PDF EndNote BibTex RIS Cite

Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'ne Karşı Anadolu'nun Akdeniz kıyılarında Aldığı Bazı Tedbirler

Year 2007, Issue 21, 173 - 189, 01.12.2007

Abstract

İtilaf Devletleri Birinci Dünya Savaşı boyunca, güçlü donanmaları sayesinde Anadolu’nunAkdeniz kıyılarını ablukaya alarak, kıyı yerleşim birimleri arasındaki deniz sevkıyatınıengellemişlerdir. Ayrıca önemli gördükleri yerleri savaş gemileri ile bombardıman etmişler,organize ettikleri Rum çetelerini kullanarak sahil kasaba ve köylerine baskınlargerçekleştirmişlerdir. Osmanlı Hükümeti, bunları engellemeye dönük aldığı bazı askerî veidari tedbirlerin yanı sıra bu çalışmada misilleme politikası olarak isimlendirilen biruygulamayı da yürürlüğe koymuştur.

Some Measures Taken By The Ottoman State Against The Entente Powers On The Mediterranean Coasts of The Anatolia During The World War I

Year 2007, Issue 21, 173 - 189, 01.12.2007

Abstract

During the World War I, The Entente Powers blockading the Mediterranean coasts of Anatolia by means of their strong navy, have obstructed the sea dispatching between the settlement places, bombarded the places they considered important and carried out raids to the coast towns and villages by using the Greek gangs which they have organized. Ottoman government, in addition to some military and administrative measures to stop these attempts, it has also brought a practice into force which is called “retaliation policy” in this study.

Details

Other ID JA29ZT46GE
Journal Section Articles
Authors

Kerim SARIÇELİK This is me

Publication Date December 1, 2007
Published in Issue Year 2007, Issue 21

Cite

APA Sarıçelik, K. (2007). Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'ne Karşı Anadolu'nun Akdeniz kıyılarında Aldığı Bazı Tedbirler . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , (21) , 173-189 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sutad/issue/26272/276776

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi bu belirtilen adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.