Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Dede Korkut Kitabı, Dresden Nüshasının “Giriş” Bölümü (Metnin Transkripsiyonu ve Açıklama Notları)

Year 2007, Issue 21, 345 - 351, 01.12.2007

Abstract

Dede Korkut Hikâyeleri üzerinde pek çok araştırmacı çalışmıştır. Bunlara bir yenisi eklenmiştir:O. F. Sertkaya'nın "Dede Korkut Kitabı, Dresden Nüshasının "Giriş" Bölümü. Bu makaleyleonun bu eseri tanıtılmış ve bazı hususlar hakkında görüşlerimiz belirtilmiştir.

Dede Korkut Book, Introduction Part Of Dresden Copy (Transcription Of Text And Paraphrase Notes)

Year 2007, Issue 21, 345 - 351, 01.12.2007

Abstract

A lot of analysts have studied on Dede Korkut Stories. A new study has been added to these: O. F. Sertkaya's "Dede Korkut Book, introduction part of Dresden Copy. With this article his work is introduced and our idea about some subjects is remarked.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Anthropology
Other ID JA32AE52NB
Journal Section Articles
Authors

Süleyman ALİYARLI This is me

Publication Date December 1, 2007
Published in Issue Year 2007, Issue 21

Cite

APA Aliyarlı, S. (2007). Dede Korkut Kitabı, Dresden Nüshasının “Giriş” Bölümü (Metnin Transkripsiyonu ve Açıklama Notları) . Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , (21) , 345-351 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sutad/issue/26272/276779

Değerli Akademisyenler,

Dergimizin yazı gönderi süreçleri hâlen kullanmakta olduğumuz sistem (http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad) üzerinden yürütülmektedir. Lütfen makalelerinizi bu belirtilen adrese gönderiniz. DergiPark UDS üzerinden makale gönderimi yapmayınız. DergiPark sistemimizde sadece arşiv hizmeti verilmektedir.