Research Article
BibTex RIS Cite

Parasitoids and predaceous coccinellids of aphids (Hemiptera: Aphididae) on ornamental plants in central districts of Kayseri Province

Year 2018, Volume: 9 Issue: 1, 48 - 65, 29.06.2018
https://doi.org/10.31019/tbmd.436861

Abstract

Abstarct: The present
study was conducted to determine the parasitoids and predaceous coccinellids of aphids on trees and shrubs from parks,
roadside plantings and landscaped areas in the central districts (Melikgazi,
Kocasinan, Talas, Hacilar, Incesu) of Kayseri Province between the years 2014
and 2015. Nine parasitoid species were collected and one more species was identified
to the genus level. They are Aphidius
sp., A. hortensis Marshall 1896, A. matricariae Haliday 1834, A. urticae Haliday 1834,
A. rosae Haliday 1834, Binodoxys angelicae Haliday 1833,
Lysiphlebus fabarum Marshall 1896, L. testaceipes Cresson 1880,
Praon abjectum Haliday 1833 and P.
volucre
Haliday 1833. In addition, 11
species of aphid predators from the Coccinellidae were collected. They are Adalia (Adalia) bipunctata (L.) 1758, A. (Adalia) decempunctata (L.) 1758, A. fasciatopunctata revelierei (Mulsant) 1866, Chilocorus
bipustulatus
(L.) 1758, Coccinella (Coccinella) septempunctata
L. 1758, Exochomus (Exochomus) quadripustulatus (L.) 1758, Hippodamia (Adonia) variegata (Goeze) 1777, Oenopia (Synharmonia) conglobata (L.) 1758, Propylea
quatuordecimpunctata
(L.) 1758, Scymnus (Scymnus) apetzi Mulsant 1846 and S. (Pullus) subvillosus (Goeze) 1777.
References

 • Achterberg C van 2017. Fauna Europaea: Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae. Fauna Europaea version 2017.06. URL: https://fauna-eu.org (Erişim tarihi:09 Şubat 2018).
 • Akar S. & Ö. Çetin Erdoğan 2017. Contributions to Aphidiinae (Hymenoptera: Braconidae) fauna of Turkey with new records. Trakya University Journal of Natural Sciences, 18(2): 89-96.
 • Aslan M.M., N. Uygun & P. Starý 2004. A survey of aphid parasitoids in Kahramanmaras, Turkey (Hymenoptera: Braconidae, Aphidiinae; and: Aphelinidae). Phytoparasitica, 32: 255-263.
 • Aslan M.M. & N. Uygun 2005. The aphidophagus Coccinellid (Coleoptera: Coccinellidae) species in Kahramanmaraş, Turkey. Turkish Journal of Zoology, 29:1-8.
 • Atlıhan R. & M.S. Özgökçe 2003. Van ili şekerpancarı alanlarındaki zararlı ve yararlı türlerin saptanması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 13 (1): 9-14.
 • Audisio P. 2017. Fauna Europaea: Coleoptera: Coccinellidae. Fauna Europaea version 2017.06. URL: https://fauna-eu.org (Erişim tarihi:09 Şubat 2018).
 • Ayyıldız Y. & R. Atlıhan 2006. Balıkesir ili sebze alanlarında görülen yaprakbiti türleri ve doğal düşmanları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 16 (1): 1-5.
 • Bali B., S.M. Özgökçe & D. Şenal 2014. Antalya ve çevresinde Coccinellidae (Coleoptera) familyasına bağlı türler ve yayılış alanları. Türkiye 5. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 3-5 Şubat 2014, Antalya, 75.
 • Başar M. & B. Yaşar 2011. Isparta ili meyve bahçelerinde saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 35(3):519-534.
 • Baştuğ G. & İ. Kasap 2015. Çanakkale ili Coccinellidae (Coleoptera) familyası üzerine faunistik çalışmalar. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 6 (1):41-50.
 • Bayram Ş. 2008. Ankara’da Karaağaç (Ulmus glabra Mill.)’da gal yapan yaprakbitlerinde avcı Coccinellidae (Coleoptera), Chrysopidae ve Hemerobiidae (Neuroptera) familyasına bağlı türler. Tarım Bilimleri Dergisi, 14 (4) 386-393.
 • Bayram Ş. 2009. Ankara’da Elma Kırmızı Gal Yaprakbiti, Dysaphis devecta Walk. (Homoptera, Aphididae)’da avcı Coccinellidae (Coleoptera) türleri. Tarım Bilimleri Dergisi, 15(1) 53-57.
 • Boivin G., T. Hance & J. Brodeur 2012. Aphid parasitoids in biological control. Canadian Journal of Plant Science, 92 (1): 1-12.
 • Bolu H. 2005. On the Coccinellid (Col.) fauna of almond orchards in South Eastern and Eastern Anatolia. Zoology in the Middle East, 35:109-110.
 • Bolu H., İ. Özgen, A. Bayram & M. Çınar 2007. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde Antepfıstığı, Badem ve Kiraz bahçelerindeki avcı Coccinellidae türleri, yayılış alanları ve avları. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11 (12): 39-47.
 • Buğday H., D. Şenal & R. Atlıhan 2015. Yalova ilinde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri ve yayılış alanları. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 6 (2): 127-138.
 • Çetin Erdoğan Ö., Ž. Tomanović & A. Beyarslan 2008. New aphid parasitoids (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) in the region of Marmara. Acta Entomologica Serbica, 13: 85- 88.
 • Çetin Erdoğan Ö., Ž. Tomanović & A. Beyarslan, 2010. New distributional records on the subfamily Aphiidinae (Hymenoptera: Braconidae) in Black Sea Region, Turkey. Linzer Biologische Beitrage, 42: 613-616.
