PDF EndNote BibTex RIS Cite

Türkiye Selçukluları Devrinde Niğde Vilâyetinin Alt Birimleri ve Sınırları

Year 2007, Issue 21, 125 - 133, 01.12.2007

Abstract

Bu çalışmada Niğde vilâyetinin Selçuklular devrindeki alt birimleri ile sınırları ele alınmıştır.Ancak, temel kaynaklar günümüze gelemediği için konuyu ayrıntılı bir şekilde ortaya koymakoldukça güçtür. Bu sebeple konu vakayinâmelerdeki kayıtlardan hareketle incelenmeyeçalışılmıştır. İbn Bibi ve Aksarayî’nin eserlerinden Niğde’nin Lü’lü’e ve Andugı ismindeki ikialt birimi ile Aksaray ve Kayseri hududu hakkında bazı bilgiler elde edilmekte ise de bunlar dakonunun ancak küçük bir bölümüne ışık tutmaktadır.

The Borders And Sub-Administrativa Units Of The Niğde Province During The Seljuks Of Turkey

Year 2007, Issue 21, 125 - 133, 01.12.2007

Abstract

In this study, the sub units and the boarders of the Niğde province in the Seljuks period is mentioned. However, to reveal the subject thoroughly is rather difficult since the main sources haven’t reached up to now. Therefore, the subject is tried to be examined thorough the records in the chronicles. Although some knowledge about Lü’lü’e and Andugı, which are two subunits of Niğde, and the frontier between Aksaray and Kayseri is achieved through the works of İbn Bibi and Aksarayî, this sheds light only to a little part of the problem

Details

Other ID JA29ZN65HH
Journal Section Articles
Authors

Ahmet AKŞİT This is me

Publication Date December 1, 2007
Published in Issue Year 2007, Issue 21

Cite

APA Akşit, A. (2007). Türkiye Selçukluları Devrinde Niğde Vilâyetinin Alt Birimleri ve Sınırları . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , (21) , 125-133 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sutad/issue/26272/276777

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi bu belirtilen adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.