PDF EndNote BibTex RIS Cite

Küreselleşme Sürecinde Türk İş Kültüründe Yaşanan Dönüşümün Boyutları

Year 2008, Issue 23, 145 - 170, 01.12.2008

Abstract

Küreselleşme, ekonomik, kültürel, siyasi, dini ve sosyal sistemlerin dünya çapında entegrasyonudur.Bazı bilim adamları ve gözlemciler küreselleşme ile birlikte üretim ve tüketim kalıplarınınuyumu ve kültürün homojenleşmesini vurgularken; diğer bazı bilim adamları ve gözlemcilerise küreselleşmenin birden çok forma dönüşme, farklılaşma potansiyelini taşıdığını vurgulamaktadır.Bu bağlamda günümüzün artan rekabetçi koşulları işletmeleri sadece diğer ülkelerinekonomik ve siyasi sistemlerini değil aynı zamanda kültürel, dini ve sosyal sistemlerinianaliz etmeye zorlamaktadır. Hofstede Kültür Boyutları (Modeli), kültür konusunda dünyaçapında gerçekleştirilmiş en iyi araştırmalardan birisidir. Bu sebeple bu çalışmada HofstedeKültür Boyutları (Modeli) tercih edilmiştir. Bu çalışmanın amacı Türk iş kültürünün küreselleşmesürecinde yaşadığı dönüşümün boyutlarını analiz etmektir.

The Dimensions of Transformation of Turk Business Culture in the Globalization Process

Year 2008, Issue 23, 145 - 170, 01.12.2008

Abstract

Globalization is the worldwide integration of economic, cultural, political, religious, and social systems. While some scholars and observers stress convergence of patterns of production and consumption and a resulting homogenization of culture, others stress that globalization has the potential to take many diverse forms. In this context, todays increasing competition conditions force companies to analyze not only other countries’ economic and political systems but also their cultural, religious and social systems. Hofstede Cultural Dimensions (Model) is the one of the best worldwide research on culture. Because of this reason, Hofstede Cultural Dimensions (Model) is prefered in this paper. The aim of this paper is to analyze the dimensions of transformation of Turk Business Culture in the globalization process.

Details

Other ID JA29VZ34BK
Journal Section Articles
Authors

Adem ÖĞÜT This is me


Ayşe KOCABACAK This is me

Publication Date December 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Issue 23

Cite

APA Öğüt, A. & Kocabacak, A. (2008). Küreselleşme Sürecinde Türk İş Kültüründe Yaşanan Dönüşümün Boyutları . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , (23) , 145-170 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sutad/issue/26267/276723

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi bu belirtilen adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.