BibTex RIS Cite

Sardunya (Pelargonium spp.) bakteriyel yanıklık etmeni Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii’nin biyolojik mücadelesi üzerine araştırmalar

Year 2011, Volume: 2 Issue: 1, 25 - 38, 13.07.2016

Abstract

Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii adlı bakteri, Sardunya (Pelargonium peltatum ve Pelargonium hortorum) bitkilerinde yaprak lekesi ve yaprak yanıklığı, bakteriyel gövde çürüklüğü ve solgunluk belirtilerine neden olur. Bu hastalığın biyolojik mücadelesi ile ilgili çalışmalarda, Adana’da sardunya yetiştirilen farklı alanlardan bitki büyümesini teşvik eden rizobakterileri (PGPR) izole etmek için toplam 16 adet toprak örneği alınmıştır. Örneklerden toplam 234 adet aday PGPR izole edilmiştir. Katı NBRIP besi yeri kullanılarak bu bakteri izolatlarından 60’ının fosforu çözdüğü belirlenmiştir. En yüksek fosfor çözen 5 izolat seçilerek saksı çalışmasında hastalığı engelleme yeteneği araştırılmıştır. Yaprak enfeksiyonunu iki PGPR izolatı % 88-100 oranında, bir PGPR izolatı gövde enfeksiyonunu % 63 oranında engellemiştir.

References

 • Barton C.J. 1948. Photometric analysis on phosphate rock. Analytical Chemistry, 20: 1068- 1073.
 • Bora T. & H. Özaktan 1998. Bitki Hastalıları ile Biyolojik SavaĢ. Prizma Matbaası, Ġzmir. 205 s.
 • Flaherty J.E., B.K. Harbaugh, J.B. Jones & G.C. Somodi 2001. H-mutant bacteriophages as a potential biocontrol of bacterial blight of geranium. Hortscience, 36: 98-100.
 • Hoitink H.A.J., S.T. Nameth & M.S. Krause 2005. Chemical and biological control of Xanthomonas bacterial blight of geranium. Floriculture Industry Research and Scholarship Trust, Research Report, F-2005-9, 1-10.
 • Johri J.K., S. Surange & C.S. Narula 1999. Occurrence of salt, pH and temperature-tolerant, phosphate-solubilizing bacteria in alkaline soils. Current Microbiology, 39: 89-93.
 • Kloepper J.W., J. Leong, M. Teintze & M.N. Schroth 1980. Enhanced plant growth by siderophores produced by plant growth- promoting rhizobacteria. Nature, 286: 885-886.
 • Krishnamurthy K. & S.S. Gnanamarickam 1998. Biological control of rice blast by Pseudomonas flourescens strain Pf-14: evaluation of a marker gene and formulations. Biological Control, 13: 158-165.
 • Lelliot R.A. & D.E. Stead 1987. Diagnostic procedures for bacterial plant diseases. In Methods for the Diagnosis of Bacterial Diseases of Plants 58-59. Blackwell Scientific Publications, 216 p.
 • Mirik M. 2005. Biberde bakteriyel leke etmeni Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria’nın tanılanması ve bitki büyüme düzenleyici rizobakteriler ile biyolojik mücadele olanakları. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balcalı, Adana, 162 s.
 • Mirik M., S. Unlu & Y. Aysan 2010. First report of Xanthomonas hortorum pv. pelargonii causing bacterial blight of geranium in Turkey. Plant Pathology, 59: 403-404.
 • Nameth S.T., M.L. Daughtrey, G.W. Moorman & M.A. Sulzinski 1999. Bacterial blight of geranium: a history of diagnostic challenges. Plant Disease, 83: 204-212.
 • Nautiyal C.S. 1999. An efficient microbiological growth medium for screening phosphate solubilizing microorganisms. FEMS Microbiology Letters, 170: 265-270.
 • Nautiyal C.S., S. Bhadauria, P. Kumar, H. Lal, R. Mondal & D. Verma 2000. Stress induced phosphate solubilization in bacteria isolated from alkaline soils. FEMS Microbiology Letters, 182: 291-296.
 • Pieterse C.M.J., J.A. van Pelt, T. Jurriaan, S. Parchmann, M.J. Mueller, A.J. Buchla, J.P. Metraux & L.C. van Loon 2000. Rhizobacteria-mediated induced systemic resistance (ISR) in Arabidopsis requires sensitivity to jasmonate and ethylene but is not accompanied by an increase in their production. Physiological and Molecular Plant Pathology, 57: 123-134.
 • Pieterse C.MJ., J.A. van Pelt, S.C.M. van Wees, J. Jurriaan, K.M. Leon-Kloosterziel, J.J.B.Keurentjes, B.W.M. Verhagen, M. Knoester, I. van der Sluis, P.A.H.M. Baker & L.C. van Loon 2001. Rhizobacteria-mediated induced systemic resistance: triggering, signaling and expression. European Journal of Plant Pathology, 107: 51-61.
 • Sözen N., N. Haleplioglu & ġ. ġahin 1991. Ülkemizde süs fidancılığının durumu ve pazar açısından karĢılaĢılan sorunlar. Türkiye I. Fidancılık Sempozyumu, 26-28 Ekim 1991, Ġzmir, 411-419.
 • Ünlü S & Y. Aysan 2006. Adana’da Sardunya’da (Pelargonium spp.) Yeni Bir Hastalık: Bakteriyel Yanıklık (Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii). III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi Bildirileri, 8-10 Kasım 2006, Ġzmir, 304-310.
 • van Loon L.C. 1997. Induced resistance in plants and role of pathogenesis related proteins. European Journal of Plant Pathology, 103: 753-765.
 • van Loon L.C., P.A.H.M. Bakker & C.M.J. Pieterse 1998. Systemic resistance induced by rhizosphere bacteria. Annual Review of Phytopathology, 36: 453-483.
 • Weller D.M. 1988. Biological control of soilborne plant pathogens in the rhizosphere with bacteria. Annual Review of Phytopathology, 26: 379-407.
 • Zencirkıran M. 2004. DıĢ mekan süs bitkilerinde çelik ile üretimin optimizasyonu. Web page: http://www.agr.ege.edu.tr (EriĢim tarihi: 15 Eylül 2007).

