Amaç ve Kapsam

Talim: Journal of Education in Muslim Societies and Communities, akademik ve hakemli bir dergidir.
Talim, eğitim veya din eğitimini disiplinlerarası bakış açısıyla ele alarak, özgün açılımlar ve çözümler sunan, farklı/yeni araştırma yöntemleriyle inceleyen ve farklı ülkeler bağlamında karşılaştırmalı bir şekilde ele alan çalışmaları bilim dünyasına kazandırmayı hedeflemektedir. 

Talim’de, Müslüman toplumlarda ve topluluklarda eğitim veya din eğitimi odaklı ve bu konuyu disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır.
Talim’de eğitim veya din eğitimi merkezli telif ve tercüme makale, araştırma notu, sempozyum/kitap/tez değerlendirmesi, vefeyât, edisyon kritik ve benzeri çalışmalar yayımlanır.


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık17973        17974     İLAHİYAT ATIF DİZİNİ20831