PDF EndNote BibTex RIS Cite

19. Yüzyılda Kangal Kazası'nın Sosyo-Ekonomik Yapısına Dair

Year 2008, Issue 23, 263 - 299, 01.12.2008

Abstract

Bu gün Sivas vilayetinin bir kazası olan Kangal, 19. yüzyıl ortalarında 40 hane civarındaMüslüman ve gayr-i Müslim bir nüfusu barındıran bir köydür. Ancak bu köyün etraftakidiğer köylerle birlikte oluşturulan Kangal kazasının merkezi olduğu görülür.Bu makalede Kangal köyü ile birlikte Kangal kazasına bağlı Müslim ve gayr-i Müslim hanelerinyaşadığı 10 kadar köyün 1840’larda Temettuat ve Cizye defterlerinden faydalanılarak 19.yüzyıldaki bir Anadolu Osmanlı kazasının ve ona bağlı köylerin demografik durumları ilebirlikte ekip diktikleri tarları, sahip oldukları hayvanları, ödedikleri vergileriniortaya koymaya çalıştık.

About The Socio-Economic Structure Of The Kangal Kaza In 19.Century

Year 2008, Issue 23, 263 - 299, 01.12.2008

Abstract

Kangal, a district of Sivas province nowadays, was a village that had been consisted nearly 40 Muslim and Non- Muslim families in the 19th Century. But it is shown that this village was a center of Kangal district in collaboration with the other villages around it. In this article we have tried to illustrate the demographic situations, the animals which were possessed, the fields cultivated and the taxes was paid by the villagers of an AnatolianOttoman district Kangal and its ten villages in which Muslim and Non- Muslim families lived. The Temettuat and The Cizye Defters of of 1840s were used in this study.

Details

Other ID JA29YE72KA
Journal Section Articles
Authors

Galip EKEN This is me

Publication Date December 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Issue 23

Cite

APA Eken, G. (2008). 19. Yüzyılda Kangal Kazası'nın Sosyo-Ekonomik Yapısına Dair . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , (23) , 263-299 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sutad/issue/26267/276720

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi bu belirtilen adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.