Research Article
BibTex RIS Cite

Velilere Göre Proje Anadolu İmam Hatip Liselerindeki Din Eğitimi (İstanbul Örneği)

Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 154 - 176, 31.12.2023

Abstract

Ülkemizde din eğitimini örgün eğitim kapsamında veren kurumlardan biri imam hatip liseleridir. İmam hatip liseleri açıldıkları günden itibaren amaçları, müfredatı, öğrenci sayıları, toplum içindeki statüsü, mezunlarının mesleki yönelim ve istihdamları gibi konularda sık sık tartışma konusu olmuştur. Söz konusu tartışma konularına son yıllarda bu okullarda verilen din eğitiminin de dahil olduğu görülmektedir. İmam hatip liselerindeki din eğitiminin niteliğini araştırmak üzerine yapılan bu çalışmada, velilerin bu okullarda verilen din eğitimine dair görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, çocuğu Kartal, Kadıköy veya Üsküdar Proje Anadolu İmam Hatip Liselerinden birinde öğrenim gören ve kendisi de herhangi bir imam hatip lisesinde öğretmenlik yapmış/yapmakta olan toplam 30 veli ile mülakat yapmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara çocuklarını neden imam hatip liselerine gönderdikleri, bu okullardan beklentilerinin neler olduğu ve bunların ne düzeyde karşılandığı, okullarda verilen din eğitiminin öğrencilerin hayatında ne derece etkili olduğu gibi sorular yöneltilmiştir. Çalışmada yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılmış; elde edilen veriler betimsel yöntemle analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda velilerin proje Anadolu İmama Hatip Liselerinde verilen din eğitimi ile ilgili görüşlerinin genel olarak olumlu olduğu tespit edilmişse de bu okullarda verilen din eğitiminin akademik eğitime göre ikinci planda kaldığı gibi görüşlerin de var olduğu görülmüştür.

References

 • Altıntaş, E. (2016). Öğrencilerde İmam-Hatip Lisesi Algısı (Batman Örneği) (Yüksek lisans tezi, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum).
 • Altıntaş, M. E. (2017). Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Olan Proje İmam Hatip Liselerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri- Nitel Bir Araştırma. Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları kitabı içinde (s. 47-63). Malatya: İnönü Üniversitesi Yayınevi.
 • Aşlamacı, İ. (2017). Öğrenci ve Öğretmenlerine Göre İmam-Hatip Liseleri Profiller, Algılar, Memnuniyet, Aidiyet, İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi.
 • Aşlamacı, İ. (2017). İmam Hatip Liselerindeki Din Eğitiminin Niteliğini Etkileyen Sorunlar: Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Araştırma. Turkish Studies, 12/10, 49-80.
 • Aşlamacı, İ. & Eker, E. (2017). İmam-Hatip Lisesi Öğrenci Velilerinin Çocuklarının Eğitimine Katılım Durumları: Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Araştırma. Talim: Journal of Education in Muslim Societies and Communities, 1/2, 153-185.
 • Aşlamacı, İ. (2017). Din Eğitimi ve Uygulamalarında Ak Partinin 15 Yılı. Ak Partinin 15 Yılı kitabı içinde. İstanbul: Seta Kitapları.
 • Çarpar, M. C. (2020). Sosyolojide İki Niteliksel Desen: Fenomenolojik ve Etnografik Araştırma. The Journal of Social Science, 4/8, 689-704.
 • Karaman, D. (2021). Yöneticilerine Göre Anadolu İmam Hatip Liselerindeki Program Çeşitliliği ve Proje Okul Uygulamasının Değerlendirilmesi. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 11, 11-38.
 • Karasubaşı, Ö. A. (2020). Öğrenci Ve Mezunlarının Perspektifinden İmam Hatip Liselerinin Değerlendirilmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 18/39, 65-105.
 • Karateke, T. (2010). İmam-Hatip Lisesi Öğrencilerinin Sorun ve Beklentileri (Batman İli Örneği) (Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ).
 • Kaya, M. & Bilgü, A. H. & Kuşakçı, S. (2020). İmam Hatip Liseleri Üzerine Kapsamlı Bir Literatür Taraması. Talim: Journal of Education in Muslim Societies and Communities, 4/1, 79-113.
 • Kaymakcan, R. & Aşlamacı, İ. (2011). İmam Hatip Liseleri Üzerine Bibliyografik Bir İnceleme. Değerler Eğitimi Dergisi, 9/22, 71-101.
 • Kuşçu, T. B. (2016). Velilerin Çocuklarını İmam-Hatip Liselerine Gönderme Nedenleri ve Beklentileri (Gaziantep-İslahiye Örneği) (Yüksek lisans tezi, Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kahramanmaraş).
 • Özdemir, Ş. & Karateke, T. (2018). Öğrencilerin İmam Hatip Liselerini Tercih Etme Nedenleri (Elazığ Örneği). On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 45, 5-33.
 • Parmaksızoğlu, İ. (1966). Türkiye’de Din Eğitimi. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Sarı, M. (2019). İmam Hatip Liselerini Tercih Eden Öğrenci ve Velilerin Beklentileri ve Bu Beklentilerin Karşılanma Düzeyi (İstanbul/Pendik Örneği) (Yüksek lisans tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara).
 • Subaşı, M. & Okumuş, K. (2017). Bir Araştırma Yöntemi Olarak Durum Çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (2), 419-426.
 • Tarhan, H. (2021). Proje İmam Hatip Liselerinin Öğrenci, Öğretmen ve İdareci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ).
 • Tarhan, H. & Karateke, T. (2021). Proje Anadolu İmam Hatip Liselerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 12 (2), 481-516.
 • Ünsür, A. (1995). Kuruluşundan Günümüze İmam Hatip Liseleri. İstanbul: Önder Yayınları.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zengin, M. & Karaman, D. (2020). Öğrencilerin Proje Anadolu İmam Hatip Liselerini Tercih Nedenleri ve Mesleki Eğilimleri. ilted: İlahiyat Tetkikleri Dergisi, 54, 403-431.

