BibTex RIS Cite

The Notes On The Chagatay Turkish Words In W. Radloff’s Dictionary

Year 2009, Issue: 25, 109 - 117, 01.12.2009

Abstract

W. Radloff’s dictionary called Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte (Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy) which contains a lot of words of Turkish dialects is also important in terms of Chagatay Turkish. This dictionary study which contains many Chagatay Turkish words has been in need of the interest of Turcology researchers in many aspect. In this study, the Chagatay Turkish words in W. Radloff’s dictionary have been analysed in different aspects.

W. Radloff’un Sözlügünde Yer Alan Çagatay Türkçesine Ait Kelimeler Üzerine Notlar

Year 2009, Issue: 25, 109 - 117, 01.12.2009

Abstract

Wilhelm Radloff’un birçok Türk lehçesininden örnekler barındıran Versuch einesWörterbuches der Türk-Dialecte (Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy) adlı eseri, Çağatay Türkçesibakımından da önemlidir. Çağatay Türkçesine ait birçok kelimenin yer aldığı bu sözlükdenemesi, çeşitli açılardan Türklük bilimi araştırıcılarının ilgisine muhtaçtır. Bu çalışmada,Wilhelm Radloff’un sözlüğünde yer alan Çağatay Türkçesine ait kelimeler farklı yönlerden incelenmiştir.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA29SY56KF
Journal Section Articles
Authors

Fatih Erbay This is me

Publication Date December 1, 2009
Published in Issue Year 2009 Issue: 25

Cite

APA Erbay, F. (2009). W. Radloff’un Sözlügünde Yer Alan Çagatay Türkçesine Ait Kelimeler Üzerine Notlar. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi(25), 109-117.

Selçuk University Journal of Studies in Turcology is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).