PDF EndNote BibTex RIS Cite

Eski Türk Edebiyatında Nevrûz ve Nevrûzla ilgili Unsurlara Genel Bir Bakış

Year 2008, Issue 23, 171 - 187, 01.12.2008

Abstract

Nevrûz, “yenigün” anlamına gelip kuzey yarımkürede bahar başlangıcı olduğu için baharbayramı olarak kutlanır. Klâsik Edebîyatımızda pozitif yönüyle ele alınan nevrûz, klâsikkültürün birçok unsurunun ifadesinde kullanılmıştır. Hemen bütün nazım şekilleriylenevrûziyyeler yazılmış ve muhteva olarak da müspet kavramları karşılayan anlamlar yüklenmiştir.Bahar ve baharla ilgili olarak bayram, gül bülbül, gülşen, rüzgâr, bulut; ictimaî müesseseolarak, sultan, adalet, sancak, tuğ; bahtla ilgili olarak ışık, mutluluk, burç, talih gibi kavramlarınifadesinde ve musikiyle ilgili birçok şed makamın adı olarak kullanılmıştır.

In Classic Turkish Literature Nauruz and Its Related Elements

Year 2008, Issue 23, 171 - 187, 01.12.2008

Abstract

Nevruz means “new-day” and it has been celebrated to be spring festival for being preface of spring in north hemisphere. İn Turkısh Classic Literature nevruz had been performed to do several subjects and it used to be stated some kinds of items. “Nevruziyyes” had been performed in some kinds of forms and it contented to possitive concepts. Concerning spring it means spring, rose, nightingale, garden, wind, cloud; concerning social system it means king, count, flag; concerning fortune it means light, happiness, sign of the zodiac, luck and concerning music it means name of several music forms.

Details

Other ID JA29YD42ZE
Journal Section Articles
Authors

Saadet KARAKÖSE This is me

Publication Date December 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Issue 23

Cite

APA Karaköse, S. (2008). Eski Türk Edebiyatında Nevrûz ve Nevrûzla ilgili Unsurlara Genel Bir Bakış . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , (23) , 171-187 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sutad/issue/26267/276717

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi bu belirtilen adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.