مشروع بحسب التربية الدينية لأولياء الأمور في مدارس الأناضول الثانوية للإمام الخطيب (مثال اسطنبول)

Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 154 - 176, 31.12.2023

Abstract

إحدى المؤسسات التي تقدم التعليم الديني في نطاق التعليم الرسمي في بلدنا هي مدارس الإمام الخطيب الثانوية. منذ يوم افتتاحها ، كانت مدارس الإمام الخطيب الثانوية موضوع نقاش في كثير من الأحيان حول قضايا مثل أهدافها ، ومناهجها ، وعدد الطلاب ، والمكانة في المجتمع ، والتوجيه المهني وتوظيف خريجيها. يُلاحظ أن التربية الدينية المقدمة في هذه المدارس في السنوات الأخيرة قد تم تضمينها في مواضيع المناقشة المعنية. في هذه الدراسة التي أجريت للتحقيق في جودة التعليم الديني في ثانوية الإمام خطيب ، هدفت إلى تحديد آراء أولياء الأمور حول التربية الدينية المقدمة في هذه المدارس. تم إجراء الدراسة من خلال مقابلة ما مجموعه 30 من الآباء الذين يدرس أطفالهم في إحدى مدارس كارتال أو كاديكوي أو أوسكودار بروجي أنادولو إمام خطيب الثانوية والذين قاموا بالتدريس / يقومون بالتدريس في أي مدرسة ثانوية للإمام خطيب. تم طرح أسئلة على المشاركين مثل لماذا يرسلون أطفالهم إلى ثانوية الإمام خطيب ، وما هي توقعاتهم من هذه المدارس وإلى أي مدى يتم تلبيتها ، ومدى فعالية التعليم الديني المقدم في المدارس في حياة الطلاب. تم استخدام نموذج مقابلة شبه منظم في الدراسة ؛ تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها بالطريقة الوصفية. نتيجة للدراسة ، على الرغم من أنه تم تحديد آراء أولياء الأمور حول التعليم الديني المقدم في مشروع مدارس الأناضول للإمام الخطيب الثانوية بشكل عام ، كانت هناك أيضًا آراء بأن التعليم الديني المقدم في هذه المدارس كان ثانويًا حتى التعليم الأكاديمي.

