PDF BibTex RIS Cite

Farklı Eşdeğerlik Ölçeklerine Göre Temel Yoksulluk Göstergelerinin Değişimi: Türkiye Örneği

Year 2015, Volume: 21 Issue: 1 ve 2, 7 - 15, 01.12.2015

Abstract

Bu çalışmada, yoksulluğun parasal yaklaşım çerçevesinde ölçümü için kullanılan eşdeğerlik ölçeklerinin, yoksulluk değerlerine etkileri incelenmiştir. Çalışmada günümüzde yaygın olarak kullanılan yoksulluk göstergeleri ve eşdeğerlik ölçekleri seçilmiştir. Seçilen yoksulluk göstergeleri her bir eşdeğerlik ölçeğine göre, Türkiye için, “TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2010 Mikro Veri Seti (Kesit)” kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplama sonucunda, Türkiye için, temel yoksulluk göstergelerinin, eşdeğerlik ölçeklerine göre değişiklikler gösterdiği, bu değişikliklerin kent ve kır bazında daha da arttığı tespit edilmiştir. Söz konusu eşdeğerlik ölçekleri gelişmiş ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilmiştirler. Gelişmekte olan ülkelerin kırsal nüfuslarının görece daha fazla olduğu göz önüne alındığında, eşdeğerlik ölçeklerinin gelişmekte olan ülkeler için kullanılmasının oldukça farklı sonuçlar yarattığı bu çalışma ile ortaya konmuştur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin gelire bağlı değerlendirmelerde eşdeğerlik ölçeklerinin etkisini dikkate almasının önemi vurgulanmıştır

