Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1303-9369 | e-ISSN 2687-6299 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Bilim ve Sanat Vakfı | https://www.talid.org


The next issues will be on Cinema Studies in Turkey and Communication Studies in Turkey. Besides, you can submit your literature review, review-article, and reviews on any other themes related to the Turkish Studies. 

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi is a biannual (in June and December), refereed academic journal. TALİD embraces an established field in each issue and presents the existing literature on that field. The journal accepts academic articles especially literature review articles, theses and dissertations and book reviews in humanities and social sciences both in Turkish and English. Abstracts of the articles are given both in Turkish and English at the end of each article. At each issue the journal focuses on a specific topic of Turkish studies. Each issue of the journal includes also an interview with a leading scholar in the field (according to the topic of the issue). TALID has presented a supplement at the end of each issue until its 33th issue. These supplements contained the contents of the national and international periodicals that are related to Turkish/Near East/Middle Eastern Studies, published within the past six months.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi

ISSN 1303-9369 | e-ISSN 2687-6299 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Bilim ve Sanat Vakfı | https://www.talid.org
Cover Image


The next issues will be on Cinema Studies in Turkey and Communication Studies in Turkey. Besides, you can submit your literature review, review-article, and reviews on any other themes related to the Turkish Studies. 

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi is a biannual (in June and December), refereed academic journal. TALİD embraces an established field in each issue and presents the existing literature on that field. The journal accepts academic articles especially literature review articles, theses and dissertations and book reviews in humanities and social sciences both in Turkish and English. Abstracts of the articles are given both in Turkish and English at the end of each article. At each issue the journal focuses on a specific topic of Turkish studies. Each issue of the journal includes also an interview with a leading scholar in the field (according to the topic of the issue). TALID has presented a supplement at the end of each issue until its 33th issue. These supplements contained the contents of the national and international periodicals that are related to Turkish/Near East/Middle Eastern Studies, published within the past six months.

Volume 18 - Issue 35 - Jun 18, 2020
 1. Çevre Sorunlarına Türk Coğrafyacıların Yaklaşımları ve Bu Alanda Yapılmış Olan Çalışmalar
  Pages 5 - 45
  Nuriye GARİPAĞAOĞLU
 2. Türkiye’de Bitki Coğrafyası Araştırmaları
  Pages 47 - 75
  Nurten GÜNAL
 3. Türkiye’de Jeomorfoloji’nin Tarihi ve Jeomorfoloji Çalışmaları (1923-2018)
  Pages 77 - 98
  Ahmet ERTEK
 4. Türkiye’de Klimatoloji Araştırmaları
  Pages 99 - 142
  Nurten GÜNAL
 5. Türkiye’de Coğrafya Eğitimi Alanında Yayımlanan Makalelere İlişkin Bir Literatür Değerlendirmesi (1923-2018)
  Pages 143 - 161
  Abdullah TÜRKER , Bülent AKSOY
 6. Türkiye’de Coğrafya Sözlükleri Literatürü
  Pages 163 - 180
  Cemalettin ŞAHİN
 7. Türkiye’de Akademik Coğrafya Dergileri
  Pages 181 - 196
  Cemalettin ŞAHİN
 8. Türkiye’de Coğrafya Literatürünün Gelişmesinde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü’nün Rolü ve Önemi
  Pages 215 - 254
  Ali ÖZÇAĞLAR
 9. Mesleki Bir Yapı: Türk Coğrafya Kurumu; Akademik Faaliyetleri ve Türk Coğrafyasına Katkıları
  Pages 255 - 277
  Ahmet ERTEK
 10. Bilim ve Kültür İnsanı Prof. Dr. Ahmet Necdet Sözer’in Meslek Yaşamı ve Türkiye Coğrafyasına Katkıları
  Pages 279 - 286
  Asaf KOÇMAN
 11. Jeomorfoloji Dergisi, Coğrafya Bilimine Katkısı ve Dizini
  Pages 287 - 324
  Ebubekir KARAKOCA , Harun TUNÇEL
 12. Marmara Coğrafya Dergisi’nin Coğrafya Disiplinine Literatür Bağlamında Katkısı
  Pages 325 - 346
  Mehmet ÜNLÜ
 13. Yeryuvarı ve İnsan Dergisi ve Coğrafya Açısından Önemi
  Pages 347 - 399
  Esra TUNÇEL , Harun TUNÇEL