PDF EndNote BibTex RIS Cite

Speech Acts In Altai Turkish

Year 2007, Issue 21, 39 - 49, 01.12.2007

Abstract

In this article, the cliches or in other words speech acts which are used as communication habits by Altai Turks, who lives in the region of South Syberia, to express the concepts such as promising, appreciating, apologizing, greeting and approving which symbolize their cultural substructure are stressed.

Altay Türkçesinde Sözeylemler

Year 2007, Issue 21, 39 - 49, 01.12.2007

Abstract

Bu makalede, Güney Sibirya bölgesinde yaşayan Altay Türklerinin kişiler arası iletişimdealışkanlık hâlinde kullandıkları ve onların kültürel alt yapısını temsil eden, söz verme, teşekküretme, özür dileme, selamlaşma, onaylama gibi kavramlar üzerinde durulmuştur.

Details

Other ID JA29ZJ64SV
Journal Section Articles
Authors

Figen Güner DİLEK This is me

Publication Date December 1, 2007
Published in Issue Year 2007, Issue 21

Cite

APA Dilek, F. G. (2007). Altay Türkçesinde Sözeylemler . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , (21) , 39-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sutad/issue/26272/276769

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi bu belirtilen adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.