References

 • Atahan. D., 2006. Yoksulluk: Temel Kavramlar, Ölçüm Yöntemleri ve Türkiye’de Kırsal Yoksulluğun Belirleyenleri. Yüksek lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Ankara.
 • Atkinson, A. B., Rainwater, L., & Smeedıng, M. T., 1995. Income Distribution in OECD Countries: Evidence from the Luxembourg Income Study. Social Policy Studies 18, Paris. OECD.
 • Aytaç, A., & Hatipler. M., 2013. Dünya’da ve Türkiye’de Yoksulluğun Özgün Yapısı ve Yoksullukla Mücadele. Paradigma Yayınevi, Edirne.
 • Bernier, J., & Lanctôt, P., 1996. Échelles d’équivalence. Québec, Ministère de la Sécurité du revenu.
 • Chanfreau, J., & Burchardt. T., 2008. Equivalence Scales: Rationales, Uses and Assumptions. http://www.gov.scot/resource/doc/933/0079961.pdf (Erişim tarihi: 11.10.2015).
 • Coudouel, A., Hentschel, J., & Wodon, Q., 2002. Poverty Measurement and Analysis in the PRSP Sourcebook. World Bank, Washington D.C.
 • FAO, 2005a. Equivalence Scales: General Aspects.
 • http://www.fao.org/docs/up/easypol/325/equiv_scales_g eneral_032en.pdf (Erişim tarihi:25.03.2015)
 • FAO, 2005b. Equivalence Scales: Subjective Methods.
 • http://www.fao.org/docs/up/easypol/326/equv_scales_su bjectmtd_033EN.pdf (Erişim tarihi: 25.03.2015)
 • FAO, 2005c. Equivalence Scales: Objective Methods.
 • http://www.fao.org/docs/up/easypol/327/equivalencescl s-objective_methods_034en.pdf (Erişim tarihi:25.03.2015)
 • Frank, F., 1983. The Minimum Wage. Policy Studies Institute, London.
 • Frechet, G., Lanctôt, P., Morin, A., & Savard, F., 2010. Equivalence Scales: An Empirical Validation.
 • http://www.cepe.gouv.qc.ca/publications/pdf/cepe_eche lles_equiv_en.pdf (Erişim tarihi:25.03.2015)
 • Hagenaars, A. K., Vos, K., & Zaidi, M. A., 1994. Poverty Statistics in the Late 1980s: Research. Based on
 • Micro-data. Office for Official Publications of the European Communities. Luxembourg
 • Jean, S., 2001 “Le revenu,” Portrait social du Québec: données et analyses, Québec, Institut de la statistique du Québec.
 • Lubrano, M., 2011. The Econometrics of Inequality and Poverty Lecture 8: Equivalence Scales.
 • http://www.vcharite.univ- mrs.fr/PP/lubrano/cours/Lecture-8.pdf tarihi:25.03.2015) (Erişim
 • Madden, D., 2000. Relative or Absolute Poverty: A New Approach. Review of Income and Wealth Series.
 • May, J., 2001. An Elusive Consensus: Definitions, Measurement and Analysis of Poverty. Choices for he Poor: Lessons from National Poverty Strategies.
 • NAP, 1995. Measuring Poverty; a New Approach. National Academy Press.
 • Nelson, J. A., 1988. Household Economies of Scale in Consumption: Econometrica. and Evidence.
 • OECD, 1982. The OECD List of Social Indicators. Paris
 • OECD, 2008. Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries.
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset- Management/oecd/social-issues-migration- health/growing-unequal_9789264044197- en#page3 (Erişim tarihi:25.03.2015) OECD, 2012. What are http://www.oecd.org/eco/growth/OECD-Note- EquivalenceScales.pdf (Erişim tarihi:25.03.2015)
 • Pollak, R. A., & Wales, T. J., 1979. Welfare Comparisons and Equivalence Scales.
 • http://www.vcharite.univmrs.fr/pp/lubrano/atelier/pollak w1979.pdf (Erişim tarihi:25.03.2015)
 • Rio Group, 2006. Compendium of Best Practices in Poverty Measurement.
 • http://www.ibge.gov.br/poverty/pdf/rio_group_compen dium.pdf (Erişim tarihi: 25.03.2015)
 • Statistics Canada, 2008. Analytic Concepts, Family Size Adjustment publication. scale). on-line
 • http://prod.library.utoronto.ca/datalib/codebooks/cstdsp/ 13f0022/2002/00002/notedef/analytic.htm (Erişim tarihi:25.03.2015)
 • Şengül, S., & Cafrı, C., 2010. Yoksulluk Ölçümünde Engel ve Rothbarth Eşdeğerlik Ölçekleri. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • Şenses, F., 2003. Küreselleşmenin Öteki Yüzü: Yoksulluk. İletişim Yayınları, 3.baskı, İstanbul.
 • Vos, K., & Zaidi, M. A., 1997. Equivalence Scale Sensitivity of Poverty Statistics for the Member States http://www.roiw.org/1997/319.pdf (Erişimtarihi:25.03.2015) Community.
 • TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2010 Mikro Veri Seti (Kesit). Sorumlu Yazar: Burak ÖZTORNACI
 • burakoztornaci@gmail.com
 • Geliş Tarihi : 21/04/2015
 • Kabul Tarihi : 15/10/2015

According to Different Equivalence Scales, Change of Basic Poverty Indicators: The Case of Turkey

Year 2015, Volume: 21 Issue: 1 ve 2, 7 - 15, 01.12.2015

Abstract

This study analyzes how equivalence scales affects poverty values measured within the framework of monetary approach. In this study, poverty indicators and equivalence scales which are currently in widespread use were selected. Poverty indicators were estimated for Turkey based on these selected equivalence scales using the “TSI Income and Living Conditions Survey 2010 Micro Data Set (Cross Section)” for Turkey. It was found out that there are significant differences among poverty indicators calculated with different equivalence scales and these differences are even more when calculations were made for rural and urban areas. All these equivalence scales were developed by the developed countries and international organizations. Considering that developing countries have more rural population, this study reveals that using of these equivalence scales creates rather different results for developing countries. This study emphaizes the importance of considering the effect of equaivalence scales in the monetary estimation in developing countries