 • Çetin H. & Ö. Alaoğlu 2005. Mut (Mersin) ilçesinde zeytin ağaçlarında bulunan yararlı böcek türlerinin tespiti ve önemli türlerin populasyon değişimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (36): 59-65.
 • Çulcu M. & C. Mart 2015. Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde Pistacia spp. yapraklarında gal oluşturan Yaprakbiti türleri, yayılış alanları ve doğal düşmanları. Bitki Koruma Bülteni, 55 (3): 171-185.
 • Daşcı E. & Ş. Güçlü 2008. Iğdır ovasında meyve ağaçlarında bulunan yaprakbiti türleri (Homoptera: Aphididae) ve doğal düşmanları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 39 (1), 71-73.
 • Demirözer O. & İ. Karaca 2014. Isparta ili yağ gülü (Rosa damascena Miller) üretim alanlarında bulunan avcı ve parazitoit türler ve yayılışları. Türkiye Entomoloji Bülteni, 2014, 4 (3): 171-184.
 • Düzgüneş Z., S. Toros, N. Kılınçer & B. Kovancı 1982. Ankara ilinde Bulunan Aphidoidea Türlerinin parazit ve predatörlerinin tespiti. Tarım ve Orman Bakanlığı, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Yayınları, 251 s.
 • Elekçioğlu N.Z. & D. Şenal 2007. Pest and natural enemy fauna in organic citrus production in the Eastern Mediterranean region of Turkey. International Journal of Natural and Engineering Sciences, 1: 29-34.
 • Elmalı M. & S. Toros 1994. Konya ilinde buğday tarlalarında yaprakbiti doğal düşmanlarının tespiti üzerinde araştırmalar. Türkiye 3. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, 25-28 Ocak 1994, İzmir, 13-29.
 • Erkin E. 1983. Investigations on the hosts distribution and efficiency of the natural enemies of the family Aphididae (Homoptera) harmful to pome and stone fruits trees in Izmir province of Aegean Region. Türkiye Bitki Koruma Dergisi, 7 (1): 29–49.
 • Erler F. & İ. Tunç 2001. A survey (1992–1996) of natural enemies of diaspididae species in Antalya, Turkey. Phytoparasitica, 29 (4): 299-305.
 • Erol T. & B. Yaşar 1996. Van ili elma bahçelerinde bulunan zararlı türler ile doğal düşmanları. Türkiye Entomoloji Dergisi, 20 (4): 281-293.
 • Gençer N.S., K.S. Coşkuncu & N.A. Kumral 2005. Bursa ilinde incir bahçelerinde görülen zararlı ve yararlı türlerin saptanması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (2): 24-30.
 • Gençsoylu İ. & İ. Yalçın 2004. The effect of different tillage systems on cotton pests and predators in cotton fields. Asian Journal of Plant Sciences, 3 (1): 39-44.
 • Giray H. 1970. Harmful and useful species of Coccinellidae (Coleoptera) from Aegean Region with notes on their localities, collecting dates and hosts. Year-book of the Faculty of Agriculture of Ege University, 1(1):35-50.
 • Gözüaçık C., A. Yiğit, N. Uygun 2012. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 3 (1): 69-88.
 • Güçlü Ş., H. Kavaz, C. Güçlü & I. Özdemir 2015. Aphids (Hemiptera: Aphididae) and their parasitoids on ornamental trees and shrubs in Erzurum, Turkey. Türkiye Entomoloji Dergisi, 39 (1): 3-9.
 • Güncan A., Z. Yoldaş & N. Madanlar 2010. İzmir’de şeftali bahçelerinde bulunan yaprakbiti türleri ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalar. Türkiye Entomoloji Dergisi, 34 (3): 399-408.
 • Güz N. & N. Kılınçer 2005. Aphid parasitoids (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) on weeds from Ankara, Turkey. Phytoparasitica, 33 (4): 359-366.
 • Hazır A. & M.R. Ulusoy 2012. Adana ve Mersin illeri şeftali ve nektarin alanlarında saptanan zararlılar ile predatör ve parazitoit türler. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 3 (2): 157-168.
 • Hepdurgun B., T. Turanlı, N. Uygun & C. Kaplan 2007. Balıkesir ve Çanakkale illerinde zeytin bahçelerinde bulunan Coccinellidae türleri. Türkiye 2. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Isparta, 164s.
 • Horion A. 1961. Faunistif der Mitteleuropäischen Käfer. Band VIII. Überlingen-Bodensee, Komissionsverlag Buchdruckerei Ang. Feysel., 283-365.
 • Iperti G. 1999. Biodiversity of Predaceous coccinellidae in relation to bioindication and economic importance. Agriculture, Ecosystems and Environment, 74: 323– 342.
 • Işıkber A.A. & A. Karcı 2006. Kahramanmaraş ili ve çevresinde bazı tarla kültürlerinde bulunan avcı böcek türlerinin yoğunluk ve yaygınlıklarının saptanması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 9 (1): 111-116.
 • Kaplan C. & T. Turanlı 2016. İzmir ve Manisa illeri kestane alanlarında saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 7 (1): 65-78.
 • Karaat Ş. & M.A. Göven 1986. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tütün dikim alanlarında şeftali yaprakbiti (Mysuz persicae Sulz.)’nin doğal düşmanlarının genel durumu. Türkiye I. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, 12-14 Şubat 1986, Adana, 162-172.
 • Karaat Ş., M.A. Göven & C. Mart 1986. Güneydogu Anadolu Bölgesi'nde pamuk dikim alanlarında yararlı türlerin genel durumları. Türkiye I. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, 12-14 Şubat 1986, Adana, 173-185.
 • Karaca İ., Y. Karsavuran, M. Avcı, O. Demirözer, B. Aslan, E. Sökeli & H.S. Bulut 2006. Isparta ilinde Coleoptera takımına ait türler üzerinde faunistik çalışmalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10 (2): 180-184.
