Önemi

Year 2009, Issue: 25, 119 - 136, 01.12.2009

Abstract

Bu çalışmada, Muhyiddin Mehî tarafından Hicrî 871/ Milâdî 1467 yılında Eski AnadoluTürkçesiyle yazılmış ve Şerefeddin Sabuncuoğlu tarafından Hicrî 872/ Milâdî 1468 yılındaistinsah edilmiş önemli bir tıp kitabı olan Müfîd (Nazmü’t-Teshîl)’in ayrıntılı bir tanıtımıyapılmaya ve eserin XV. yüzyıl Türk dili ve tıp tarihi açısından önemi ortaya konmaya çalışılmıştır.

The Role and Importance of the Work Called as Müfîd (Nazmü’t-Teshil)Written by Muhyiddin Mehî in Turkish Language and Medical History

Year 2009, Issue: 25, 119 - 136, 01.12.2009

Abstract

In this study, the work called Müfid (Nazmü’t-Teshil), an important medical book having been written with Old Anatolia Turkish by Muhyiddin Mehî on Hegira 871 / Christian era 1467 and copied by Şerefeddin Sabuncuoğlu on Hegira 872/ Christian era 1468 is tried to make a detailed definition and is tried to put forth its importance in terms of Turkish language and medical history of fifteenth century.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA29SZ22ER
Journal Section Articles
Authors

Emel Kaya Gözlü This is me

Publication Date December 1, 2009
Published in Issue Year 2009 Issue: 25

Cite

APA Kaya Gözlü, E. (2009). Muhyiddin Mehî’nin Müfîd (Nazmü’t-Teshil) Adlı Eserinin Türk Dili ve Tıp Tarihindeki Yeri ve Önemi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi(25), 119-136.

Selçuk University Journal of Studies in Turcology is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).