PDF EndNote BibTex RIS Cite

Divan Şiirinde Şehir Adlarının Tevriyeli Kullanımı Aydın-Tire Örneği

Year 2008, Issue 23, 137 - 144, 01.12.2008

Abstract

Divan şiirinde bazı özel adlar sözün birden çok anlamının bir beyitte kullanımına dayalı tevriyeve iham gibi sanatlara imkân verebilecek biçimde kullanılır. Bostan, Gülistan, Baharistan,Keşşâf, Nigaristan gibi eser adları; Türk, Tatar, Acem, Habeş gibi kavim adları; Çin, Rum,Mısır gibi ülke adları ve Aydın, Tire, Karesi, Karaman gibi şehir adları şiirlerde tevriyeli olaraken çok kullanılan özel adlardır.

Use Of City Names With Tevriye (Pun) in Divan Poem Sample of Aydın-Tire

Year 2008, Issue 23, 137 - 144, 01.12.2008

Abstract

Some special names are used at Divan poem where these names give opportunity the iham and tevriye, basis of which are composed of using the names with alotof meanings at the same complet. Work names, such as, Bostan, Gülistan, Baharistan, Keşşâf, Nigaristan, tribe names, sach as Türk, Tatar, Acem, Habeş, country names such as Çin, Rum, Mısır and city names, such as Aydın, Tire, Karesi, Karaman are the names which are mostly used with tevriye at Divan poem.

Details

Other ID JA29VZ27JR
Journal Section Articles
Authors

İsmet ARIKOĞLU This is me

Publication Date December 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Issue 23

Cite

APA Arıkoğlu, İ. (2008). Divan Şiirinde Şehir Adlarının Tevriyeli Kullanımı Aydın-Tire Örneği . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , (23) , 137-144 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sutad/issue/26267/276727

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi bu belirtilen adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.