Talim
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2587-1927 | e-ISSN 2630-5887 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Önder İmam Hatipliler Derneği |


Talim: Journal of Education in Muslim Societies and Communities, akademik ve hakemli bir dergidir.

Talim’de, Müslüman toplumlarda ve topluluklarda din eğitimi odaklı ve bu konuyu disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır.

Bu çerçevede Talim’de; (i) İslam din eğitimini; eğitim, pedagoji, felsefe, teoloji, etik, hukuk, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, kültür, sanat, antropoloji ve siyaset bilimi bağlamında ele alan; (ii) özgün kuramsal ve kavramsal açılımlarla genişleten; (iii) farklı/yeni araştırma yöntemleriyle inceleyen; (iv) farklı ülkeler bağlamında karşılaştırmalı bir şekilde sunan yazılara yer verilmektedir.

Bu kapsamda özellikle şu konulara öncelik tanınmaktadır:

Maneviyat eğitimi, ahlak eğitimi, değerler eğitimi ve karakter eğitimi
Dinî kimliğin oluşumunda ve aktarımında eğitim kurumlarının yeri ve işlevi
Çeşitli inanç gruplarında, kamusal hayatta, çokkültürlü ortamlarda İslam din eğitimi
Özel ya da kamuya ait eğitim kurumlarının tüm kademelerinde eğitim uygulamaları
İslam din eğitimine yönelik modern ve geleneksel modeller, yönelimler ve yöntemler
Okul dışı topluluklarda ve ortamlarda İslam din eğitimi
Eğitimde İslam’la ilgili manevi, kültürel ve toplumsal konular
İslam din eğitimi yapılan eğitim kurumlarında, okul kimliği, okula kabul, okul liderliği, okul kültürü ve iklimi, okul aile birliklerinin etkisi, öğretmen ve idareci kimliği; eğitim programları
İmam Hatip okullarını ilgilendiren tüm konular
Müslüman toplumlarda ve topluluklarda İslam din eğitimi politikaları
Talim’de nitelikli, özgün, kuramsal ve uygulamalı araştırmaların yanı sıra, değerlendirmeler de yayımlanmaktadır.

Talim, farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açık olmakla birlikte İslam din eğitimini; eğitim, pedagoji, felsefe, teoloji, etik, hukuk, sosyoloji ve psikoloji alanlarından güç alan bakış açılarıyla/boyutlarıyla ele alan çalışmaları öncelemektedir.

Talim

ISSN 2587-1927 | e-ISSN 2630-5887 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Önder İmam Hatipliler Derneği |
Kapak Resmi


Talim: Journal of Education in Muslim Societies and Communities, akademik ve hakemli bir dergidir.

Talim’de, Müslüman toplumlarda ve topluluklarda din eğitimi odaklı ve bu konuyu disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır.

Bu çerçevede Talim’de; (i) İslam din eğitimini; eğitim, pedagoji, felsefe, teoloji, etik, hukuk, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, kültür, sanat, antropoloji ve siyaset bilimi bağlamında ele alan; (ii) özgün kuramsal ve kavramsal açılımlarla genişleten; (iii) farklı/yeni araştırma yöntemleriyle inceleyen; (iv) farklı ülkeler bağlamında karşılaştırmalı bir şekilde sunan yazılara yer verilmektedir.

Bu kapsamda özellikle şu konulara öncelik tanınmaktadır:

Maneviyat eğitimi, ahlak eğitimi, değerler eğitimi ve karakter eğitimi
Dinî kimliğin oluşumunda ve aktarımında eğitim kurumlarının yeri ve işlevi
Çeşitli inanç gruplarında, kamusal hayatta, çokkültürlü ortamlarda İslam din eğitimi
Özel ya da kamuya ait eğitim kurumlarının tüm kademelerinde eğitim uygulamaları
İslam din eğitimine yönelik modern ve geleneksel modeller, yönelimler ve yöntemler
Okul dışı topluluklarda ve ortamlarda İslam din eğitimi
Eğitimde İslam’la ilgili manevi, kültürel ve toplumsal konular
İslam din eğitimi yapılan eğitim kurumlarında, okul kimliği, okula kabul, okul liderliği, okul kültürü ve iklimi, okul aile birliklerinin etkisi, öğretmen ve idareci kimliği; eğitim programları
İmam Hatip okullarını ilgilendiren tüm konular
Müslüman toplumlarda ve topluluklarda İslam din eğitimi politikaları
Talim’de nitelikli, özgün, kuramsal ve uygulamalı araştırmaların yanı sıra, değerlendirmeler de yayımlanmaktadır.

Talim, farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açık olmakla birlikte İslam din eğitimini; eğitim, pedagoji, felsefe, teoloji, etik, hukuk, sosyoloji ve psikoloji alanlarından güç alan bakış açılarıyla/boyutlarıyla ele alan çalışmaları öncelemektedir.