Hakkında

Talim: Journal of Education in Muslim Societies and Communities, 2017 yılında yayın hayatına başlamış olup, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Talim’de, Müslüman toplumlarda ve topluluklarda eğitim ve din eğitimi odaklı ve bu konuyu disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır.
Talim’de eğitim ve din eğitimi merkezli telif ve tercüme makale, araştırma notu, sempozyum/kitap/tez değerlendirmesi, vefayât, edisyon kritik ve benzeri çalışmalar yayımlanır.
Talim, açık erişimli bir dergi olup tüm okuyucular için ücretsizdir.
Talim dergisi Önder İmam Hatipliler Derneği’nin akademik yayınıdır. 17973        17974     İLAHİYAT ATIF DİZİNİ20831