BibTex RIS Cite

Yeniçeriliğin Kaldırılışına Dair Tarihî ve Edebî Bir Eser: Emâre-i Zafer

Year 2009, Issue: 25, 71 - 107, 01.12.2009

Abstract

I. Murad döneminde kurulup Osmanlıya bir çok askerî zafer kazandıran yeniçeriler, zamaniçinde bozulmuş ve Yeniçeri Ocağının kaldırılıp yerine Avrupaî tarzda yeni bir ordu kurulmasızorunlu hâle gelmişti. Uzun süre planlanan ancak gerçekleşmesi II. Mahmud zamanınanasip olan Yeniçeri Ocağının kaldırılması, Osmanlı tarihinin önemli olaylarından birisidir. Bukonuyla ilgili olarak vakanüvis tarihlerinde bilgi bulunduğu gibi olaya şahit olduklarını belirtenyazar ve şairler tarafından müstakil eserler de kaleme alınmıştır. Bu çalışmada yeniçeriliğinkaldırılmasıyla ilgili olan müstakil eserler hakkında kısaca bilgi verilmiş, bu eserlerdenEmâre-i Zafer ve eser sahibi Mehmed Nazîf tanıtılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonunaEmâre-i Zafer metni eklenmiştir.

A Historical and Literary Work of Art About Abolishing of Janissarys: Emâre-i Zafer

Year 2009, Issue: 25, 71 - 107, 01.12.2009

Abstract

Yeniçeris who win a lot of military victory to Ottoman as set up in term of Murad the first deteriorated in the course of time and a new military of European style should been set up instead of Yeniçeri Ocağı as it was remoued. Destroying of Yeniçeri Ocağı which was planed for a long time and come true in Mahmud the second term is ones of important events in the Ottoman history. About this subject both there is knowledge in historians works and free achievements were writen out by writes and poems who told they were witnessed the event. In this work it is shortly informed about free achievements relating to cemouing of Yeniçeri Ocağı and Emâre-i Zafer which is ones of these achievements and its writen mehmed Nazîf is worked to introduce. Text of Emâre-i Zafer is added in end of the work.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA29SY36BU
Journal Section Articles
Authors

Mehtap Erdoğan This is me

Publication Date December 1, 2009
Published in Issue Year 2009 Issue: 25

Cite

APA Erdoğan, M. (2009). Yeniçeriliğin Kaldırılışına Dair Tarihî ve Edebî Bir Eser: Emâre-i Zafer. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi(25), 71-107.

Selçuk University Journal of Studies in Turcology is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).