PDF EndNote BibTex RIS Cite

Metin Şerhi Geleneği Çerçevesinde Şârihlerin Divan Şiirine Yaklaşımları

Year 2008, Issue 23, 189 - 217, 01.12.2008

Abstract

Metin şerhi geleneğinin ortaya çıkmasında; divan şiirinde kullanılan ortak malzeme, kendinehas imaj ve hayaller, dil, biçimsel özellikler önemli bir yere sahiptir. Şârihler; zaman içindedivan şiirine farklı açılardan yaklaşmış, açıklamalarında amaçlarına uygun yöntemler seçmişlerdir.Bu yöntemler, şârihlerin divan şiirine yükledikleri anlamı göstermesi bakımındanönemlidir. Şârih; dünya görüşüne, bilgisine ve yaşadığı devrin şartlarına göre şiiri incelemişve buna göre şerh etmiştir. Bu yaklaşımların ortaya çıkmasında şârihin, şiire bakış açısınınönemli bir payı vardır. Yazımızın amacı; şârihlerin, klasik dönemden başlayarak günümüzekadar yapılan şerh çalışmalarında, divan şiirine yaklaşım tarzlarını ortaya koymaktır.

The Approaches Of The Interpretators To The Divan Poetry Witenin The Frames Of Text Interpretation Tradition

Year 2008, Issue 23, 189 - 217, 01.12.2008

Abstract

For the contstruction of text interpretation tradition, the common material which was used by divan poetry, its genuine image and dreams, language and its structural features have a greatmagnitute. İnterpretators approached to divan poetry from different perspectives in time, in their explanations they preferred to use methods fitting wite their aims. These methods are important in terms of presentation of the meaning which the interpretators gave to divan poetry. Interpretator studied poems according to his work view, knowledge and the conditions of his age and explained the divan poetry witenin a harmony to tense criteria. In the creation of these criteria the perspective of the interpretator to the poem is of due importance. The aim of our study is to present the approaches of the interpretators in the interpretation studies of interpretators since the classical age.

Details

Other ID JA29YE53TZ
Journal Section Articles
Authors

Hakan YEKBAŞ This is me

Publication Date December 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Issue 23

Cite

APA Yekbaş, H. (2008). Metin Şerhi Geleneği Çerçevesinde Şârihlerin Divan Şiirine Yaklaşımları . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , (23) , 189-217 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sutad/issue/26267/276725

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi bu belirtilen adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.