 • Kaya, M. & B. Yaşar 2011. Isparta ili meyve bahçelerinde saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 35 (3): 519-534.
 • Kaya N. & P. Hıncal 1991. Denizli ili mercimek alanlarında bulunan böcek faunası. Türkiye Entomoloji Dergisi, (3): 173-181.
 • Keskin N. 2012. Bornova (İzmir) ilçesinde peyzaj alanlarındaki Coccinellidae (Coleoptera: Insecta) faunası. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 48s.
 • Kıran E. 1994. Güneydoğu Anadolu Bölgesi hububat ekiliş alanlarında görülen yaprakbiti türleri ve doğal düşmanları üzerinde çalışmalar. Türkiye 3. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, 25-28 Ocak 1994, İzmir. 29-35.
 • Kök Ş., Ž. Tomanović, D. Şenal, G. Baştuğ & İ. Kasap 2017. Aphidophagous coccinellid and parasitoid species determined in the Çanakkale Province with a new record for the parasitoid fauna of Turkey. Bitki Koruma Bülteni, 57(4): 485-502.
 • Kütük Y. & Ş. Güçlü 2016. Erzincan ilinde kirazlarda (Prunus avium L.) zarar yapan Aphididae (Hemiptera) türleri ile parazitoit ve predatörlerinin belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 56 (2): 155-163.
 • Muratori F.B., R.J. Gagne & R.H. Messing 2009. Ecological traits of a new aphid parasitoid, Endaphis fugitiva (Diptera: Cecidomyiidae), and its potential for biological control of the banana aphid, Pentalonia nigronervosa (Hemiptera: Aphididae). Biological Control, 50: 185193.
 • Narmanlıoğlu H.K. & Ş. Güçlü 2008. İspir (Erzurum) ilçesinde meyve ağaçlarında bulunan yaprakbiti türleri (Hemiptera: Aphidiade) ve doğal düşmanları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 39 (2): 225-229.
 • Oğuzoğlu Ş., M. Avcı, D. Şenal & İ. Karaca 2017. First record of Anatis ocellata (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Coccinellidae) in Turkey. Türkiye Entomoloji Bülteni, 7 (2): 197-202.
 • Ölmez S. & M.R. Ulusoy 2003. A survey of aphid parasitoids (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) in Diyarbakır, Turkey. Phytoparasitica, 31:524-528. 20.
 • Özbek H. & G. Çetin 1991. Contribution to the fauna of coccinellidae (Coleoptera) from Eastern Anatolia Along with some new records from Turkey. Türkiye Entomoloji Dergisi, 15 (4): 193-202.
 • Özder N. & S. Toros 1999. Trakya ilinde buğdaylarda zarar yapan yaprakbiti türlerinin doğal düşmanları üzerinde araştırmalar. Türkiye 4. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri. 26-29 Ocak 1999, Adana, 501-512.
 • Özgen İ. & Y. Karsavuran 2005. Antepfıstığı ağaçlarında zararlı Lepidosaphes pistaciae (Archangelskaya) (Homoptera: Diaspididae)’nin doğal düşmanlarının saptanması üzerinde araştırmalar. Türkiye Entomoloji Dergisi, 29 (4): 309-316.
 • Özkan C., O. Gürkan & Ö. Hancıoğlu 2005. Çubuk (Ankara) ilçesi vişne ağaçlarında zararlı olan türler, doğal düşmanları ve önemlileri üzerinde gözlemler. Tarım Bilimleri Dergisi, 11 (1): 57-59.
 • Öztürk N., M.R. Ulusoy, L. Erkılıç, S. Bayhan 2004. Malatya ili kayısı bahçelerinde saptanan zararlılar ile avcı türler. Bitki Koruma Bülteni, 44 (1-4): 1-13.
 • Portakaldalı M. & S. Satar 2010. Artvin ve Rize illeri Coccinellidae (Coleoptera) faunası üzerinde çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 50 (3): 89-99.
 • Sertkaya E. & A. Yiğit 2002. Antakya ve çevresinde buğdayda zararlı yaprakbiti türleri ve doğal düşmanları. Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi Entomoloji Derneği Yayınları, 4-7 Eylül 2002, Erzurum, 265-274.
 • Smith P.T. & S. Kambhampati 2000. Evolutionary transitions in Aphidiinae (Hymenoptera: Braconidae). Pages 106-113 in A. D. Austin and M. Dowton, eds. Hymenoptera: Evolution, biodiversity and biological control. CSIRO Publishing, Collingwood, Australia.p, 512.
 • Sobutay U. 2016. Bartın ili Coccinellidae (Insecta: Coleoptera) türleri. Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bartın, 111s.
 • Soydanbay M. 1976. Türkiye’de bitki zararlısı bazı böceklerin doğal düşman listesi. Kısım I, Bitki Koruma Bülteni, 16: 32-46.
 • Şahbaz A. & M. Uysal 2006. Konya İli'nde kavaklarda beslenen yaprakbitlerinin (Homoptera: Aphididae) predatör ve parazitoitleri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (38): 119-125.
 • Tamer A., M. Aydemir & A. Has 1997. Ankara ve Konya illerinde korunga ve yoncada görülen zararlı ve faydalı böcekler üzerinde faunistik çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 37(3-4):125-161.
 • Tezcan S. & N. Uygun 2003. İzmir ve Manisa yöresi ekolojik kiraz üretim bahçelerinde saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri üzerinde bir değerlendirme. Türkiye Entomoloji Dergisi, 27 (1): 73-79.
 • Tiftikci P. 2017. Yozgat ili şeker pancarı üretim alanlarında saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri üzerinde araştırmalar. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 33 (2): 79-90.
 • Tomanović Z., A. Beyarslan, Ö. Çetin Erdoğan & V. Žıkıć 2008. New records of Aphid parasitoids (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae) from Turkey. Periodicum Biologorum, 110: 335-338.
