Turkish Geographical Review
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1302-5856 | e-ISSN 1308-9773 | Period Biannually | Founded: 1943 | Publisher Turkish Geographical Society | www.tcd.org.tr


Turkish Geographical Review has started to announce the scientific studies of Turkish Geographers to the world of science since 1943. The journal was published until 1976 intermittent and sometimes continuously, after this date for a period of 18 years have not been published. Turkish Geographical Review again returned to broadcasting in 1992. It has transformed to a peer-reviewed journal since 1999 and has started to publish twice a year. Turkish Geographical Society has decided to publish Turkish Geographical Review as electronic journal since 2009. Broadcasting periods are June and December.

 


 

Turkish Geographical Review

ISSN 1302-5856 | e-ISSN 1308-9773 | Period Biannually | Founded: 1943 | Publisher Turkish Geographical Society | www.tcd.org.tr
Cover Image


Turkish Geographical Review has started to announce the scientific studies of Turkish Geographers to the world of science since 1943. The journal was published until 1976 intermittent and sometimes continuously, after this date for a period of 18 years have not been published. Turkish Geographical Review again returned to broadcasting in 1992. It has transformed to a peer-reviewed journal since 1999 and has started to publish twice a year. Turkish Geographical Society has decided to publish Turkish Geographical Review as electronic journal since 2009. Broadcasting periods are June and December.

 


 

Issue 75 - Dec 31, 2020
 1. Edirne Şehri nüfusunun gelişimi ve yapısal özellikleri
  Pages 7 - 16
  Mesut DOĞAN, İrem OLĞAÇ
 2. Morfo-Klimatik özelliklerin Sündiken Dağları’nda (Eskişehir) bitki örtüsünün dağılışı üzerindeki etkileri
  Pages 17 - 32
  Hülya KAYMAK
 3. 1925 yılında Isparta vilayetinde konar-göçerlerin iskanı
  Pages 33 - 40
  İlker YİĞİT
 4. İkinci konut turizminin tarımsal kaynaklar üzerindeki baskısı: Pelitköy örneği
  Pages 41 - 56
  Serdar CEYLAN, Mehmet SOMUNCU
 5. Bulanık mantık analitik hiyerarşik süreç (BAHS) ile Sinop İli erozyon duyarlılığının mekansal dağılımının belirlenmesi
  Pages 57 - 70
  İnci DEMİRAĞ TURAN, Barış ÖZKAN, Orhan DENGİZ
 6. Ahlat İlçesi (Bitlis) kıyı akiferinde yeni bir problem: Yeraltı suyu tuzlulaşması
  Pages 71 - 80
  Hurşit YETMEN, Necmettin ELMASTAŞ, Mehmet ÖZCANLI, Sedat BENEK
 7. Yerel halkın turizme yaklaşımı: Safranbolu örneği
  Pages 81 - 94
  Tuba ALTAY, Fatih AYDIN
 8. 1930-1960 yılları arası demiryolu ulaşımının Ayancık Yöresinde sosyo ekonomik hayat üzerine etkileri
  Pages 95 - 106
  Mutlu KAYA, Cevdet YILMAZ
 9. Malatya Fayı’nın morfometrik özellikleri
  Pages 107 - 118
  Cengiz ZABCI
 10. Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) kullanılarak Pınarbaşı ilçesi (Kayseri) arazilerinin tarımsal uygunluk derecelerinin belirlenmesi
  Pages 119 - 130
  Mine ŞAHİN, Emin TOROĞLU
 11. Mağaraların peynir olgunlaştırmada kullanımı, bir örnek araştırma: Peynirini Mağarası, Derbent/ Konya
  Pages 131 - 138
  Ayşe DAĞLI, Durmuş SERT, Ali UZUN
 12. Peynir turizmi temelli kültür rotaları oluşturulmasına yönelik bir araştırma: Van otlu peynir örneği
  Pages 139 - 162
  Emine CİHANGİR, Özlem DEMİRHAN
 13. Fosil polen analizlerinde kullanılan antropojenik göstergelerin değerlendirilmesi ve arazi kullanım şekilleri
  Pages 163 - 172
  Aziz ÖREN
Indexes and Platforms
Sosyal Medya