References

 • Altıntaş, E. (2016). Öğrencilerde İmam-Hatip Lisesi Algısı (Batman Örneği) (Yüksek lisans tezi, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum).
 • Altıntaş, M. E. (2017). Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Olan Proje İmam Hatip Liselerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri- Nitel Bir Araştırma. Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları kitabı içinde (s. 47-63). Malatya: İnönü Üniversitesi Yayınevi.
 • Aşlamacı, İ. (2017). Öğrenci ve Öğretmenlerine Göre İmam-Hatip Liseleri Profiller, Algılar, Memnuniyet, Aidiyet, İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi.
 • Aşlamacı, İ. (2017). İmam Hatip Liselerindeki Din Eğitiminin Niteliğini Etkileyen Sorunlar: Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Araştırma. Turkish Studies, 12/10, 49-80.
 • Aşlamacı, İ. & Eker, E. (2017). İmam-Hatip Lisesi Öğrenci Velilerinin Çocuklarının Eğitimine Katılım Durumları: Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Araştırma. Talim: Journal of Education in Muslim Societies and Communities, 1/2, 153-185.
 • Aşlamacı, İ. (2017). Din Eğitimi ve Uygulamalarında Ak Partinin 15 Yılı. Ak Partinin 15 Yılı kitabı içinde. İstanbul: Seta Kitapları.
 • Çarpar, M. C. (2020). Sosyolojide İki Niteliksel Desen: Fenomenolojik ve Etnografik Araştırma. The Journal of Social Science, 4/8, 689-704.
 • Karaman, D. (2021). Yöneticilerine Göre Anadolu İmam Hatip Liselerindeki Program Çeşitliliği ve Proje Okul Uygulamasının Değerlendirilmesi. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 11, 11-38.
 • Karasubaşı, Ö. A. (2020). Öğrenci Ve Mezunlarının Perspektifinden İmam Hatip Liselerinin Değerlendirilmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 18/39, 65-105.
 • Karateke, T. (2010). İmam-Hatip Lisesi Öğrencilerinin Sorun ve Beklentileri (Batman İli Örneği) (Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ).
 • Kaya, M. & Bilgü, A. H. & Kuşakçı, S. (2020). İmam Hatip Liseleri Üzerine Kapsamlı Bir Literatür Taraması. Talim: Journal of Education in Muslim Societies and Communities, 4/1, 79-113.
 • Kaymakcan, R. & Aşlamacı, İ. (2011). İmam Hatip Liseleri Üzerine Bibliyografik Bir İnceleme. Değerler Eğitimi Dergisi, 9/22, 71-101.
 • Kuşçu, T. B. (2016). Velilerin Çocuklarını İmam-Hatip Liselerine Gönderme Nedenleri ve Beklentileri (Gaziantep-İslahiye Örneği) (Yüksek lisans tezi, Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kahramanmaraş).
 • Özdemir, Ş. & Karateke, T. (2018). Öğrencilerin İmam Hatip Liselerini Tercih Etme Nedenleri (Elazığ Örneği). On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 45, 5-33.
 • Parmaksızoğlu, İ. (1966). Türkiye’de Din Eğitimi. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Sarı, M. (2019). İmam Hatip Liselerini Tercih Eden Öğrenci ve Velilerin Beklentileri ve Bu Beklentilerin Karşılanma Düzeyi (İstanbul/Pendik Örneği) (Yüksek lisans tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara).
 • Subaşı, M. & Okumuş, K. (2017). Bir Araştırma Yöntemi Olarak Durum Çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (2), 419-426.
 • Tarhan, H. (2021). Proje İmam Hatip Liselerinin Öğrenci, Öğretmen ve İdareci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ).
 • Tarhan, H. & Karateke, T. (2021). Proje Anadolu İmam Hatip Liselerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 12 (2), 481-516.
 • Ünsür, A. (1995). Kuruluşundan Günümüze İmam Hatip Liseleri. İstanbul: Önder Yayınları.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zengin, M. & Karaman, D. (2020). Öğrencilerin Proje Anadolu İmam Hatip Liselerini Tercih Nedenleri ve Mesleki Eğilimleri. ilted: İlahiyat Tetkikleri Dergisi, 54, 403-431.

Religious Education in Imam Hatip High Schools According to Parents (Istanbul Example)

Year 2023, Volume: 7 Issue: 2, 154 - 176, 31.12.2023

Abstract

One of the institutions that provide religious education within the scope of formal education in our country is imam hatip high schools. Since the day they were opened, imam hatip high schools have often been the subject of discussion on issues such as their aims, curriculum, number of students, status in the society, professional orientation and employment of their graduates. It is seen that the religious education given in these schools in recent years has been included in the discussion topics in question. In this study, which was conducted to investigate the quality of religious education in Imam hatip high schools, it was aimed to determine the views of parents on religious education given in these schools. The study was carried out by interviewing a total of 30 parents, whose children are studying in one of Kartal, Kadıköy or Üsküdar Project Anatolian Imam Hatip High Schools and who have taught/is teaching at any imam hatip high school. The participants were asked questions such as why they send their children to imam hatip high schools, what their expectations are from these schools and to what extent they are met, and how effective the religious education given in schools is in the lives of students. A semi-structured interview form was used in the study; The obtained data were analyzed by descriptive method. As a result of the study, it was determined that the opinions of the parents about the religious education given in the project Anatolian imam hatip high schools were generally positive, but there were opinions that the religious education given in these schools was secondary to the academic education.