 • Ulusoy R., G. Vatansever & N. Uygun 1999. Ulukışla (Niğde) ve Pozantı (Adana) yöresi kiraz ağaçlarında zararlı olan türler, doğal düşmanları ve önemlileri üzerindeki gözlemler. Türkiye Entomoloji Dergisi, 23: 111-120.
 • Uygun N. 1981. Türkiye Coccinellidae (Coleoptera) Faunası Üzerinde Taksonomik Araştırmalar. Çukurova Ziraat Fak. Yayınları, Adana, 110 s.
 • Uygun N., H. Başpınar, E. Şekeroğlu, S. Kornoşor, A.F. Özgür, İ. Karaca, M.R. Ulusoy & C. Kazak 1995. GAP Alanında Zirai Mücadele Politikasına Esas Teşkil Edecek Zararlı ve Yararlının Saptanması. GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu. 27-29 Nisan 1995, Şanlıurfa, 99-119.
 • Ülgentürk S., J. Noyes, C. Zeki & M.B. Kaydan 2004. Natural enemies of coccoidea (Hemiptera) on orchard trees and the neighbouring areas plants in Afyon, Ankara, Burdur Isparta provinces, Turkey, Proceeding of the X International Symposium on Scale Insect Studies, 19-23 April 2004, Adana, Turkey, 361-372.
 • Vandenberg N.J. 2002. Coccinellidae Latreille, 1807, (Editör: R. H. Arnett & M.C. Thomas, American Beetles. Vol.2. Polyphaga: Scarabaeoidea through Curculionoidea). Boca Raton, CRC Press, 371–389.
 • Varlı S.V., G. Vatansever Sakin & T. Öncül Abacıgil 2013. Edremit Körfezi (Balıkesir/Türkiye) zeytin bahçelerinde farklı tuzak yöntemleri ile toplanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 3 (3): 151- 160.
 • Yaşar B., M.S. Özgökçe & İ. Kasap 1999. Van İlinde bulunan coccinellidae (Coleoptera) familyasina bağlı predatör türlerin saptanması üzerinde araştırmalar. Türkiye 4. Biyolojik Mücadele Kongresi, 26-29 Ocak 1999, Adana, Entomoloji Derneği Yayınları, 445-454.
 • Yerlikaya H., H. Başpınar & E. M. Yıldırım 2016. Aydın il merkezinde turunç Citrus aurantium L. (Rutaceae) ağaçlarında bulunan Coccoidea üst familyası ile Aphididae ve Aleyrodidae familyaları (Hemiptera)’ na bağlı türlerin saptanması, bulaşma oranlarının ve doğal düşmanlarının belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Bülteni, 6 (3): 221-230.
 • Yeşilayer A. 2009. İstanbul ili yeşil alanlarında zararlı akar (Acarina) türlerinin tanımı, yayılışı, önemli türün popülasyon yoğunluğu ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalar. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 200s.
 • Yoldaş Z., A. Güncan & T. Koçlu 2011. Seasonal occurrence of aphids and their natural enemies in Satsuma mandarin orchards in Izmir, Turkey. Türkiye Entomoloji Dergisi, 35 (1): 59-74.
 • Yumruktepe R. & N. Uygun 1994. Doğu Akdeniz Bölgesi turunçgil bahçelerinde saptanan yaprakbiti (Homoptera: Aphididae) türleri ve doğal düşmanları. Türkiye 3. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, İzmir. 1-12.
 • Yurtsever S. 2001. A preliminary study on the ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae) of Edirne in North-Western Turkey. Turkish Journal of Zoology, 25: 71-75.
 • Zeren O. & Düzgüneş Z. 1983. Çukurova Bölgesinde sebzelerde zararlı olan Aphidoidea türlerinin doğal düşmanları üzerinde araştırmalar. Türkiye Bitki Koruma Dergisi, 7 (3): 199-211.

Kayseri ili merkez ilçelerinde süs bitkileri üzerinde bulunan yaprakbitleri (Hemiptera: Aphididae)’nin parazitoitleri ve avcı Coccinellidleri

Year 2018, Volume: 9 Issue: 1, 48 - 65, 29.06.2018
https://doi.org/10.31019/tbmd.436861

AbstractBu çalışma, 2014 ve 2015 yılları arasında Kayseri ili merkez ilçelerindeki
(Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu) park, yol plantasyonu ve peyzaj
alanlarındaki ağaç ve çalılar üzerindeki yaprakbitlerinin parazitoit ve avcı
Coccinellidlerini belirlemek için yürütülmüştür. Bu sörvey sonucunda, dokuz parazitoit tür tespit edilmiş, bir parazitoit
ise cins düzeyinde teşhis edilebilmiştir. Bu türler Aphidius sp., A. hortensis
Marshall 1896, A. matricariae Haliday
1834, A. urticae Haliday 1834,
A. rosae Haliday 1834, Binodoxys angelicae Haliday 1833,
Lysiphlebus fabarum Marshall 1896, L. testaceipes Cresson 1880,
Praon abjectum Haliday 1833 and P.
volucre
Haliday 1833’dir. Ayrıca,
yaprakbiti avcısı olarak Coccinellidae familyasından 11 tür belirlenmiştir. Bu
türler Adalia (Adalia) bipunctata (L.) 1758, A. (Adalia) decempunctata (L.) 1758, A. fasciatopunctata revelierei (Mulsant) 1866, Chilocorus
bipustulatus
(L.) 1758, Coccinella (Coccinella) septempunctata
L. 1758, Exochomus (Exochomus) quadripustulatus (L.) 1758, Hippodamia (Adonia) variegata (Goeze) 1777, Oenopia (Synharmonia) conglobata (L.) 1758, Propylea
quatuordecimpunctata
(L.) 1758,
Scymnus (Scymnus) apetzi Mulsant 1846, S. (Pullus) subvillosus (Goeze) 1777’dır.

