PDF EndNote BibTex RIS Cite

On Altıncı Yüzyıl Divan Şairi Mânî ve Şiirleri

Year 2007, Issue 21, 1 - 37, 01.12.2007

Abstract

Klâsik Türk edebiyatı alanında yapılan çalışmalar, edebiyat tarihine katkı sağlamak yanında,Türk edebiyatının bu sahasına ait ürünlerin günümüzde anlaşılmasını da sağlamayı amaçlamaktadır.Ayrıca bu çalışmalar, dönemin sosyal hayatını, düşünce ve sanat dünyasını, zevklerinigöstermesi açısından da önemlidir.Bu amaçlarla hazırladığımız makalede; kaynaklarda adı geçmesine rağmen günümüzdetanınmayan on altıncı yüzyıl şairi Mehmed Mânî Çelebi(ö. 1599)’nin hayatı, edebî kişiliğitanıtılarak, tezkirelerden ve mecmualardan tespit ettiğimiz şiirleri verilmektedir. Böylece Türkedebiyatının bugün bilinmeyen bir şahsiyeti daha gün ışığına çıkarılmıştır.

16th Century Classical Turkish Poet Mânî And His Poems

Year 2007, Issue 21, 1 - 37, 01.12.2007

Abstract

Studies conducted in the field of classical Turkish literature aim at contributing to the history of literature besides ensuring an understanding of the works produced in this field of Turkish literature. Moreover, these studies are significant in revealing the social life, the climate of thought and art and tastes prevalent at the time. This article, which we prepared for such purposes, concerns the life of the sixteenth century poet Mehmed Mânî Celebi (d. 1599), unknown to the present world, and his poems we discovered in mecmuas. Thus, an effort was made to shed light on a figure in Turkish literature unknown today thereby contributing to our history of literature.

Details

Other ID JA29ZG66RV
Journal Section Articles
Authors

Semra TUNÇ This is me

Publication Date December 1, 2007
Published in Issue Year 2007, Issue 21

Cite

APA Tunç, S. (2007). On Altıncı Yüzyıl Divan Şairi Mânî ve Şiirleri . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , (21) , 1-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sutad/issue/26272/276772

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi bu belirtilen adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.