Year 2014, Volume , Issue 62, Pages 1 - 7 2014-06-30

Un exemple de reflexions spatiales et sociales de transformation urbaine: Quartier de Sarıgöl (Gaziosmanpaşa-İstanbul)
Kentsel dönüşümün sosyal ve mekansal yansımalarına bir örnek: Sarıgöl Mahallesi (Gaziosmanpaşa-İstanbul)

Taner Kılıç [1] , Seçkin Hardal [2]


Notre pays a connu une urbanisation rapide dans le processus des années 1950 jusqu’à nos jours. A la suite de l'urbanisation rapide les bidonvilles ont parus. La nécessité de l’organisation des bidonvilles suivant les principes modernes de l’urbanisation a nécessité la transformation urbaine. Le tremblement de terre de Marmara en 1999 a remis cette obligation encore une fois à l’ordre du jour. La loi no 6306 de la transformation des zones à risque en cas de catastrophe, adoptée en 2012, a aggravé les discussions de transformation urbaine. L'un des projets basé sur cette loi est le projet de la transformation urbaine du Quartier de Sarıgöl qui se trouve dans la préfecture de Gaziosmanpaşa. Dans cette étude en mettant l'accent sur les changements sociaux et spatiaux dans le projet de transformation urbaine, les entretiens et les enquêtes concernant le projet ont été faits et les résultats obtenus sont interprétés comme un point de vue géographique. 

Mots-clés: Transformation urbaine, İstanbul, Gaziosmanpaşa, Quartier de Sarıgöl, les quartiers de bidonville

1950’li yıllardan günümüze kadar geçen süreçte, ülkemiz hızlı bir kentleşme deneyimi yaşamıştır. Yaşanan hızlı kentleşmenin sonucunda herhangi bir planlamanın olmadığı gecekondu mahalleleri ortaya çıkmıştır. Gecekondu mahallelerinin çağdaş şehircilik ilkelerine göre düzenlenmesi gerekliliği kentsel dönüşümü zorunlu hale getirmiştir. 1999 İstanbul depremi bu zorunluluğu tekrar kamuoyu gündemine taşımıştır. 2012 yılında kabul edilen 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kentsel dönüşüm tartışmalarını alevlendirmiştir. Bu kanuna dayanarak yapılan projelerden birisi de Gaziosmanpaşa İlçesi’nde yer alan, “Sarıgöl Mahallesi Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi”dir. Bu çalışmada kentsel dönüşüm projesinin sebep olacağı sosyal ve mekânsal değişim üzerinde durularak, projeye yönelik olarak anket‐mülakatlar yapılmış ve elde edilen sonuçlar coğrafi bir bakış açısı ile yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, İstanbul, Gaziosmanpaşa İlçesi, Sarıgöl Mahallesi, Gecekondu mahalleleri.

 

 

  • Aktay,  Y.,  Orçan, M.,  ve Osmanoğlu, E., (2012).  Türkiye’de  Kentsel Dönüşüm Projelerinin Sağlıklı Yürütülmesi İçin  Yöntem  Arayışı,  Mersin  Kentsel  Dönüşüm  Projesi  Araştırma  ve  Çalıştay  Raporu,  Stratejik  Düşünce  Enstitüsü, Ankara.  
  • Engels, (1992). Konut Sorunu, Sol Yayınları, Ankara.  
  • Erol,  E.,  (2011).  2011  Konut  Kurultayı,  4.  Oturum:  Kentsel  Dönüşüm Ve TOKİ: Kentsel Dönüşüm Türkiye’de Neden  Gerekli?  2011  Konut  Kurultayı,  Toplu  Konut  İdaresi  Başkanlığı Yayınları, Ankara.  
  • Harvey,  D.  (2003).  Sosyal  Adalet  ve  Şehir,  Metis  Yayınları,  İstanbul. 
  • Karadağ, A., Mirioğlu, G. (2012). “Bayraklı Kentsel Dönüşüm  Projesi  Üzerine  Coğrafi  Değerlendirmeler”,  Türk  Coğrafya Dergisi, Sayı: 57:21‐32, İstanbul. 
  • Keleş, R. (2008). Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara. 
  • Kılıç,  T.  (2010).  Kentsel  Mekanların  Kullanımı  ve  Seyyar  Satıcılık:  Diyarbakır  Örneği,  Fırat  Üniversitesi,  Sosyal  Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), Elazığ. 
  • Perouse, J.F. (2013). “Kentsel Dönüşümün Yaygınlaştırılması  Ya Da Suskun Çoğunluğun Zaferi”, Milyonluk Manzara  Kentsel  Dönüşümün  Resimleri  (Derleyen:  Tanıl  Bora), 
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Taner Kılıç