References

 • Atahan. D., 2006. Yoksulluk: Temel Kavramlar, Ölçüm Yöntemleri ve Türkiye’de Kırsal Yoksulluğun Belirleyenleri. Yüksek lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Ankara.
 • Atkinson, A. B., Rainwater, L., & Smeedıng, M. T., 1995. Income Distribution in OECD Countries: Evidence from the Luxembourg Income Study. Social Policy Studies 18, Paris. OECD.
 • Aytaç, A., & Hatipler. M., 2013. Dünya’da ve Türkiye’de Yoksulluğun Özgün Yapısı ve Yoksullukla Mücadele. Paradigma Yayınevi, Edirne.
 • Bernier, J., & Lanctôt, P., 1996. Échelles d’équivalence. Québec, Ministère de la Sécurité du revenu.
 • Chanfreau, J., & Burchardt. T., 2008. Equivalence Scales: Rationales, Uses and Assumptions. http://www.gov.scot/resource/doc/933/0079961.pdf (Erişim tarihi: 11.10.2015).
 • Coudouel, A., Hentschel, J., & Wodon, Q., 2002. Poverty Measurement and Analysis in the PRSP Sourcebook. World Bank, Washington D.C.
 • FAO, 2005a. Equivalence Scales: General Aspects.
 • http://www.fao.org/docs/up/easypol/325/equiv_scales_g eneral_032en.pdf (Erişim tarihi:25.03.2015)
 • FAO, 2005b. Equivalence Scales: Subjective Methods.
 • http://www.fao.org/docs/up/easypol/326/equv_scales_su bjectmtd_033EN.pdf (Erişim tarihi: 25.03.2015)
 • FAO, 2005c. Equivalence Scales: Objective Methods.
 • http://www.fao.org/docs/up/easypol/327/equivalencescl s-objective_methods_034en.pdf (Erişim tarihi:25.03.2015)
 • Frank, F., 1983. The Minimum Wage. Policy Studies Institute, London.
 • Frechet, G., Lanctôt, P., Morin, A., & Savard, F., 2010. Equivalence Scales: An Empirical Validation.
 • http://www.cepe.gouv.qc.ca/publications/pdf/cepe_eche lles_equiv_en.pdf (Erişim tarihi:25.03.2015)
 • Hagenaars, A. K., Vos, K., & Zaidi, M. A., 1994. Poverty Statistics in the Late 1980s: Research. Based on
 • Micro-data. Office for Official Publications of the European Communities. Luxembourg
 • Jean, S., 2001 “Le revenu,” Portrait social du Québec: données et analyses, Québec, Institut de la statistique du Québec.
 • Lubrano, M., 2011. The Econometrics of Inequality and Poverty Lecture 8: Equivalence Scales.
 • http://www.vcharite.univ- mrs.fr/PP/lubrano/cours/Lecture-8.pdf tarihi:25.03.2015) (Erişim
 • Madden, D., 2000. Relative or Absolute Poverty: A New Approach. Review of Income and Wealth Series.
 • May, J., 2001. An Elusive Consensus: Definitions, Measurement and Analysis of Poverty. Choices for he Poor: Lessons from National Poverty Strategies.
 • NAP, 1995. Measuring Poverty; a New Approach. National Academy Press.
 • Nelson, J. A., 1988. Household Economies of Scale in Consumption: Econometrica. and Evidence.
 • OECD, 1982. The OECD List of Social Indicators. Paris
 • OECD, 2008. Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries.
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset- Management/oecd/social-issues-migration- health/growing-unequal_9789264044197- en#page3 (Erişim tarihi:25.03.2015) OECD, 2012. What are http://www.oecd.org/eco/growth/OECD-Note- EquivalenceScales.pdf (Erişim tarihi:25.03.2015)
 • Pollak, R. A., & Wales, T. J., 1979. Welfare Comparisons and Equivalence Scales.
 • http://www.vcharite.univmrs.fr/pp/lubrano/atelier/pollak w1979.pdf (Erişim tarihi:25.03.2015)
 • Rio Group, 2006. Compendium of Best Practices in Poverty Measurement.
 • http://www.ibge.gov.br/poverty/pdf/rio_group_compen dium.pdf (Erişim tarihi: 25.03.2015)
 • Statistics Canada, 2008. Analytic Concepts, Family Size Adjustment publication. scale). on-line
 • http://prod.library.utoronto.ca/datalib/codebooks/cstdsp/ 13f0022/2002/00002/notedef/analytic.htm (Erişim tarihi:25.03.2015)
 • Şengül, S., & Cafrı, C., 2010. Yoksulluk Ölçümünde Engel ve Rothbarth Eşdeğerlik Ölçekleri. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • Şenses, F., 2003. Küreselleşmenin Öteki Yüzü: Yoksulluk. İletişim Yayınları, 3.baskı, İstanbul.
 • Vos, K., & Zaidi, M. A., 1997. Equivalence Scale Sensitivity of Poverty Statistics for the Member States http://www.roiw.org/1997/319.pdf (Erişimtarihi:25.03.2015) Community.
 • TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2010 Mikro Veri Seti (Kesit). Sorumlu Yazar: Burak ÖZTORNACI
 • burakoztornaci@gmail.com
 • Geliş Tarihi : 21/04/2015
 • Kabul Tarihi : 15/10/2015

