PDF EndNote BibTex RIS Cite

16. Yüzyıl Şairlerinden Fazlî'nin "Gül ü Bülbül Mesnevisi"ndeki Şahıs Kadrosunun Tasavvufî Açıdan Değerlendirilmesi

Year 2007, Issue 21, 89 - 103, 01.12.2007

Abstract

Bu mesnevide “Gül ile Bülbül” arasında geçen aşk, tasavvufî açıdan ele alınmaktadır. Mesnevidekikahramanların her biri tabiat unsurları arasından seçilmiştir. Gül ile onun etrafındaşekillenen aşklar ve bu aşkların hangi boyutlarda (yüceltici, aşağılatıcı gibi) yaşandığınıngözler önüne serildiği hikayede Gül, benlik kaygısının ön plana çıktığı bir kişiliği temsil etmektedir.Bülbül’ün Gül’e olan aşkı ile bunun neticesindeki ruh haleti ise olayların esas yönünü belirler.

A Sufictic Evaluation Of The Characters Of The Mesnevy “Gul u Bulbul” By Fâzlî 16th. Century Poet

Year 2007, Issue 21, 89 - 103, 01.12.2007

Abstract

In this mesnevy, the love between “Gul u Bulbul” is taken up in a sufistic manner. Each of the characters in the mesnevy has been chosen from the ingredients of nature. In this story, in which loves –that are shaped around the rose- and the dimensions of them (exaltation, humiliation etc.) are expressed, the rose represents a character of having personality concern. The nightingale’s love towards the rose and its mood as a result of this love determines the main direction of the episodes.

Details

Other ID JA29ZM33HN
Journal Section Articles
Authors

H.Gamze DEMİREL This is me
FIRAT ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR.

Publication Date December 1, 2007
Published in Issue Year 2007, Issue 21

Cite

APA Demirel, H. (2007). 16. Yüzyıl Şairlerinden Fazlî'nin "Gül ü Bülbül Mesnevisi"ndeki Şahıs Kadrosunun Tasavvufî Açıdan Değerlendirilmesi . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , (21) , 89-103 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sutad/issue/26272/276775

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi bu belirtilen adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.