Author: Seçkin Hardal

Dates

Publication Date : June 30, 2014

Bibtex @ { tcd227741, journal = {Türk Coğrafya Dergisi}, issn = {1302-5856}, eissn = {1308-9773}, address = {}, publisher = {Turkish Geographical Society}, year = {2014}, volume = {}, pages = {1 - 7}, doi = {10.17211/tcd.33157}, title = {Kentsel dönüşümün sosyal ve mekansal yansımalarına bir örnek: Sarıgöl Mahallesi (Gaziosmanpaşa-İstanbul)}, key = {cite}, author = {Kılıç, Taner and Hardal, Seçkin} }
APA Kılıç, T , Hardal, S . (2014). Kentsel dönüşümün sosyal ve mekansal yansımalarına bir örnek: Sarıgöl Mahallesi (Gaziosmanpaşa-İstanbul) . Türk Coğrafya Dergisi , (62) , 1-7 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tcd/issue/21219/227741
MLA Kılıç, T , Hardal, S . "Kentsel dönüşümün sosyal ve mekansal yansımalarına bir örnek: Sarıgöl Mahallesi (Gaziosmanpaşa-İstanbul)" . Türk Coğrafya Dergisi (2014 ): 1-7 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tcd/issue/21219/227741>
Chicago Kılıç, T , Hardal, S . "Kentsel dönüşümün sosyal ve mekansal yansımalarına bir örnek: Sarıgöl Mahallesi (Gaziosmanpaşa-İstanbul)". Türk Coğrafya Dergisi (2014 ): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - Kentsel dönüşümün sosyal ve mekansal yansımalarına bir örnek: Sarıgöl Mahallesi (Gaziosmanpaşa-İstanbul) AU - Taner Kılıç , Seçkin Hardal Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Türk Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - IS - 62 SN - 1302-5856-1308-9773 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Coğrafya Dergisi Kentsel dönüşümün sosyal ve mekansal yansımalarına bir örnek: Sarıgöl Mahallesi (Gaziosmanpaşa-İstanbul) %A Taner Kılıç , Seçkin Hardal %T Kentsel dönüşümün sosyal ve mekansal yansımalarına bir örnek: Sarıgöl Mahallesi (Gaziosmanpaşa-İstanbul) %D 2014 %J Türk Coğrafya Dergisi %P 1302-5856-1308-9773 %V %N 62 %R %U
ISNAD Kılıç, Taner , Hardal, Seçkin . "Kentsel dönüşümün sosyal ve mekansal yansımalarına bir örnek: Sarıgöl Mahallesi (Gaziosmanpaşa-İstanbul)". Türk Coğrafya Dergisi / 62 (June 2014): 1-7 .
AMA Kılıç T , Hardal S . Kentsel dönüşümün sosyal ve mekansal yansımalarına bir örnek: Sarıgöl Mahallesi (Gaziosmanpaşa-İstanbul). Türk Coğ. Derg.. 2014; (62): 1-7.
Vancouver Kılıç T , Hardal S . Kentsel dönüşümün sosyal ve mekansal yansımalarına bir örnek: Sarıgöl Mahallesi (Gaziosmanpaşa-İstanbul). Türk Coğrafya Dergisi. 2014; (62): 1-7.