References

 • Achterberg C van 2017. Fauna Europaea: Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae. Fauna Europaea version 2017.06. URL: https://fauna-eu.org (Erişim tarihi:09 Şubat 2018).
 • Akar S. & Ö. Çetin Erdoğan 2017. Contributions to Aphidiinae (Hymenoptera: Braconidae) fauna of Turkey with new records. Trakya University Journal of Natural Sciences, 18(2): 89-96.
 • Aslan M.M., N. Uygun & P. Starý 2004. A survey of aphid parasitoids in Kahramanmaras, Turkey (Hymenoptera: Braconidae, Aphidiinae; and: Aphelinidae). Phytoparasitica, 32: 255-263.
 • Aslan M.M. & N. Uygun 2005. The aphidophagus Coccinellid (Coleoptera: Coccinellidae) species in Kahramanmaraş, Turkey. Turkish Journal of Zoology, 29:1-8.
 • Atlıhan R. & M.S. Özgökçe 2003. Van ili şekerpancarı alanlarındaki zararlı ve yararlı türlerin saptanması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 13 (1): 9-14.
 • Audisio P. 2017. Fauna Europaea: Coleoptera: Coccinellidae. Fauna Europaea version 2017.06. URL: https://fauna-eu.org (Erişim tarihi:09 Şubat 2018).
 • Ayyıldız Y. & R. Atlıhan 2006. Balıkesir ili sebze alanlarında görülen yaprakbiti türleri ve doğal düşmanları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 16 (1): 1-5.
 • Bali B., S.M. Özgökçe & D. Şenal 2014. Antalya ve çevresinde Coccinellidae (Coleoptera) familyasına bağlı türler ve yayılış alanları. Türkiye 5. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 3-5 Şubat 2014, Antalya, 75.
 • Başar M. & B. Yaşar 2011. Isparta ili meyve bahçelerinde saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 35(3):519-534.
 • Baştuğ G. & İ. Kasap 2015. Çanakkale ili Coccinellidae (Coleoptera) familyası üzerine faunistik çalışmalar. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 6 (1):41-50.
 • Bayram Ş. 2008. Ankara’da Karaağaç (Ulmus glabra Mill.)’da gal yapan yaprakbitlerinde avcı Coccinellidae (Coleoptera), Chrysopidae ve Hemerobiidae (Neuroptera) familyasına bağlı türler. Tarım Bilimleri Dergisi, 14 (4) 386-393.
 • Bayram Ş. 2009. Ankara’da Elma Kırmızı Gal Yaprakbiti, Dysaphis devecta Walk. (Homoptera, Aphididae)’da avcı Coccinellidae (Coleoptera) türleri. Tarım Bilimleri Dergisi, 15(1) 53-57.
 • Boivin G., T. Hance & J. Brodeur 2012. Aphid parasitoids in biological control. Canadian Journal of Plant Science, 92 (1): 1-12.
 • Bolu H. 2005. On the Coccinellid (Col.) fauna of almond orchards in South Eastern and Eastern Anatolia. Zoology in the Middle East, 35:109-110.
 • Bolu H., İ. Özgen, A. Bayram & M. Çınar 2007. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde Antepfıstığı, Badem ve Kiraz bahçelerindeki avcı Coccinellidae türleri, yayılış alanları ve avları. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11 (12): 39-47.
 • Buğday H., D. Şenal & R. Atlıhan 2015. Yalova ilinde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri ve yayılış alanları. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 6 (2): 127-138.
 • Çetin Erdoğan Ö., Ž. Tomanović & A. Beyarslan 2008. New aphid parasitoids (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) in the region of Marmara. Acta Entomologica Serbica, 13: 85- 88.
 • Çetin Erdoğan Ö., Ž. Tomanović & A. Beyarslan, 2010. New distributional records on the subfamily Aphiidinae (Hymenoptera: Braconidae) in Black Sea Region, Turkey. Linzer Biologische Beitrage, 42: 613-616.
 • Çetin H. & Ö. Alaoğlu 2005. Mut (Mersin) ilçesinde zeytin ağaçlarında bulunan yararlı böcek türlerinin tespiti ve önemli türlerin populasyon değişimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (36): 59-65.
 • Çulcu M. & C. Mart 2015. Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde Pistacia spp. yapraklarında gal oluşturan Yaprakbiti türleri, yayılış alanları ve doğal düşmanları. Bitki Koruma Bülteni, 55 (3): 171-185.
 • Daşcı E. & Ş. Güçlü 2008. Iğdır ovasında meyve ağaçlarında bulunan yaprakbiti türleri (Homoptera: Aphididae) ve doğal düşmanları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 39 (1), 71-73.
 • Demirözer O. & İ. Karaca 2014. Isparta ili yağ gülü (Rosa damascena Miller) üretim alanlarında bulunan avcı ve parazitoit türler ve yayılışları. Türkiye Entomoloji Bülteni, 2014, 4 (3): 171-184.
 • Düzgüneş Z., S. Toros, N. Kılınçer & B. Kovancı 1982. Ankara ilinde Bulunan Aphidoidea Türlerinin parazit ve predatörlerinin tespiti. Tarım ve Orman Bakanlığı, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Yayınları, 251 s.
 • Elekçioğlu N.Z. & D. Şenal 2007. Pest and natural enemy fauna in organic citrus production in the Eastern Mediterranean region of Turkey. International Journal of Natural and Engineering Sciences, 1: 29-34.
 • Elmalı M. & S. Toros 1994. Konya ilinde buğday tarlalarında yaprakbiti doğal düşmanlarının tespiti üzerinde araştırmalar. Türkiye 3. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, 25-28 Ocak 1994, İzmir, 13-29.