Details

Other ID JA35SB88BH
Journal Section Articles
Authors

Burak ÖZTORNACI This is me


Alper DEMİRDÖĞEN This is me

Publication Date December 1, 2015
Submission Date December 1, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 21 Issue: 1 ve 2

Cite

APA
ÖZTORNACI, B., & DEMİRDÖĞEN, A. (2015). Farklı Eşdeğerlik Ölçeklerine Göre Temel Yoksulluk Göstergelerinin Değişimi: Türkiye Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi, 21(1 ve 2), 7-15.
MLA
ÖZTORNACI, Burak and Alper DEMİRDÖĞEN. “Farklı Eşdeğerlik Ölçeklerine Göre Temel Yoksulluk Göstergelerinin Değişimi: Türkiye Örneği”. Tarım Ekonomisi Dergisi, vol. 21, no. 1 ve 2, 2015, pp. 7-15.
Chicago
ÖZTORNACI, Burak, and Alper DEMİRDÖĞEN. “Farklı Eşdeğerlik Ölçeklerine Göre Temel Yoksulluk Göstergelerinin Değişimi: Türkiye Örneği”. Tarım Ekonomisi Dergisi 21, no. 1 ve 2 (December 2015): 7-15.
EndNote
ÖZTORNACI B, DEMİRDÖĞEN A (December 1, 2015) Farklı Eşdeğerlik Ölçeklerine Göre Temel Yoksulluk Göstergelerinin Değişimi: Türkiye Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi 21 1 ve 2 7–15.
ISNAD
ÖZTORNACI, Burak - DEMİRDÖĞEN, Alper. “Farklı Eşdeğerlik Ölçeklerine Göre Temel Yoksulluk Göstergelerinin Değişimi: Türkiye Örneği”. Tarım Ekonomisi Dergisi 21/1 ve 2 (December 2015), 7-15.
AMA
ÖZTORNACI B, DEMİRDÖĞEN A. Farklı Eşdeğerlik Ölçeklerine Göre Temel Yoksulluk Göstergelerinin Değişimi: Türkiye Örneği. TJAE. December 2015;21(1 ve 2):7-15.
Vancouver
ÖZTORNACI B, DEMİRDÖĞEN A. Farklı Eşdeğerlik Ölçeklerine Göre Temel Yoksulluk Göstergelerinin Değişimi: Türkiye Örneği. TJAE. 2015;21(1 ve 2):7-15.
IEEE
B. ÖZTORNACI and A. DEMİRDÖĞEN, “Farklı Eşdeğerlik Ölçeklerine Göre Temel Yoksulluk Göstergelerinin Değişimi: Türkiye Örneği”, TJAE, vol. 21, no. 1 ve 2, pp. 7–15, 2015.
JAMA
ÖZTORNACI B, DEMİRDÖĞEN A. Farklı Eşdeğerlik Ölçeklerine Göre Temel Yoksulluk Göstergelerinin Değişimi: Türkiye Örneği. TJAE. 2015;21:7–15.