Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1303-9369 | e-ISSN 2687-6299 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Bilim ve Sanat Vakfı | https://www.talid.org


The next issues will be on Cinema Studies in Turkey and Communication Studies in Turkey. Besides, you can submit your literature review, review-article, and reviews on any other themes related to the Turkish Studies. 

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi is a biannual (in June and December), refereed academic journal. TALİD embraces an established field in each issue and presents the existing literature on that field. The journal accepts academic articles especially literature review articles, theses and dissertations and book reviews in humanities and social sciences both in Turkish and English. Abstracts of the articles are given both in Turkish and English at the end of each article. At each issue the journal focuses on a specific topic of Turkish studies. Each issue of the journal includes also an interview with a leading scholar in the field (according to the topic of the issue). TALID has presented a supplement at the end of each issue until its 33th issue. These supplements contained the contents of the national and international periodicals that are related to Turkish/Near East/Middle Eastern Studies, published within the past six months.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi

ISSN 1303-9369 | e-ISSN 2687-6299 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Bilim ve Sanat Vakfı | https://www.talid.org
Cover Image


The next issues will be on Cinema Studies in Turkey and Communication Studies in Turkey. Besides, you can submit your literature review, review-article, and reviews on any other themes related to the Turkish Studies. 

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi is a biannual (in June and December), refereed academic journal. TALİD embraces an established field in each issue and presents the existing literature on that field. The journal accepts academic articles especially literature review articles, theses and dissertations and book reviews in humanities and social sciences both in Turkish and English. Abstracts of the articles are given both in Turkish and English at the end of each article. At each issue the journal focuses on a specific topic of Turkish studies. Each issue of the journal includes also an interview with a leading scholar in the field (according to the topic of the issue). TALID has presented a supplement at the end of each issue until its 33th issue. These supplements contained the contents of the national and international periodicals that are related to Turkish/Near East/Middle Eastern Studies, published within the past six months.

Volume 18 - Issue 36 - Dec 17, 2020
 1. Türk Sineması’nın Tarihine Genel Bir Bakış
  Pages 401 - 424
  Barış SAYDAM
 2. 1970’lı Yıllarda Türkiye’de İktidar ve Sinema İlişkileri
  Pages 495 - 528
  Yalçın LÜLECİ
 3. Türkiye’de Belgesel Sinemanın Kısa Bir Tarihçesi
  Pages 529 - 542
  Peyami ÇELİKCAN
 4. Dönemini Sallayan Yönetmenler ve Filmleri Geçip Giderken Neden Hâlâ Metin Erksan ve Lütfi Akad Sineması Konuşuluyor?
  Pages 671 - 682
  Kurtuluş KAYALI
 5. Cinematic Geography of the Countryside, Childhood, and Nostalgia: Remembering Ahmet Uluçay in the Age of Oblivion
  Pages 683 - 698
  Sertaç T. DEMİR
 6. Türkiye'de Sinema Bölümlerinin İlk 10 Yılı (1982-1992) ve Film Çalışmalarının Yönelimleri
  Pages 713 - 732
  Yusuf Ziya GÖKÇEK
 7. Seçil Büker ile Türkiye’de Sinema Çalışmaları Üzerine Söyleşi
  Pages 633 - 642
  Seçil BÜKER
 8. Türkiye’de Sinema Tarihyazımının Gelişim Süreci
  Pages 425 - 472
  Barış SAYDAM
 9. Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Sinema Üzerine Yapılmış Tarih ve Tarihyazımı Çalışmalarına İlişkin Bir Literatür Değerlendirmesi (1946 – 2020)
  Pages 473 - 494
  Nezih ERDOĞAN
 10. Türkiye’de Korku Sineması Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 543 - 582
  Ozan ÖZPAY
 11. Türkiye Sinemasında Uyarlamalara Genel Bir Bakış
  Pages 583 - 592
  Zeynep ÇETİN ERUS
 12. Türkiye Sinema Mekânları, Seyir ve Seyirci Araştırmaları Bibliyografyası: Yaklaşımlar, Kaynaklar ve Yöntemler
  Pages 593 - 692
  Aydın ÇAM, İlke ŞANLIER YÜKSEL
 13. Auteur Sinema Bağlamında Türkiye’de Yönetmen Sineması Kitapları Literatürü: Bir Tasnif Denemesi
  Pages 643 - 670
  Havva YILMAZ
 14. Türkiye’de Sinemanın Öncü Girişimcileri: İpekçiler
  Pages 699 - 712
  Özge ÖZYILMAZ
 15. Batılı Dergilerde Erken Dönem Türk ve Balkan Sineması
  Pages 733 - 748
  Savaş ARSLAN
 16. Hayal Perdesi Sinema Dergisi’ne Tarihsel Bir Bakış
  Pages 749 - 772
  Koray SEVİNDİ
 17. Dijital Beşerî Bilimler ve Türkiye Araştırmaları: Bir Literatür Değerlendirmesi
  Pages 773 - 796
  Fatma ALADAĞ
 18. Türkçede Kötülük Sorunu ve Teodiseye Dair Bibliyografya - Analitik Açıdan Bir Değerlendirme-
  Pages 797 - 860
  Hakan HEMŞİNLİ