PDF EndNote BibTex RIS Cite

Osmanlı Telif Hukuku İle İlgili Mevzuat

Year 2007, Issue 21, 191 - 234, 01.12.2007

Abstract

Çalışmada ülkemizde telif hukukunun 157 yıllık bir geçmişi olduğu gerçeği ortaya çıkartılmayaçalışılmış; ülkemize telif hakları kavramının ilk olarak 1850 tarihli Encümen-i Daniş Nizamnamesiile girdiği, Osmanlı Devleti’nde telif haklarına dair ilk ana mevzuatın 1857 tarihliTelif Nizamnamesi olduğu, 1870 yılında Telif Nizamnamesi’ni tamamlar şekilde Telif ve TercümeNizamnamesi yürürlüğe konulduğu, Osmanlı Devleti’nde telif haklarına dair ikinci anamevzuatın 1910 tarihli Hakk-ı Telif Kanunu olduğu ortaya konulmuştur.

Legislation On Ottoman Copyright Law

Year 2007, Issue 21, 191 - 234, 01.12.2007

Abstract

In this study the age of copyright law in Turkey is 157 years is determined and, the fact that copyright as a term has entered in our country in the year 1850 with Statute of Encümen-i Danis, the first legal text on copyright is Statute of Copyright dated 1857, Statute of Copyright and Translation dated 1870 is compensatory legal text of Statute of Copyright, the second legal text on copyright is Code of Copyright dated 1910 is determined.

Details

Other ID JA29ZU87HK
Journal Section Articles
Authors

Diren ÇAKMAK This is me

Publication Date December 1, 2007
Published in Issue Year 2007, Issue 21

Cite

APA Çakmak, D. (2007). Osmanlı Telif Hukuku İle İlgili Mevzuat . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , (21) , 191-234 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sutad/issue/26272/276778

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi bu belirtilen adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.