 • Erkin E. 1983. Investigations on the hosts distribution and efficiency of the natural enemies of the family Aphididae (Homoptera) harmful to pome and stone fruits trees in Izmir province of Aegean Region. Türkiye Bitki Koruma Dergisi, 7 (1): 29–49.
 • Erler F. & İ. Tunç 2001. A survey (1992–1996) of natural enemies of diaspididae species in Antalya, Turkey. Phytoparasitica, 29 (4): 299-305.
 • Erol T. & B. Yaşar 1996. Van ili elma bahçelerinde bulunan zararlı türler ile doğal düşmanları. Türkiye Entomoloji Dergisi, 20 (4): 281-293.
 • Gençer N.S., K.S. Coşkuncu & N.A. Kumral 2005. Bursa ilinde incir bahçelerinde görülen zararlı ve yararlı türlerin saptanması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (2): 24-30.
 • Gençsoylu İ. & İ. Yalçın 2004. The effect of different tillage systems on cotton pests and predators in cotton fields. Asian Journal of Plant Sciences, 3 (1): 39-44.
 • Giray H. 1970. Harmful and useful species of Coccinellidae (Coleoptera) from Aegean Region with notes on their localities, collecting dates and hosts. Year-book of the Faculty of Agriculture of Ege University, 1(1):35-50.
 • Gözüaçık C., A. Yiğit, N. Uygun 2012. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae (Coleoptera) türleri. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 3 (1): 69-88.
 • Güçlü Ş., H. Kavaz, C. Güçlü & I. Özdemir 2015. Aphids (Hemiptera: Aphididae) and their parasitoids on ornamental trees and shrubs in Erzurum, Turkey. Türkiye Entomoloji Dergisi, 39 (1): 3-9.
 • Güncan A., Z. Yoldaş & N. Madanlar 2010. İzmir’de şeftali bahçelerinde bulunan yaprakbiti türleri ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalar. Türkiye Entomoloji Dergisi, 34 (3): 399-408.
 • Güz N. & N. Kılınçer 2005. Aphid parasitoids (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) on weeds from Ankara, Turkey. Phytoparasitica, 33 (4): 359-366.
 • Hazır A. & M.R. Ulusoy 2012. Adana ve Mersin illeri şeftali ve nektarin alanlarında saptanan zararlılar ile predatör ve parazitoit türler. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 3 (2): 157-168.
 • Hepdurgun B., T. Turanlı, N. Uygun & C. Kaplan 2007. Balıkesir ve Çanakkale illerinde zeytin bahçelerinde bulunan Coccinellidae türleri. Türkiye 2. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Isparta, 164s.
 • Horion A. 1961. Faunistif der Mitteleuropäischen Käfer. Band VIII. Überlingen-Bodensee, Komissionsverlag Buchdruckerei Ang. Feysel., 283-365.
 • Iperti G. 1999. Biodiversity of Predaceous coccinellidae in relation to bioindication and economic importance. Agriculture, Ecosystems and Environment, 74: 323– 342.
 • Işıkber A.A. & A. Karcı 2006. Kahramanmaraş ili ve çevresinde bazı tarla kültürlerinde bulunan avcı böcek türlerinin yoğunluk ve yaygınlıklarının saptanması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 9 (1): 111-116.
 • Kaplan C. & T. Turanlı 2016. İzmir ve Manisa illeri kestane alanlarında saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 7 (1): 65-78.
 • Karaat Ş. & M.A. Göven 1986. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tütün dikim alanlarında şeftali yaprakbiti (Mysuz persicae Sulz.)’nin doğal düşmanlarının genel durumu. Türkiye I. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, 12-14 Şubat 1986, Adana, 162-172.
 • Karaat Ş., M.A. Göven & C. Mart 1986. Güneydogu Anadolu Bölgesi'nde pamuk dikim alanlarında yararlı türlerin genel durumları. Türkiye I. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, 12-14 Şubat 1986, Adana, 173-185.
 • Karaca İ., Y. Karsavuran, M. Avcı, O. Demirözer, B. Aslan, E. Sökeli & H.S. Bulut 2006. Isparta ilinde Coleoptera takımına ait türler üzerinde faunistik çalışmalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10 (2): 180-184.
 • Kaya, M. & B. Yaşar 2011. Isparta ili meyve bahçelerinde saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 35 (3): 519-534.
 • Kaya N. & P. Hıncal 1991. Denizli ili mercimek alanlarında bulunan böcek faunası. Türkiye Entomoloji Dergisi, (3): 173-181.
 • Keskin N. 2012. Bornova (İzmir) ilçesinde peyzaj alanlarındaki Coccinellidae (Coleoptera: Insecta) faunası. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 48s.
 • Kıran E. 1994. Güneydoğu Anadolu Bölgesi hububat ekiliş alanlarında görülen yaprakbiti türleri ve doğal düşmanları üzerinde çalışmalar. Türkiye 3. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, 25-28 Ocak 1994, İzmir. 29-35.
 • Kök Ş., Ž. Tomanović, D. Şenal, G. Baştuğ & İ. Kasap 2017. Aphidophagous coccinellid and parasitoid species determined in the Çanakkale Province with a new record for the parasitoid fauna of Turkey. Bitki Koruma Bülteni, 57(4): 485-502.
 • Kütük Y. & Ş. Güçlü 2016. Erzincan ilinde kirazlarda (Prunus avium L.) zarar yapan Aphididae (Hemiptera) türleri ile parazitoit ve predatörlerinin belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 56 (2): 155-163.
 • Muratori F.B., R.J. Gagne & R.H. Messing 2009. Ecological traits of a new aphid parasitoid, Endaphis fugitiva (Diptera: Cecidomyiidae), and its potential for biological control of the banana aphid, Pentalonia nigronervosa (Hemiptera: Aphididae). Biological Control, 50: 185193.
