PDF EndNote BibTex RIS Cite

XX. Yüzyılın Başlarında Beyşehir Gölü ve 1910-1911 Yılları Büyük Taşkın Hadiseleri

Year 2008, Issue 23, 219 - 262, 01.12.2008

Abstract

Beyşehir Gölü çevresinde tarih öncesi dönemlere ait yerleşimler bulunmakla birlikte yerleşimlerinbüyük bir kısmı Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine tarihlendirilmektedir.Günümüzde Beyşehir Gölü ile bağlantısı bulunan onlarca yerleşim bulunmaktadır. Ancaktarih öncesi dönemlerden bu tarafa Beyşehir Gölü kıyılarında yaşayan halkın hayatı büyükoranda göl sularının kabarıp çekilmesine bağlı kalmıştır. Nitekim daha önceki yüzyıllarda örnekleribulunmasına rağmen 1910–1911 yıllarında Beyşehir Gölü’nde büyük bir taşkın hadisesidaha yaşanmıştır. Söz konusu taşkın Konya Ovası Sulama Projesi çalışmaları kapsamındayürütülen faaliyetlerin etkisiyle meydana gelmiştir. Yaklaşık 2 yıl boyunca devam eden taşkınlarneticesinde Beyşehir, Seydişehir, Bozkır kazalarına bağlı 30’a yakın yerleşim ile KonyaOvası’nda bulunan bazı köylerde 25–30000 dönüm arazi, bağ ve bahçe sular altında kalmıştır.Bu durum bölgede çeşitli çevre sorunları yaşanmasına da neden olmuştur. Beyşehir Gölü doğalrejimine yapılan ilk ciddi müdahale olan Konya Ovası Sulamasının hayata geçirilmesindensonra uygulanan yanlış sulama politikaları nedeniyle göl suları çekilmiş ve özellikle 1990 yılındanitibaren Beyşehir Gölü kuruma tehlikesiyle yüzleşmeye başlamıştır.

Lake Beyşehir in the early 20th century and the 1910–1911 Great Floods

Year 2008, Issue 23, 219 - 262, 01.12.2008

Abstract

In the vicinity of Lake Beyşehir, there are not only traces of pre-historic settlements but also a lot dating from Roman, Byzantian, Seljuk and Ottoman times. Still today, even a good number of settlements relating to Lake Beyşehir stand. However, lives of many people who have existed by the coast of Lake Beyşehir since pre-historic times depend heavily on the rising and falling of the lake waters. Despite the flood disasters which had happened many times before, there was a great flood in 1910-1911. The reason for this disaster was some activities in the Konya Plain Irrigation Project. Because of the floods having happened for two years, about 30 villages in Beyşehir, Seydişehir and Bozkır, and 25-30000 acres of farmland in some other villages in Konya Plain were flooded. That case caused various environmental problems in the region. Due to erroneous watering policies adopted after the Konya Plain Irrigation Project which is the first serious intervention to nature regime of Lake Beyşehir, the lake waters receded, and particularly since 1990, Lake Beyşehir has begun to face the danger of getting dry

Details

Other ID JA29YE69PG
Journal Section Articles
Authors

Hüseyin MUŞMAL This is me

Publication Date December 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Issue 23

Cite

APA Muşmal, H. (2008). XX. Yüzyılın Başlarında Beyşehir Gölü ve 1910-1911 Yılları Büyük Taşkın Hadiseleri . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , (23) , 219-262 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sutad/issue/26267/276724

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi bu belirtilen adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.