Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

Talim, derginin amaç ve kapsamına uygun olarak hazırlanan, değerlendirme süreçlerini olumlu tamamlayan ve yayın kurulundan geçen araştırma makalelerinin yazarlarına telif ücreti ödemeyi taahhüt etmektedir.17973        17974     İLAHİYAT ATIF DİZİNİ20831