 • Narmanlıoğlu H.K. & Ş. Güçlü 2008. İspir (Erzurum) ilçesinde meyve ağaçlarında bulunan yaprakbiti türleri (Hemiptera: Aphidiade) ve doğal düşmanları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 39 (2): 225-229.
 • Oğuzoğlu Ş., M. Avcı, D. Şenal & İ. Karaca 2017. First record of Anatis ocellata (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Coccinellidae) in Turkey. Türkiye Entomoloji Bülteni, 7 (2): 197-202.
 • Ölmez S. & M.R. Ulusoy 2003. A survey of aphid parasitoids (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) in Diyarbakır, Turkey. Phytoparasitica, 31:524-528. 20.
 • Özbek H. & G. Çetin 1991. Contribution to the fauna of coccinellidae (Coleoptera) from Eastern Anatolia Along with some new records from Turkey. Türkiye Entomoloji Dergisi, 15 (4): 193-202.
 • Özder N. & S. Toros 1999. Trakya ilinde buğdaylarda zarar yapan yaprakbiti türlerinin doğal düşmanları üzerinde araştırmalar. Türkiye 4. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri. 26-29 Ocak 1999, Adana, 501-512.
 • Özgen İ. & Y. Karsavuran 2005. Antepfıstığı ağaçlarında zararlı Lepidosaphes pistaciae (Archangelskaya) (Homoptera: Diaspididae)’nin doğal düşmanlarının saptanması üzerinde araştırmalar. Türkiye Entomoloji Dergisi, 29 (4): 309-316.
 • Özkan C., O. Gürkan & Ö. Hancıoğlu 2005. Çubuk (Ankara) ilçesi vişne ağaçlarında zararlı olan türler, doğal düşmanları ve önemlileri üzerinde gözlemler. Tarım Bilimleri Dergisi, 11 (1): 57-59.
 • Öztürk N., M.R. Ulusoy, L. Erkılıç, S. Bayhan 2004. Malatya ili kayısı bahçelerinde saptanan zararlılar ile avcı türler. Bitki Koruma Bülteni, 44 (1-4): 1-13.
 • Portakaldalı M. & S. Satar 2010. Artvin ve Rize illeri Coccinellidae (Coleoptera) faunası üzerinde çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 50 (3): 89-99.
 • Sertkaya E. & A. Yiğit 2002. Antakya ve çevresinde buğdayda zararlı yaprakbiti türleri ve doğal düşmanları. Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi Entomoloji Derneği Yayınları, 4-7 Eylül 2002, Erzurum, 265-274.
 • Smith P.T. & S. Kambhampati 2000. Evolutionary transitions in Aphidiinae (Hymenoptera: Braconidae). Pages 106-113 in A. D. Austin and M. Dowton, eds. Hymenoptera: Evolution, biodiversity and biological control. CSIRO Publishing, Collingwood, Australia.p, 512.
 • Sobutay U. 2016. Bartın ili Coccinellidae (Insecta: Coleoptera) türleri. Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bartın, 111s.
 • Soydanbay M. 1976. Türkiye’de bitki zararlısı bazı böceklerin doğal düşman listesi. Kısım I, Bitki Koruma Bülteni, 16: 32-46.
 • Şahbaz A. & M. Uysal 2006. Konya İli'nde kavaklarda beslenen yaprakbitlerinin (Homoptera: Aphididae) predatör ve parazitoitleri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (38): 119-125.
 • Tamer A., M. Aydemir & A. Has 1997. Ankara ve Konya illerinde korunga ve yoncada görülen zararlı ve faydalı böcekler üzerinde faunistik çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 37(3-4):125-161.
 • Tezcan S. & N. Uygun 2003. İzmir ve Manisa yöresi ekolojik kiraz üretim bahçelerinde saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri üzerinde bir değerlendirme. Türkiye Entomoloji Dergisi, 27 (1): 73-79.
 • Tiftikci P. 2017. Yozgat ili şeker pancarı üretim alanlarında saptanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri üzerinde araştırmalar. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 33 (2): 79-90.
 • Tomanović Z., A. Beyarslan, Ö. Çetin Erdoğan & V. Žıkıć 2008. New records of Aphid parasitoids (Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae) from Turkey. Periodicum Biologorum, 110: 335-338.
 • Ulusoy R., G. Vatansever & N. Uygun 1999. Ulukışla (Niğde) ve Pozantı (Adana) yöresi kiraz ağaçlarında zararlı olan türler, doğal düşmanları ve önemlileri üzerindeki gözlemler. Türkiye Entomoloji Dergisi, 23: 111-120.
 • Uygun N. 1981. Türkiye Coccinellidae (Coleoptera) Faunası Üzerinde Taksonomik Araştırmalar. Çukurova Ziraat Fak. Yayınları, Adana, 110 s.
 • Uygun N., H. Başpınar, E. Şekeroğlu, S. Kornoşor, A.F. Özgür, İ. Karaca, M.R. Ulusoy & C. Kazak 1995. GAP Alanında Zirai Mücadele Politikasına Esas Teşkil Edecek Zararlı ve Yararlının Saptanması. GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu. 27-29 Nisan 1995, Şanlıurfa, 99-119.
 • Ülgentürk S., J. Noyes, C. Zeki & M.B. Kaydan 2004. Natural enemies of coccoidea (Hemiptera) on orchard trees and the neighbouring areas plants in Afyon, Ankara, Burdur Isparta provinces, Turkey, Proceeding of the X International Symposium on Scale Insect Studies, 19-23 April 2004, Adana, Turkey, 361-372.
 • Vandenberg N.J. 2002. Coccinellidae Latreille, 1807, (Editör: R. H. Arnett & M.C. Thomas, American Beetles. Vol.2. Polyphaga: Scarabaeoidea through Curculionoidea). Boca Raton, CRC Press, 371–389.
