PDF EndNote BibTex RIS Cite

Birince Kelimesi Üzerine

Year 2008, Issue 23, 99 - 110, 01.12.2008

Abstract

Türkçede “bir” kelimesi pek çok kelime şekli ortaya koyar. “Bir”den oluşturulmuş bu şekillerhem modern hem de tarihî lehçelerde karşımıza çıkmaktadır. Birle/birlen, bir neçe/bir niçe/birnice/birnüçük/birince şekilleri örnek olarak verilebilir.Biz bu çalışmamızda birince kelimesini değerlendirecek ve kelimenin ortaya çıkışını, anlamını,cümledeki görevini belirleyeceğiz.

About Birince Word

Year 2008, Issue 23, 99 - 110, 01.12.2008

Abstract

“Bir” word make a lot of lexical form in Turkish. A lot of form which was made from “bir” is used in both modern and historical dialect. For example birle/birlen, bir neçe/bir niçe/bir nice/ birnüçük/birince etc. We will assess the birince word and determine exposed, mean, function in sentence in this study.

Details

Other ID JA29VT73RG
Journal Section Articles
Authors

Perihan ÖLKER This is me

Publication Date December 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Issue 23

Cite

APA Ölker, P. (2008). Birince Kelimesi Üzerine . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , (23) , 99-110 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sutad/issue/26267/276726

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi bu belirtilen adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.