PDF EndNote BibTex RIS Cite

Selçuki ve Osmanlı Çinileri İşçiliği

Year 2008, Issue 23, 301 - 328, 01.12.2008

Abstract

Cumhuriyet Döneminde millî mimari konusuna dikkat ve hassasiyetle yaklaşmış olan MimarŞahabettin’in 1 Haziran 1927-15 Kanunuevvel 1927’de devrin belli başlı süreli yayınlarındanbiri olan Millî Mecmua’da yayınlanmış “Selçuki ve Osmanlı Çinileri İşçiliği” başlıklı yazıdizisi, yerli sanatlarımızdan çini ve çiniciliğe dönemin aydın yaklaşımını bize sunmasıbakımından önemlidir.Çini işçiliğini başlangıcından itibaren ele alıp bu sanatı kendi içinde türlere ayırarak (kakmaçini işçiliği, düz çini işçiliği, kesme çini işçiliği) işleyen Mimar Şahabettin’in konuile ilgili son yazısı “Çini Nakkaşları” üzerinedir. Şahabettin, genel özellikleriyle birliktebu türlerin vasıflarını bünyesinde bulunduran tarihî eserlere hem örnekler vermiş hem degörsel bakımdan makalelerini zenginleştirmiştir.Bu çalışmamızda Mimar Şahabettin’in söz edilen yazıları Latin harflerine çevrilmiş,günümüzde anlaşılması zor olabilecek kelime ve tamlamaların Türkçe karşılılarıparantezler içerisinde italik olarak gösterilerek o dönemin millî sanat anlayışını(çini ve çiniciliği) tarihin tozlu sayfalarından günümüze taşımak ve bir döneme ışıktutmak amaçlanmıştır.

Seljuk and Ottoman's Ceramics Work

Year 2008, Issue 23, 301 - 328, 01.12.2008

Abstract

In the early repuclic days, Şahabettin the architect’s articles on “Workmanship of Selçuk and Ottoman coloured tiles” which is published in Milli Mecmua on 1st June 1927-15 December 1927, is very important with its attitude towards our national arts. He takes the history of coloured tile workmanship from the beginning and explains its kinds (inlay, regular and cut coloured tiles workmanship). His last article is about “Coloured Tile Artists”. He gives general knowledge with the examples of historical works of art containing these qualities. He enriches his articles with different kinds of photographs too. In our study, we translated articles of Şahabettin the architect into Latin alphabet, explanation of difficult words are written in italic form are in parenthesis. We tried to enlighten the national art mentality of coloured tiles of this period.

Details

Other ID JA29YE98BZ
Journal Section Articles
Authors

Nuran ÖZLÜK This is me

Publication Date December 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Issue 23

Cite

APA Özlük, N. (2008). Selçuki ve Osmanlı Çinileri İşçiliği . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , (23) , 301-328 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sutad/issue/26267/276722

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi bu belirtilen adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.