Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Mısır Üretiminde Farklı Toprak İşleme ve Örtü Bitkisi Uygulamalarının Toprağa ve Ürün Verimine Etkileri

Year 2015, Volume 11, Issue 2, 159 - 166, 25.08.2015

Abstract

E.Ü.Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma, Uygulama ve Üretim Çiftliğinde gerçekleştirilen bu

araştırma, iki ana bölümde yürütülmüştür. Birinci bölümde örtü bitkilerinin mekanik ezici kullanılarak

öldürülmesini gerçekleştirmek amacı ile bölümümüzde mekanik ezici tasarımı yapılarak imalatı

gerçekleştirlmiştir (Khalifani.A.H. 2012).

İmal edilen silindirik ezicinin çalışma performansı ve başarı kriterleri yapılan tarla denemeleri ile

belirlenmiş ve makinanın optimum ilerleme hızı ve optimum bıçak konum açısı saptanmıştır.

Çalışmanın ikinci aşamasında örtü bitkisi olarak ekilmiş yulaf (Avena sativa L.) istenilen olgunluk

düzeyine ulaştığında, amaca uygun olarak mekanik ezici ile öldürülmüş, biçilerek toprak yüzeyinde

bırakılmış veya pullukla toprak altına alınmıştır. Bu aşamada, farklı yöntemler ile öldürülen örtü

bitkisi üzerine ana ürün mısır (Zea Mays L. ssp.), farklı toprak işleme ve ekim yöntemleri

uygulanarak ekilmiştir. Farklı toprak işleme ve ekim yöntemi olarak uygulanan geleneksel toprak

işleme, azaltılmış toprak işleme (Goble diskaro) ve doğrudan ekim yöntemlerinin toprağa, bitki

gelişimine ve ürün verimine etkileri araştırılmıştır.

Farklı toprak işleme yöntemlerinin toprağa olan etkilerini belirlemek için toprak nemi, penetrasyon

direnci ve toprak hacim ağırlığı ölçülmüştür.

References

 • Aykas.E., H.Yalçın., İ.Önal., Ü.Evcim 2006. İkinci Ürün Pamuk Üretiminde Doğrudan Ekim Uygulama Olanakları. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK) Khalifani.A.H. 2012. Örtü Bitkilerinin Mekanik Yol İle Öldürülmesi Amacıyla Silindirik Ezici Geliştirilmesi Yüksek Lisans Tezi Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2012. (Tez Danışmanı Prof.Dr.Erdem Aykas)
 • Kornecki, T.S. Price, A.J. Raper, R.L. and Bergtold. J.S., 2009, Effectiveness of different herbicide applicators mounted on a roller/crimper for accelerated rye cover crop termination. Applied Engineer Agricultur. 25(6): 819-826.
 • Munsuz,N, 1985, Toprak Mekaniği ve Teknolojisi, A.Ü.Ziraat Fakültesi yayınları NO:922, S:46-52, Ankara
 • Özeker, E. Ulutürk, M., 2006, Organik Tarımda Örtü Bitkisi Kullanımı. E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi. 2006 43(2): 153- 164 ISSN 1018-8851
 • Saatçi, F., 1975, Toprak İlmi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:214 İzmir
 • Sainju, U.M. and Singh, B.P., 1997, Winter Cover Crops For Sustainable Agricultural Systems: Influence On Soil Properties, Water Quality And Crop Yields. Hort. Science, 32, 21-28.

Year 2015, Volume 11, Issue 2, 159 - 166, 25.08.2015

Abstract

References

 • Aykas.E., H.Yalçın., İ.Önal., Ü.Evcim 2006. İkinci Ürün Pamuk Üretiminde Doğrudan Ekim Uygulama Olanakları. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK) Khalifani.A.H. 2012. Örtü Bitkilerinin Mekanik Yol İle Öldürülmesi Amacıyla Silindirik Ezici Geliştirilmesi Yüksek Lisans Tezi Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2012. (Tez Danışmanı Prof.Dr.Erdem Aykas)
 • Kornecki, T.S. Price, A.J. Raper, R.L. and Bergtold. J.S., 2009, Effectiveness of different herbicide applicators mounted on a roller/crimper for accelerated rye cover crop termination. Applied Engineer Agricultur. 25(6): 819-826.
 • Munsuz,N, 1985, Toprak Mekaniği ve Teknolojisi, A.Ü.Ziraat Fakültesi yayınları NO:922, S:46-52, Ankara
 • Özeker, E. Ulutürk, M., 2006, Organik Tarımda Örtü Bitkisi Kullanımı. E.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi. 2006 43(2): 153- 164 ISSN 1018-8851
 • Saatçi, F., 1975, Toprak İlmi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:214 İzmir
 • Sainju, U.M. and Singh, B.P., 1997, Winter Cover Crops For Sustainable Agricultural Systems: Influence On Soil Properties, Water Quality And Crop Yields. Hort. Science, 32, 21-28.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Erdem AYKAS
Türkiye


Engin ÇAKIR
Türkiye


Harun YALÇIN
Türkiye


İkbal AYGÜN
0000-0003-1144-913X
Türkiye


Hashem Allahverdi KHALİFANİ This is me
Iran

Publication Date August 25, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 11, Issue 2

Cite

APA Aykas, E. , Çakır, E. , Yalçın, H. , Aygün, İ. & Khalifani, H. A. (2015). Mısır Üretiminde Farklı Toprak İşleme ve Örtü Bitkisi Uygulamalarının Toprağa ve Ürün Verimine Etkileri . Tarım Makinaları Bilimi Dergisi , 11 (2) , 159-166 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tarmak/issue/36250/408644

Journal of Agricultural Machinery Science is a refereed scientific journal published by the Agricultural Machinery Association as 3 issues a year.