 • Varlı S.V., G. Vatansever Sakin & T. Öncül Abacıgil 2013. Edremit Körfezi (Balıkesir/Türkiye) zeytin bahçelerinde farklı tuzak yöntemleri ile toplanan Coccinellidae (Coleoptera) türleri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 3 (3): 151- 160.
 • Yaşar B., M.S. Özgökçe & İ. Kasap 1999. Van İlinde bulunan coccinellidae (Coleoptera) familyasina bağlı predatör türlerin saptanması üzerinde araştırmalar. Türkiye 4. Biyolojik Mücadele Kongresi, 26-29 Ocak 1999, Adana, Entomoloji Derneği Yayınları, 445-454.
 • Yerlikaya H., H. Başpınar & E. M. Yıldırım 2016. Aydın il merkezinde turunç Citrus aurantium L. (Rutaceae) ağaçlarında bulunan Coccoidea üst familyası ile Aphididae ve Aleyrodidae familyaları (Hemiptera)’ na bağlı türlerin saptanması, bulaşma oranlarının ve doğal düşmanlarının belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Bülteni, 6 (3): 221-230.
 • Yeşilayer A. 2009. İstanbul ili yeşil alanlarında zararlı akar (Acarina) türlerinin tanımı, yayılışı, önemli türün popülasyon yoğunluğu ve doğal düşmanları üzerinde araştırmalar. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 200s.
 • Yoldaş Z., A. Güncan & T. Koçlu 2011. Seasonal occurrence of aphids and their natural enemies in Satsuma mandarin orchards in Izmir, Turkey. Türkiye Entomoloji Dergisi, 35 (1): 59-74.
 • Yumruktepe R. & N. Uygun 1994. Doğu Akdeniz Bölgesi turunçgil bahçelerinde saptanan yaprakbiti (Homoptera: Aphididae) türleri ve doğal düşmanları. Türkiye 3. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri, İzmir. 1-12.
 • Yurtsever S. 2001. A preliminary study on the ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae) of Edirne in North-Western Turkey. Turkish Journal of Zoology, 25: 71-75.
 • Zeren O. & Düzgüneş Z. 1983. Çukurova Bölgesinde sebzelerde zararlı olan Aphidoidea türlerinin doğal düşmanları üzerinde araştırmalar. Türkiye Bitki Koruma Dergisi, 7 (3): 199-211.
There are 82 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Deniz Özkan Öztürk This is me

Murat Muştu

Publication Date June 29, 2018
Submission Date February 21, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 9 Issue: 1

Cite

APA Öztürk, D. Ö., & Muştu, M. (2018). Kayseri ili merkez ilçelerinde süs bitkileri üzerinde bulunan yaprakbitleri (Hemiptera: Aphididae)’nin parazitoitleri ve avcı Coccinellidleri. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 9(1), 48-65. https://doi.org/10.31019/tbmd.436861
AMA Öztürk DÖ, Muştu M. Kayseri ili merkez ilçelerinde süs bitkileri üzerinde bulunan yaprakbitleri (Hemiptera: Aphididae)’nin parazitoitleri ve avcı Coccinellidleri. Türk. biyo. müc. derg. June 2018;9(1):48-65. doi:10.31019/tbmd.436861
Chicago Öztürk, Deniz Özkan, and Murat Muştu. “Kayseri Ili Merkez ilçelerinde süs Bitkileri üzerinde Bulunan Yaprakbitleri (Hemiptera: Aphididae)’nin Parazitoitleri Ve Avcı Coccinellidleri”. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 9, no. 1 (June 2018): 48-65. https://doi.org/10.31019/tbmd.436861.
EndNote Öztürk DÖ, Muştu M (June 1, 2018) Kayseri ili merkez ilçelerinde süs bitkileri üzerinde bulunan yaprakbitleri (Hemiptera: Aphididae)’nin parazitoitleri ve avcı Coccinellidleri. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 9 1 48–65.
IEEE D. Ö. Öztürk and M. Muştu, “Kayseri ili merkez ilçelerinde süs bitkileri üzerinde bulunan yaprakbitleri (Hemiptera: Aphididae)’nin parazitoitleri ve avcı Coccinellidleri”, Türk. biyo. müc. derg, vol. 9, no. 1, pp. 48–65, 2018, doi: 10.31019/tbmd.436861.
ISNAD Öztürk, Deniz Özkan - Muştu, Murat. “Kayseri Ili Merkez ilçelerinde süs Bitkileri üzerinde Bulunan Yaprakbitleri (Hemiptera: Aphididae)’nin Parazitoitleri Ve Avcı Coccinellidleri”. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi 9/1 (June 2018), 48-65. https://doi.org/10.31019/tbmd.436861.
JAMA Öztürk DÖ, Muştu M. Kayseri ili merkez ilçelerinde süs bitkileri üzerinde bulunan yaprakbitleri (Hemiptera: Aphididae)’nin parazitoitleri ve avcı Coccinellidleri. Türk. biyo. müc. derg. 2018;9:48–65.
MLA Öztürk, Deniz Özkan and Murat Muştu. “Kayseri Ili Merkez ilçelerinde süs Bitkileri üzerinde Bulunan Yaprakbitleri (Hemiptera: Aphididae)’nin Parazitoitleri Ve Avcı Coccinellidleri”. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, vol. 9, no. 1, 2018, pp. 48-65, doi:10.31019/tbmd.436861.
Vancouver Öztürk DÖ, Muştu M. Kayseri ili merkez ilçelerinde süs bitkileri üzerinde bulunan yaprakbitleri (Hemiptera: Aphididae)’nin parazitoitleri ve avcı Coccinellidleri. Türk. biyo. müc. derg. 2018;9(1):48-65.