PDF EndNote BibTex RIS Cite

Atatürk Devrimlerinin Çin Aydınlarınca Algılanışı ve XX. Yüzyılın İlk Yarısındaki Türkiye-Çin İlişkilerine Yansıması

Year 2007, Issue 21, 105 - 123, 01.12.2007

Abstract

Atatürk önderliğindeki Milli Mücadele’nin ve devrimlerin Çin’de ilgi uyandırması nedeniylebu ülkede Atatürk ve Türkiye ile ilgili birçok kitap yayınlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ileÇin arasında ilk kez 1934 yılında Dostluk Antlaşması imzalanmış, bu antlaşmanın ardındaniki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler gelişmiştir. İki ülke ilişkileri, OsmanlıPadişahı II. Abdülhamit’in bu ülkeye nasihat heyetleri göndermesiyle başlamışsa da Cumhuriyetdönemine kadar resmi bir anlaşma imzalanamamıştır.

Perception Of Atatürk's Reforms By Chinese Intellectuals: Its Reflection On Turkish-Chinese Relations During The First Half Of 20th Century

Year 2007, Issue 21, 105 - 123, 01.12.2007

Abstract

Since the Turkish National Struggle and Revolution under the leadership of K. Atatürk attracted attention, many books about Turkey and Atatürk were published in China.Friendship agreement was first made in 1934 between China and Turkey After the Friendship Agreement, political, economic, and cultural relations enhanced between the two countries. The relations between China and Turkey commenced when Abdülhamit II dispatched counseling committees to this country. But, an official agreement was could not signed until the Republican Period.

Details

Other ID JA29ZM39UH
Journal Section Articles
Authors

Mehmet TEMEL This is me

Publication Date December 1, 2007
Published in Issue Year 2007, Issue 21

Cite

APA Temel, M. (2007). Atatürk Devrimlerinin Çin Aydınlarınca Algılanışı ve XX. Yüzyılın İlk Yarısındaki Türkiye-Çin İlişkilerine Yansıması . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , (21) , 105-123 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sutad/issue/26272/276773

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi bu belirtilen adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.