Research on biological control of Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii, geranium (Pelargonium spp.) bacterial blight disease agent

Year 2011, Volume: 2 Issue: 1, 25 - 38, 13.07.2016

Abstract

Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii is a bacterium causing leaf spots and necrosis, bacterial blight and rot on stem, wilting on geranium (Pelargonium peltatum and Pelargonium hortorum) plants. In the biological control studies of the disease, 16 soil samples were taken from geranium rhizosphere in Adana for isolating candidate plant growth promoting rhizobacteria (PGPR). Totally 234 candidate PGPRs were isolated from samples. Among 60 PGPR strains were solubulized phosphorus on solid NBRIP medium. Five selected PGPR strains were tested to reduce disease by pot studies. Two PGPR strains reduced disease incidence at 88-100 % for leaf infections and one PGPR strain significantly reduced disease incidence at 63 % for stem infections.

References

 • Barton C.J. 1948. Photometric analysis on phosphate rock. Analytical Chemistry, 20: 1068- 1073.
 • Bora T. & H. Özaktan 1998. Bitki Hastalıları ile Biyolojik SavaĢ. Prizma Matbaası, Ġzmir. 205 s.
 • Flaherty J.E., B.K. Harbaugh, J.B. Jones & G.C. Somodi 2001. H-mutant bacteriophages as a potential biocontrol of bacterial blight of geranium. Hortscience, 36: 98-100.
 • Hoitink H.A.J., S.T. Nameth & M.S. Krause 2005. Chemical and biological control of Xanthomonas bacterial blight of geranium. Floriculture Industry Research and Scholarship Trust, Research Report, F-2005-9, 1-10.
 • Johri J.K., S. Surange & C.S. Narula 1999. Occurrence of salt, pH and temperature-tolerant, phosphate-solubilizing bacteria in alkaline soils. Current Microbiology, 39: 89-93.
 • Kloepper J.W., J. Leong, M. Teintze & M.N. Schroth 1980. Enhanced plant growth by siderophores produced by plant growth- promoting rhizobacteria. Nature, 286: 885-886.
 • Krishnamurthy K. & S.S. Gnanamarickam 1998. Biological control of rice blast by Pseudomonas flourescens strain Pf-14: evaluation of a marker gene and formulations. Biological Control, 13: 158-165.
 • Lelliot R.A. & D.E. Stead 1987. Diagnostic procedures for bacterial plant diseases. In Methods for the Diagnosis of Bacterial Diseases of Plants 58-59. Blackwell Scientific Publications, 216 p.
 • Mirik M. 2005. Biberde bakteriyel leke etmeni Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria’nın tanılanması ve bitki büyüme düzenleyici rizobakteriler ile biyolojik mücadele olanakları. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balcalı, Adana, 162 s.
 • Mirik M., S. Unlu & Y. Aysan 2010. First report of Xanthomonas hortorum pv. pelargonii causing bacterial blight of geranium in Turkey. Plant Pathology, 59: 403-404.
 • Nameth S.T., M.L. Daughtrey, G.W. Moorman & M.A. Sulzinski 1999. Bacterial blight of geranium: a history of diagnostic challenges. Plant Disease, 83: 204-212.
 • Nautiyal C.S. 1999. An efficient microbiological growth medium for screening phosphate solubilizing microorganisms. FEMS Microbiology Letters, 170: 265-270.
 • Nautiyal C.S., S. Bhadauria, P. Kumar, H. Lal, R. Mondal & D. Verma 2000. Stress induced phosphate solubilization in bacteria isolated from alkaline soils. FEMS Microbiology Letters, 182: 291-296.
 • Pieterse C.M.J., J.A. van Pelt, T. Jurriaan, S. Parchmann, M.J. Mueller, A.J. Buchla, J.P. Metraux & L.C. van Loon 2000. Rhizobacteria-mediated induced systemic resistance (ISR) in Arabidopsis requires sensitivity to jasmonate and ethylene but is not accompanied by an increase in their production. Physiological and Molecular Plant Pathology, 57: 123-134.
 • Pieterse C.MJ., J.A. van Pelt, S.C.M. van Wees, J. Jurriaan, K.M. Leon-Kloosterziel, J.J.B.Keurentjes, B.W.M. Verhagen, M. Knoester, I. van der Sluis, P.A.H.M. Baker & L.C. van Loon 2001. Rhizobacteria-mediated induced systemic resistance: triggering, signaling and expression. European Journal of Plant Pathology, 107: 51-61.
 • Sözen N., N. Haleplioglu & ġ. ġahin 1991. Ülkemizde süs fidancılığının durumu ve pazar açısından karĢılaĢılan sorunlar. Türkiye I. Fidancılık Sempozyumu, 26-28 Ekim 1991, Ġzmir, 411-419.
 • Ünlü S & Y. Aysan 2006. Adana’da Sardunya’da (Pelargonium spp.) Yeni Bir Hastalık: Bakteriyel Yanıklık (Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii). III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi Bildirileri, 8-10 Kasım 2006, Ġzmir, 304-310.
 • van Loon L.C. 1997. Induced resistance in plants and role of pathogenesis related proteins. European Journal of Plant Pathology, 103: 753-765.
 • van Loon L.C., P.A.H.M. Bakker & C.M.J. Pieterse 1998. Systemic resistance induced by rhizosphere bacteria. Annual Review of Phytopathology, 36: 453-483.
 • Weller D.M. 1988. Biological control of soilborne plant pathogens in the rhizosphere with bacteria. Annual Review of Phytopathology, 26: 379-407.
 • Zencirkıran M. 2004. DıĢ mekan süs bitkilerinde çelik ile üretimin optimizasyonu. Web page: http://www.agr.ege.edu.tr (EriĢim tarihi: 15 Eylül 2007).
There are 21 citations in total.

