BibTex RIS Cite

Necip Asım Yazıksız ve Türk Diline Katkıları

Year 2009, Issue: 25, 15 - 208, 01.12.2009

Abstract

Kilis, Türk diline büyük hizmetleri olmuş değerli bilim adamlarının yetiştiği bir yöre olarakdikkatleri çekmektedir. Faruk Kadri Timurtaş, Muallim Rifat Bilge ve Necip Asım Yazıksız sözkonusu bilim adamlarının en tanınmışlarıdır.Makalemiz Kilis’in yetiştirdiği bu bilim adamlarından Necip Asım Yazıksız ve onun Türkdiline katkıları hakkındadır.Türkoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınmış bir araştırmacı olan Necip Asım Yazıksız’ın özellikleOrhun Abideleri ve Atebetü’l-Hakayık’la ilgili eserleri kayda değerdir. Ayrıca onun İkdam,Musavver, Malumat, Servet-i Fünun, Türk Yurdu, Bilgi, Edebiyat Fakültesi Mecmuası,Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası, Millî Tetebbular Mecmuası, Türk Tarih CemiyetiMecmuası gibi dergi ve gazetelerdeki dil ve tarih konulu yazılarının bini aştığını bizzat kendisiifade etmektedir.Makalemizde Necip Asım Yazıksız’ın hayatı üzerinde kısaca durulduktan sonra Türk dilinekatkılarından bahsedilmiş, ardından dille ilgili eserleri hakkında bilgiler verilmiştir.

Necip Asım Yazıksız And His Contributions To Turkish Language

Year 2009, Issue: 25, 15 - 208, 01.12.2009

Abstract

Kilis has always attracted attention as a place where many profound scientists were brought up and contributed much to Turkish language. The most popular of these are Faruk Kadri Timurtaş, Muallim Rifat Bilge and Necip Asım Yazıksız The essay is about Necip Asım Yazıksız and his contributions to Turkish language. He is a well-known researcher for his studies on Turcology and especially those of his works relating to Orhun Abideleri and Atebetü’l-Hakayık are notable.Furthermore, as it was also noted by himself that he has numerous of writings on language and history in many magazines and newspapers such as İkdam, Musavver, Malumat, Servet-i Fünun, Türk Yurdu, Bilgi, Edebiyat Fakültesi Mecmuası, Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası, Millî Tetebbular Mecmuası, Türk Tarih Cemiyeti Mecmuası. In our essay, firstly a brief account of his life was given, which was followed by his contributions to Turkish language and the related information about his works on language

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA29TS38JK
Journal Section Articles
Authors

Tuncay Böler This is me

Publication Date December 1, 2009
Published in Issue Year 2009 Issue: 25

Cite

APA Böler, T. (2009). Necip Asım Yazıksız ve Türk Diline Katkıları. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi(25), 15-208.

Selçuk University Journal of Studies in Turcology is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).