Talim
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2587-1927 | e-ISSN 2630-5887 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Önder İmam Hatipliler Derneği |


Talim: Journal of Education in Muslim Societies and Communities, akademik ve hakemli bir dergidir.

Talim’de, Müslüman toplumlarda ve topluluklarda din eğitimi odaklı ve bu konuyu disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır. Bu çerçevede Talim’de; (i) İslam din eğitimini; eğitim, pedagoji, felsefe, teoloji, etik, hukuk, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, kültür, sanat, antropoloji ve siyaset bilimi bağlamında ele alan; (ii) özgün kuramsal ve kavramsal açılımlarla genişleten; (iii) farklı/yeni araştırma yöntemleriyle inceleyen; (iv) farklı ülkeler bağlamında karşılaştırmalı bir şekilde sunan yazılara yer verilmektedir.

Bu kapsamda özellikle şu konulara öncelik tanınmaktadır:

 • Maneviyat eğitimi, ahlak eğitimi, değerler eğitimi ve karakter eğitimi
 • Dinî kimliğin oluşumunda ve aktarımında eğitim kurumlarının yeri ve işlevi
 • Özel ya da kamuya ait eğitim kurumlarının tüm kademelerinde eğitim uygulamaları
 • İslam din eğitimine yönelik modern ve geleneksel modeller, yönelimler ve yöntemler
 • Okul dışı topluluklarda ve ortamlarda İslam din eğitimi
 • İmam Hatip okullarını ilgilendiren tüm konular
 • Müslüman toplumlarda ve topluluklarda İslam din eğitimi politikaları

Talim’de nitelikli, özgün, kuramsal ve uygulamalı araştırmaların yanı sıra, değerlendirmeler de yayımlanmaktadır.

Talim

ISSN 2587-1927 | e-ISSN 2630-5887 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Önder İmam Hatipliler Derneği |
Kapak Resmi


Talim: Journal of Education in Muslim Societies and Communities, akademik ve hakemli bir dergidir.

Talim’de, Müslüman toplumlarda ve topluluklarda din eğitimi odaklı ve bu konuyu disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır. Bu çerçevede Talim’de; (i) İslam din eğitimini; eğitim, pedagoji, felsefe, teoloji, etik, hukuk, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, kültür, sanat, antropoloji ve siyaset bilimi bağlamında ele alan; (ii) özgün kuramsal ve kavramsal açılımlarla genişleten; (iii) farklı/yeni araştırma yöntemleriyle inceleyen; (iv) farklı ülkeler bağlamında karşılaştırmalı bir şekilde sunan yazılara yer verilmektedir.

Bu kapsamda özellikle şu konulara öncelik tanınmaktadır:

 • Maneviyat eğitimi, ahlak eğitimi, değerler eğitimi ve karakter eğitimi
 • Dinî kimliğin oluşumunda ve aktarımında eğitim kurumlarının yeri ve işlevi
 • Özel ya da kamuya ait eğitim kurumlarının tüm kademelerinde eğitim uygulamaları
 • İslam din eğitimine yönelik modern ve geleneksel modeller, yönelimler ve yöntemler
 • Okul dışı topluluklarda ve ortamlarda İslam din eğitimi
 • İmam Hatip okullarını ilgilendiren tüm konular
 • Müslüman toplumlarda ve topluluklarda İslam din eğitimi politikaları

Talim’de nitelikli, özgün, kuramsal ve uygulamalı araştırmaların yanı sıra, değerlendirmeler de yayımlanmaktadır.