References

 • Altıntaş, E. (2016). Öğrencilerde İmam-Hatip Lisesi Algısı (Batman Örneği) (Yüksek lisans tezi, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum).
 • Altıntaş, M. E. (2017). Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Olan Proje İmam Hatip Liselerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri- Nitel Bir Araştırma. Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları kitabı içinde (s. 47-63). Malatya: İnönü Üniversitesi Yayınevi.
 • Aşlamacı, İ. (2017). Öğrenci ve Öğretmenlerine Göre İmam-Hatip Liseleri Profiller, Algılar, Memnuniyet, Aidiyet, İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi.
 • Aşlamacı, İ. (2017). İmam Hatip Liselerindeki Din Eğitiminin Niteliğini Etkileyen Sorunlar: Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Araştırma. Turkish Studies, 12/10, 49-80.
 • Aşlamacı, İ. & Eker, E. (2017). İmam-Hatip Lisesi Öğrenci Velilerinin Çocuklarının Eğitimine Katılım Durumları: Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Dayalı Nitel Bir Araştırma. Talim: Journal of Education in Muslim Societies and Communities, 1/2, 153-185.
 • Aşlamacı, İ. (2017). Din Eğitimi ve Uygulamalarında Ak Partinin 15 Yılı. Ak Partinin 15 Yılı kitabı içinde. İstanbul: Seta Kitapları.
 • Çarpar, M. C. (2020). Sosyolojide İki Niteliksel Desen: Fenomenolojik ve Etnografik Araştırma. The Journal of Social Science, 4/8, 689-704.
 • Karaman, D. (2021). Yöneticilerine Göre Anadolu İmam Hatip Liselerindeki Program Çeşitliliği ve Proje Okul Uygulamasının Değerlendirilmesi. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 11, 11-38.
 • Karasubaşı, Ö. A. (2020). Öğrenci Ve Mezunlarının Perspektifinden İmam Hatip Liselerinin Değerlendirilmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 18/39, 65-105.
 • Karateke, T. (2010). İmam-Hatip Lisesi Öğrencilerinin Sorun ve Beklentileri (Batman İli Örneği) (Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ).
 • Kaya, M. & Bilgü, A. H. & Kuşakçı, S. (2020). İmam Hatip Liseleri Üzerine Kapsamlı Bir Literatür Taraması. Talim: Journal of Education in Muslim Societies and Communities, 4/1, 79-113.
 • Kaymakcan, R. & Aşlamacı, İ. (2011). İmam Hatip Liseleri Üzerine Bibliyografik Bir İnceleme. Değerler Eğitimi Dergisi, 9/22, 71-101.
 • Kuşçu, T. B. (2016). Velilerin Çocuklarını İmam-Hatip Liselerine Gönderme Nedenleri ve Beklentileri (Gaziantep-İslahiye Örneği) (Yüksek lisans tezi, Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kahramanmaraş).
 • Özdemir, Ş. & Karateke, T. (2018). Öğrencilerin İmam Hatip Liselerini Tercih Etme Nedenleri (Elazığ Örneği). On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 45, 5-33.
 • Parmaksızoğlu, İ. (1966). Türkiye’de Din Eğitimi. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Sarı, M. (2019). İmam Hatip Liselerini Tercih Eden Öğrenci ve Velilerin Beklentileri ve Bu Beklentilerin Karşılanma Düzeyi (İstanbul/Pendik Örneği) (Yüksek lisans tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara).
 • Subaşı, M. & Okumuş, K. (2017). Bir Araştırma Yöntemi Olarak Durum Çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (2), 419-426.
 • Tarhan, H. (2021). Proje İmam Hatip Liselerinin Öğrenci, Öğretmen ve İdareci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ).
 • Tarhan, H. & Karateke, T. (2021). Proje Anadolu İmam Hatip Liselerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 12 (2), 481-516.
 • Ünsür, A. (1995). Kuruluşundan Günümüze İmam Hatip Liseleri. İstanbul: Önder Yayınları.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zengin, M. & Karaman, D. (2020). Öğrencilerin Proje Anadolu İmam Hatip Liselerini Tercih Nedenleri ve Mesleki Eğilimleri. ilted: İlahiyat Tetkikleri Dergisi, 54, 403-431.
There are 22 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Emine Keskiner 0000-0003-1647-2857

Sena Ay 0009-0008-1382-7863

Publication Date December 31, 2023
Acceptance Date September 8, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA Keskiner, E., & Ay, S. (2023). Velilere Göre Proje Anadolu İmam Hatip Liselerindeki Din Eğitimi (İstanbul Örneği). Talim, 7(2), 154-176.

17973    17974    İLAHİYAT ATIF DİZİNİ  20831