Ücret Politikası

Talim, derginin amaç ve kapsamına uygun olarak hazırlanan, değerlendirme süreçlerini olumlu tamamlayan ve yayın kurulundan geçen araştırma makalelerinin yazarlarına telif ücreti ödemeyi taahhüt etmektedir.17973        17974     İLAHİYAT ATIF DİZİNİ20831