Turkish Geographical Review
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1302-5856 | e-ISSN 1308-9773 | Period Biannually | Founded: 1943 | Publisher Turkish Geographical Society | www.tcd.org.tr


Turkish Geographical Review has started to announce the scientific studies of Turkish Geographers to the world of science since 1943. The journal was published until 1976 intermittent and sometimes continuously, after this date for a period of 18 years have not been published. Turkish Geographical Review again returned to broadcasting in 1992. It has transformed to a peer-reviewed journal since 1999 and has started to publish twice a year. Turkish Geographical Society has decided to publish Turkish Geographical Review as electronic journal since 2009. Broadcasting periods are June and December.

 


 

Turkish Geographical Review

ISSN 1302-5856 | e-ISSN 1308-9773 | Period Biannually | Founded: 1943 | Publisher Turkish Geographical Society | www.tcd.org.tr
Cover Image


Turkish Geographical Review has started to announce the scientific studies of Turkish Geographers to the world of science since 1943. The journal was published until 1976 intermittent and sometimes continuously, after this date for a period of 18 years have not been published. Turkish Geographical Review again returned to broadcasting in 1992. It has transformed to a peer-reviewed journal since 1999 and has started to publish twice a year. Turkish Geographical Society has decided to publish Turkish Geographical Review as electronic journal since 2009. Broadcasting periods are June and December.

 


 

Issue 77 - Jun 30, 2021
 1. İnegöl (Bursa) havzasında hava kalitesinin fiziki ortam ile ilişkisi
  Pages 7 - 18
  Semra İSKAN, Telat KOÇ
 2. Finike ve Kumluca ovalarında yaşanan su hortumlarının oluşum süreçleri ve etkileri
  Pages 19 - 36
  Ergin CANPOLAT, Ferhat KESERCİ, Mehmet Fatih DÖKER
 3. Küre Dağlarının Kastamonu iklimi üzerindeki etkileri
  Pages 37 - 52
  Selahi COŞKUN
 4. Türkiye’de yağış ölçümü yapılan manuel-otomatik meteoroloji gözlem istasyonu verilerinin karşılaştırılması
  Pages 53 - 66
  Erkan YILMAZ, Volkan DARENDE
 5. Kümeleme analizi ile Türkiye’nin biyoiklim bölgelerinin sınıflandırılması
  Pages 67 - 76
  Fazilet ATASOY, Faize SARIŞ
 6. Ege Bölgesi kıyılarında sıcaklık indislerinin analizi
  Pages 77 - 86
  Sevilcan DÜN, Barbaros GÖNENÇGİL
 7. Yerel yağış değişkenliğine bir örnek: Fethiye- Söğütlüdere karşılaştırması
  Pages 87 - 98
  Faize SARIŞ, Ferhat KESERCİ, Cihan BAYRAKDAR
 8. Tektonik olarak karmaşık bir bölgede yer alan Barz Polyesi (Tavas, Denizli): Oluşumu, gelişimi ve jeomorfolojik özellikleri
  Pages 99 - 118
  Kadir TUNCER
 9. Antropo-jeomorfolojik bir yaklaşımla Bilecik (Merkez ilçe) taş ocaklarının mekânsal ve zamansal değişimi
  Pages 119 - 130
  Levent UNCU, Ebubekir KARAKOCA
 10. Kadın istihdamının coğrafyası ve bölgesel yakınsama
  Pages 131 - 144
  Suat TUYSUZ, Kader MUTLU
 11. Gaziantep ili ihracatının coğrafi çeşitliliği
  Pages 145 - 156
  Ömer ŞEN
 12. Kırsal yerleşme adlarının coğrafi açıdan değerlendirilmesi: Bayramören (Çankırı) ilçesi örneği
  Pages 157 - 170
  Okan TÜRKAN
 13. Slums of Southeast Asia: The Case of Manila, Philippines
  Pages 171 - 182
  Adem YULU
 14. Gökçeada’da sel afeti: 2014
  Pages 183 - 194
  Zahide ACAR, Barbaros GÖNENÇGİL, Beyhan ÖZTÜRK
 15. Arkeolojik yerleşim yerleri ile jeomorfoloji arasındaki etkileşim: Aşağı Garzan Havzası örneği
  Pages 195 - 210
  Savaş SARIALTUN
 16. Sulak alanlarda potansiyel toksik element (PTE) kaynaklı bölgesel ekolojik risk araştırmalarında kullanılan analitik metotlar
  Pages 211 - 222
  Şakir FURAL, Serkan KÜKRER
Indexes and Platforms
Sosyal Medya