Details

Other ID JA33PG29VF
Journal Section Articles
Authors

Sencan Ünlü This is me

Yeşim Aysan This is me

Publication Date July 13, 2016
Submission Date July 13, 2016
Published in Issue Year 2011 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA Ünlü, S., & Aysan, Y. (2016). Sardunya (Pelargonium spp.) bakteriyel yanıklık etmeni Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii’nin biyolojik mücadelesi üzerine araştırmalar. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 2(1), 25-38.
AMA Ünlü S, Aysan Y. Sardunya (Pelargonium spp.) bakteriyel yanıklık etmeni Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii’nin biyolojik mücadelesi üzerine araştırmalar. Türk. biyo. müc. derg. July 2016;2(1):25-38.
Chicago Ünlü, Sencan, and Yeşim Aysan. “Sardunya (Pelargonium spp.) Bakteriyel yanıklık Etmeni Xanthomonas Axonopodis Pv. Pelargonii’nin Biyolojik mücadelesi üzerine araştırmalar”. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 2, no. 1 (July 2016): 25-38.
EndNote Ünlü S, Aysan Y (July 1, 2016) Sardunya (Pelargonium spp.) bakteriyel yanıklık etmeni Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii’nin biyolojik mücadelesi üzerine araştırmalar. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 2 1 25–38.
IEEE S. Ünlü and Y. Aysan, “Sardunya (Pelargonium spp.) bakteriyel yanıklık etmeni Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii’nin biyolojik mücadelesi üzerine araştırmalar”, Türk. biyo. müc. derg, vol. 2, no. 1, pp. 25–38, 2016.
ISNAD Ünlü, Sencan - Aysan, Yeşim. “Sardunya (Pelargonium spp.) Bakteriyel yanıklık Etmeni Xanthomonas Axonopodis Pv. Pelargonii’nin Biyolojik mücadelesi üzerine araştırmalar”. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 2/1 (July 2016), 25-38.
JAMA Ünlü S, Aysan Y. Sardunya (Pelargonium spp.) bakteriyel yanıklık etmeni Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii’nin biyolojik mücadelesi üzerine araştırmalar. Türk. biyo. müc. derg. 2016;2:25–38.
MLA Ünlü, Sencan and Yeşim Aysan. “Sardunya (Pelargonium spp.) Bakteriyel yanıklık Etmeni Xanthomonas Axonopodis Pv. Pelargonii’nin Biyolojik mücadelesi üzerine araştırmalar”. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, vol. 2, no. 1, 2016, pp. 25-38.
Vancouver Ünlü S, Aysan Y. Sardunya (Pelargonium spp.) bakteriyel yanıklık etmeni Xanthomonas axonopodis pv. pelargonii’nin biyolojik mücadelesi üzerine araştırmalar. Türk. biyo. müc. derg. 2016;2(1):25-38.